Аюп 17:1—16

17  Мен алдан-күчтөн тайдым+, күндөрүм өчүп баратат, Мени көрүстөн күтүп турат+.  Баарына шылдың болдум+, Алардын козголоңун күнүгө көрөм.  Мен үчүн өзүң кепилдик бере көр+, Сенден башка ким мени менен кол алышып+, кепил болот?  Сен алардын жүрөгүн жаап, эстүүлүк берген жоксуң+, Ошон үчүн алардын зоболосу көтөрүлгөн жок.  Андай киши жолдошторуна өз үлүшүн бөлүп алууну сунуш кылат, Ал эми өз балдарынын көзүнүн оту өчөт+.  Кудай мени элге ылакап кылды+, Алар бетиме түкүрүп жатышат+.  Кайгыдан көзүм тунарды+, Бүткөн боюм көлөкөдөй болуп калды.  Муну чынчылдар көрүп таң калышат, Айыпсыздар Кудайдан четтегендерге ачууланышат.  Адил адам өз жолунан чыкпайт+, Колу таза+ кишинин күчүнө күч кошулат+. 10  Силер болсо сөзүңөрдү уланта бергиле, токтобогула, Бирок, байкашымча, араңарда бир да акылман жок экен+. 11  Күндөрүм өттү+, ой-максатым ойрон болду+, Жүрөгүмдүн самаганы ишке ашпай калды. 12  Алар: „Караңгылыктын артынан жарык келет“ — деп, Күндү түнгө алмаштырып жатышат+. 13  Эгер күтө берсем, көр* менин үйүмө айланат+, Төшөгүмдү караңгылыкка салам+. 14  Аңга+: „Сен атамсың!“ — дейм, Куртка+: „Сен энемсиң, эжемсиң!“ — дейм. 15  Анда менин үмүтүм кайда?+ „Мунун үмүтү бар“,— деп ким айта алат? 16  Ал үмүт көргө* түшүп, Мени менен бирге топуракка кетет»+.

Шилтемелер

Евр. шеол. Кара: 8-тирк.
Сөзмө-сөз: «шеолдун бекиткичтерине».