Аюп 20:1—29

20  Жооп иретинде нааматтык Сопар мындай деди:  «Буга тынчымды алган ойлордон жооп алам, Себеби ичим уйгу-туйгу болуп жатат.  Мени ыза кылган насаат айтылып, Меникиндей түшүнүккө ээ болбогон рух жооп берип жатат.  Сен, эмне, билбейсиңби? Адам жаратылгандан бери эле+,  Ыймансыздын кубанычы кыска эмеспи+, Кудайдан четтегендин кубанычы убактылуу эмеспи?  Даражасы көккө жетсе да+, Төбөсү булутка тийсе да,  Ал кык сыяктуу түбөлүккө жок болот+. Аны көрүп жүргөндөр: „Ал кайда?“ — деп сурашат+.  Түш сыяктуу учуп кетет, аны таппай калышат, Түнкү көрүнүштөй кууп жиберишет+.  Көрүп жүргөн көз аны кайра көрбөйт+, Өз орду да экинчи көрбөйт+. 10  Уулдары карапайым элден ырайым кылышын өтүнөт, Ал баалуу нерселерин өз колу менен кайтарып берет+. 11  Сөөктөрү жаштыктын күчүнө толуп турса да, Аны менен бирге топуракка жатат+. 12  Эгер кыянаттык оозуна таттуу сезилсе, Аны тилинин астында эритсе, 13  Эгер аны аяп, таштабай, Таңдайына салып жүрсө, 14  Анда ичиндеги тамагы өзгөрөт, Чекир жыландын* уусуна айланат. 15  Ал жутуп алган байлыгын кайра кусат, Кудай аны ичинен чыгарат. 16  Ал чекир жыландын уусун сорот, Аны кара чаар жыландын тили өлтүрөт+. 17  Ал эч качан суулардын нугун, Бал менен май аккан дарыяларды көрбөйт+. 18  Тапканын кайтарып берет, жутуп албайт, Соодадан түшкөн байлыгынын үзүрүн көрбөйт+. 19  Анткени ал бей-бечараларды эзип, аларды таштап кеткен, Өзү салбаган үйдү тартып алган+. 20  Ошондуктан ички дүйнөсү тынчтык дегенди билбейт, Колундагы байлыгы аны сактап кала албайт+. 21  Ал жутуп аларлык эч нерсе таппайт, Ошон үчүн көпкө жыргабайт. 22  Молчулуктун туу чокусуна жетсе да, тынч албайт+. Жамандык күү менен келип башына түшөт. 23  Кудай ага жалындаган каарын төксүн+, Үстүнө, ичеги-кардына жаадырсын, Курсагын ныктап толтурсун. 24  Ал темир куралдан качат+, Жез жаадан өлөт. 25  Жебе сайылып, аркасынан чыгат, Жаркылдаган курал өтүн тешет+, Ал үрөй учурган нерселерге туш болот+. 26  Казынасын коюу караңгылык каптайт, Өзүн эч ким тутантпаган от жалмайт+, Чатырында аман калгандын да башына жамандык түшөт. 27  Асман анын айыбын ачат+, Жер ага каршы чыгат. 28  Үйүн нөшөр алып кетет, Кудайдын каары кайнаган күнү аны суу каптайт+. 29  Ыймансыздын Кудайдан алган үлүшү ушундай+, Кудайдын ага берген мурасы ушундай».

Шилтемелер

Кобранын.