Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

 МУКАБАДАГЫ ТЕМА: ЫЙЫК КИТЕПТЕ ЭМНЕ ЖӨНҮНДӨ ЖАЗЫЛГАН?

«Биз Машаякты таптык»!

«Биз Машаякты таптык»!

Ыйык Китептин Еврей Жазмалары деп аталган бөлүгүнүн акыркы китеби жазылып бүткөндөн 4 кылымдай өткөндөн кийин, Микей пайгамбардын Машаяк жөнүндө алдын ала айткандары аткарылган: Иса чынында эле Бетлехемде төрөлгөн. Андан 30 жылдай өткөндөн кийин, б.з. 29-жылы, Даниел пайгамбардын Машаяк жөнүндө алдын ала жазгандарынын биринчи бөлүгү аткарылган. Ошол жылы Иса чөмүлүп, Кудай аны ыйык рух менен майлаган. Ошентип, эл көптөн бери күтүп жүргөн Машаяк, башкача айтканда, тукум качан келмек болсо, так ошол убакта келген!

Ал дароо эле кызматына киришип, элге «Кудайдын Падышалыгы жөнүндө жакшы кабар» айта баштаган (Лука 8:1). Алдын ала айтылгандай, Иса боорукер, жумшак, адамдардын камын ойлогон киши болгон. Анын акыл-насааттары элге чоң пайда алып келген, ошондой эле ал мээримдүүлүк менен окуткан, «ар кандай оору-дарттарды» айыктырган. Бул анын ошондой кереметтерди Кудайдын күчү менен кылып жатканын далилдеп турган (Матай 4:23). Иса Машаякты ар кандай курактагы адамдар ээрчип жүргөн жана анын бир шакиртиндей болуп: «Биз Машаякты таптык»,— деп айта алышкан (Жакан 1:41).

Иса Машаяк анын Падышалыгы толугу менен бийлик жүргүзөрдүн алдында дүйнөдө согуштар, жер титирөөлөр жана башка кайгы-касиреттер болорун айтып, баарын «сергек болгонго» чакырган (Марк 13:37).

Ал дайыма Кудайга баш ийген жеткилең киши болгон. Бирок душмандары акыр-аягы аны өлтүрүп тынышкан. Ошентип, анын жеткилең өмүрү курмандыкка чалынып, кун төлөнгөн. Мунун аркасында бизге Адам ата менен Обо эне жоготкон нерсеге — Бейиштеги түбөлүк жашоого — жол ачылган.

Иса Машаяктын өлүмү жана Кудайдын аны үч күндөн кийин көзгө көрүнбөгөн жаратуу кылып тирилткени алдын ала айтылгандардын аткарылышы болгон. Тирилгенден кийин ал 500дөн ашык шакиртине көрүнгөн. Асманга кетердин алдында шакирттерине «бардык элдерге» ал жөнүндө жана анын Падышалыгы жөнүндө кабар айтууну тапшырган (Матай 28:19). Ошол тапшырманы алар канчалык жакшы аткарышкан?

Төмөнкү китептерге негизделди: Матай, Марк, Лука, Жакан жана 1 Корунттуктар..