«КҮЗӨТ МУНАРАСЫНЫН» ИЗИЛДӨӨГӨ АРНАЛГАН ЧЫГАРЫЛЫШЫ Апрель, 2015

Бул санда 2015-жылдын 1-июнунан 28-июнуна чейинки изилдөө макалалары камтылат.

Аксакалдар, ага-инилерди үйрөтүп жатасыңарбы?

Ага-инилерди үйрөтүүдө ийгиликке жеткен аксакалдардын жети кеңешин окуп көргүлө.

Аксакалдар ага-инилерди кантип үйрөтсө болот?

Ага-инилерди үйрөтүп жаткан аксакалдар Исадан, ага-инилер болсо Элишадан үлгү ала алышат.

ӨМҮР БАЯН

«Ыңгайлуу убакта да, ыңгайсыз убакта да» Кудайга кызмат кылып, бата алдым

Малавидеги катуу куугунтук учурунда ишенимдүүлүгүн сактаган Трофим Нсомбанын өмүр баяны силерге ишенимдүү бойдон калууга жардам берет.

Жахаба менен болгон мамилең канчалык бекем?

Кимдир бирөө менен ынак мамиледе болуш үчүн аны менен дайыма пикирлешип туруу керек. Кудай менен кантип сүйлөшсөң болот?

Дайыма Жахабага таян!

Ар кандай кыйынчылыктарга карабай Кудай менен ынак мамиле өрчүтө аласың.

Жыйналыштан чыгаруу чарасы сүйүүнү айгинелейт

Кайгылуу нерсе кандайча бардыгына пайда алып келет?

Кыйылган дарак кайра өсөбү?

Бул суроонун жообу келечекке болгон көз карашыңарга таасир этет.