«КҮЗӨТ МУНАРАСЫНЫН» ИЗИЛДӨӨГӨ АРНАЛГАН ЧЫГАРЫЛЫШЫ Август, 2014

Бул санда 2014-жылдын 29-сентябрынан 26-октябрына чейин талкуулана турган изилдөө макалалары камтылат.

Рухий тамак «өз убагында» берилип жатат

Рухий жактан бекем бойдон калышыбыз үчүн бизде ишенимдүү кул берип жаткан нерселердин баары болушу керекпи?

Жахабанын ой-ниетинде аялзатынын ролу кандай?

Эйдендеги окуя эркектер менен аялдарга кандай таасир эткен? Байыркы убакта айрым аялдардын үлгүсү жана жакшы кабар айтууда аялдар кандай салым кошуп жатканы тууралуу окуп көргүлө.

Кудайдын Сөзүн колдон, анткени ал тирүү!

Жахабанын Күбөлөрүнүн баары натыйжалуу кызмат кылууну каалашат. Кызматта Ыйык Китеп менен баракчаларды кантип колдонсок болорун окуп көргүлө.

Жахаба кандайча бизге жакындайт?

Биз Жахаба менен тыгыз мамиледе болушубуз керек. Жахабанын бизди өзүнө жакындатып жатканын кун жана Ыйык Китеп кандайча далилдеп турары жөнүндө окуп көргүлө.

Каякта жүрбө, Жахабанын үнүнө кулак сал

Жахабанын үнүнө кулак кагуу, аны менен байланышта болуу канчалык маанилүү экенин окуп көргүлө. Бул макалада канткенде Шайтан менен митаам жүрөгүбүзгө Жахабаны угууга тоскоол болушуна жол бербей турганыбыз талкууланат.

«Өкүнгөнүңдөн кийин бир туугандарыңды бекемде»

Мурун аксакал болуп кызмат кылган бир тууган кайрадан ал жоопкерчиликке ээ боло алабы?

Окурмандардын суроолору

Иса тирилгендер «үйлөнүшпөйт, турмушка чыгышпайт» дегенде жер бетине тириле тургандар жөнүндө айтты беле?

БИЗДИН АРХИВДЕН

«Эврика драмасы» көптөргө Ыйык Китептеги чындыкты табууга жардам берген

«Фотодраманын» кыскартылган бул версиясы алыскы аймактарда, атүгүл электр тогу жок болсо деле көрсөтүлө бермек.