Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Ыйык китептик сабагым

 3 ЖАШКА ЧЕЙИНКИ БАЛДАРГА

Ыйык китептик сабагым

Жаан тынбай жаап жатат,

Чолпон үйдө отурат.

«Эми качан басылат?» —

Деп ал кайгырып отурат.

Анан эле заматта,

Жаан тып басылды.

Чолпонду абдан кубанта,

Күн чайыттай ачылды.

Эшикке чыкса кубана,

Айлана такыр башкача.

Мына баары керемет,

Чолпон турду суктана.

«Кудай жаан жаадырса,

Кооз гүлдөр өсөт тура,

Муну билбей жүрүптүрмүн»,—

Деди Чолпон таң кала.

ТАПШЫРМА

Балаңар көрсөтүп берсин.

  • Терезе
  • Чолпон
  • Гүлдөр
  • Чымчык
  • Дарак

Сүрөттөн тапкыла

  • Өөдөкөчөт
  • Оюнчук учак

Элчилер 14:17ни окугула. Жахаба Кудай жаанды эмне үчүн жараткан?