Амос 2:1—16

2  Жахаба мындай дейт: „“Мааптын үч, атүгүл төрт козголоңу үчүн+, Эдомдун падышасынын сөөгүн акиташтай+ болгуча өрттөгөнү үчүн, чечимимди өзгөртпөйм.  Маапка от жиберем, ал Кериоттун+ мунаралуу чебин жалмап кетет. Маап чуру-чуу, ураан, сурнай үнү угулуп жатканда кырылат+.  Мен андагы сотту бардык төрөлөр менен бирге жок кылам”+,— дейт Жахаба“.  Жахаба мындай дейт: „Жүйүттүн үч, атүгүл төрт козголоңу үчүн+, алар Жахабанын мыйзамын четке какканы үчүн+, көрсөтмөлөрүн аткарбаганы үчүн, чечимимди өзгөртпөйм. Аларды өздөрүнүн жалгандыгы+ жолдон чыгарды; ата-бабалары да жалгандыктын артынан жүрүшкөн+.  Мен Жүйүткө от жиберем, ал Иерусалимдин мунаралуу чебин жалмап кетет“+.  Жахаба мындай дейт: „Ысрайылдын үч, атүгүл төрт козголоңу үчүн+, алар адил кишини күмүшкө, жакырды жуп сандалга сатканы үчүн+, чечимимди өзгөртпөйм.  Алар мүнөзү жумшак кишилерге адилеттүү мамиле кылышпайт+, жакырлардын өз баштарына топурак чачышын көксөшөт+. Атасы менен уулу бир аялга барып+, ыйык ысмымды булгашат+.  Күрөөгө алынган кийимди астына салып+, ар бир курмандык жайынын жанында жатышат+. Кимди айыпка жыгышса, ошонун шарабын өз кудайларынын үйүндө ичишет“+.  „Бирок мен бал карагайлардай бийик, бакыйган бак-дарактардай+ кебелбес аморлуктарды өз элим үчүн жок кылдым+. Алардын башындагы мөмөсүн, түбүндөгү тамырын жок кылдым+. 10  Мен силерди Мисир жеринен алып чыгып+, аморлуктардын жерин ээлешиңер үчүн+, кырк жыл бою чөлдө жетектеп жүрдүм+. 11  Уулдарыңардын айрымдарын пайгамбар+, уландарыңардын айрымдарын назир кылдым+. Же андай эмеспи, Ысрайыл уулдары?“ — дейт Жахаба. 12  „Силер болсо назирлерге шарап ичирип+, пайгамбарларга: “Пайгамбарлык кылбагыла!” — деп тыюу салчусуңар+. 13  Ошон үчүн алдыңардагы жерди жаңы орулган эгин жүктөлгөн арабадай чайпалтам. 14  Күлүктүн баш калкалар жайы талкаланат+, күчтүү киши күч топтой албайт, эр-азамат өз жанын сактай албайт+. 15  Жаа тарткан туруштук бере албайт, күлүк качып кутула албайт, атчан өз жанын сактап кала албайт+. 16  Күчтүүлөрдүн арасындагы эр жүрөк да ошол күнү жылаңач бойдон качат“+,— дейт Жахаба».

Шилтемелер