Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Билесиңерби?

Билесиңерби?

Ыйык Китептеги «эбнух» деген сөз кимдерге карата айтылган?

Ашурлуктар чегип тарткан сүрөттүн эбнух тартылган фрагменти

Кээде бул сөз бычылган эркектерге карата колдонулат. Байыркы учурда кээ бир эркектерди жазага тартканда, колго түшүргөндө же кул кылганда бычып салышчу. Андай эркектердин ишеничтүүлөрү ак сарайлардагы гаремдерди, падышанын токолдору жашаган үйлөрдү, көзөмөлдөөгө дайындалчу. Мисалы, Ксеркс I деп да белгилүү болгон Акашберош падышанын аялдары менен токолдорун Хегай, Шашхаз деген эбнухтар (евнухтар) кайтарчу (Эстер 2:3, 14). Кудайдын Муса пайгамбар аркылуу ысрайыл элине берген мыйзамы күчүндө болуп турган кезде эбнухтар Кудайдын элинин жыйналышынын мүчөсү боло алган эмес (Мыйзам 23:1). Ошондуктан ысрайылдыктарды, же болбосо алардын арасында жашаган келгиндерди падыша сарайында кызмат кылышы үчүн эбнух кылышканына эч кандай далил жок. Мыйзамга ылайык, кулдарды бычуу эмес, сүннөткө отургузуу талап кылынган. Туткундардын балдарын бычуу Чыгышта жашаган бутпарас элдердин арасында кеңири тараган болчу.

Байыркы убактагы койчулар эмне үчүн койлорду эчкилерден бөлүшчү?

Келечектеги сот күнү жөнүндө сөз кылганда Иса Машаяк: «Адам Уулу өзүнүн даңкы менен... келип,.. койчу койлорду эчкилерден бөлгөндөй, адамдарды экиге бөлөт»,— деп айткан (Матай 25:31, 32). Койчулар эмне үчүн койду эчкиден бөлүшчү?

Негизи, күндүзү кой-эчки чогуу отточу. Түнкүсүн болсо малды жырткычтан, ууру-кескиден жана сууктан коргош үчүн короого киргизип коюшчу (Башталыш 30:32, 33; 31:38—40). Бирок сүзөөнөк эчкилер койлорду, өзгөчө, ургаачылары менен козуларын сүзүп койбошу үчүн, аларды өзүнчө бөлүп коюшчу. Ошондой эле, бир китепке ылайык, койчулар малды «куут маалында, саашканда жана кыркын маалында» кой-эчкиге бөлүшчү («All Things in the Bible»). Байыркы учурдагы ысрайыл эли мал кармагандыктан, Иса Машаяктын келтирген мисалы аларга аябай түшүнүктүү болгон.