Амос 9:1—15

9  Мен курмандык жайынын үстү жагында турган Жахабаны көрдүм+. Ал мага мындай деди: «Түркүктөрдү үстүнөн ур, түптөрү титиресин. Алардын баарын жогору жагынан кыя чап+. Мен элдин калдыгын кылыч менен өлтүрөм. Качкандардын бири да качып кутула албайт, аман калам дегендердин бири да качып кете албайт+.  Көргө* кирип кетишсе да, аларга колум жетет+. Асманга чыгып алышса да, аларды ошол жактан түшүрөм+.  Кармелдин чокусуна чыгып кетишсе да, ошол жактан издеп таап, алып келем+. Деңиздин түбүнө түшүп+, көзүмөн далдаа болушса да, жыланга буйрук берип, чактырам.  Душмандары туткундап кетишсе да, кылычка буйрук берип, кырдырам+. Аларга жакшылык эмес, жамандык кылыш үчүн көңүл бурам+.  Асман аскерлеринин Кудайы, Эгедер Теңир Жахаба колун тийгизгенде, жер эрийт+. Ошондо анын тургундарынын баары күйүт тартат+. Жер Нилдей, Мисирдеги Нилдей, көтөрүлөт да, кайра тынчыйт+.  „Ал асманга тепкич салат+, өзү түптөгөн жердин+ үстүнөн жол салат. Ал деңиз суусун чакырып+, жер үстүнө жаба каптатат+. Анын ысмы — Жахаба“+.  „Мен үчүн силер, Ысрайыл уулдары, Куш уулдары менен бирдей эмессиңерби? — дейт Жахаба.— Мен Ысрайылды Мисир жеринен+, пелиштиликтерди+ Криттен, сириялыктарды Кирден+ алып чыккан эмес белем?“  „Эгедер Теңир Жахабанын көзү күнөөгө баткан падышалыкты көрүп турат+, андыктан аны жер үстүнөн жок кылат+. Бирок мен Жакыптын үйүн толугу менен жок кылбайм+,— дейт Жахаба.—  Мен буйрук берип, бүт элдер арасында Ысрайыл үйүн бир да ташы жерге түшпөгүдөй кылып калбырдан өткөрөм+. 10  Элимдин ичиндеги: “Алаамат болбойт, биз алааматтан тышкары болобуз”+,— деп жүргөн күнөөкөрлөрдүн баары кылычтан өлөт“+. 11  „Ошол күнү Дөөтүнүн кулаган+ үйүн+ кайра тургузам+, тешиктерин бүтөйм. Ураган жерин оңдоп, мурунку кезиндегидей кайра курам+. 12  Алар Эдомдон калгандарга жана менин ысмым менен аталган бардык элдерге+ ээлик кылышы үчүн ошентем“+,— дейт ушунун баарын жасап жаткан Жахаба. 13  „Мына, жер айдаган киши орокчуну+, жүзүм тебелеген киши үрөн себүүчүнү кезиктире турган күндөр келатат+,— дейт Жахаба.— Ошондо тоолордон жаңы шарап тамат+, адырлар эрийт+. 14  Мен элимди туткундан алып келем+. Алар ээн калган шаарларды кайра куруп, аларга отурукташат+. Жүзүм отургузуп, шарабын ичишет. Бак отургузуп, түшүмүн жешет“+. 15  „Мен аларды өз жерине тигем. Мен берген жерден алар экинчи жулунуп ташталбайт“+,— дейт Жахаба Кудайың».

Шилтемелер

Евр. шеол. Кара: 8-тирк.