Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Оттой жалындаган майдан арабаларды «көрүп жатасыңбы»?

Оттой жалындаган майдан арабаларды «көрүп жатасыңбы»?

Сирия падышасы Кудайдын пайгамбары Элишаны кармаш үчүн изине түшөт. Пайгамбардын дөбөдө жайгашкан чептүү Дотан шаарында жүргөнүн укканда ал өкүмдар дароо ошол жакка аттары менен майдан арабаларын, көп аскерин жөнөтөт. Алар түн жамына барып, таң атканга чейин, шаарды курчап алышат (2 Пад. 6:13, 14).

Элиша пайгамбардын кызматчысы таңга маал сыртка чыгып, жер жайнаган кара колду көргөндө: «Каран күн, эми эмне кылабыз, мырзам?!» — деп кыйкырып жиберет. Бирок пайгамбар: «Коркпо, алар тараптагыларга караганда биз тараптагылар көп»,— дейт. Анан: «Оо, Жахаба, мунун көзүн ача көр, көрсүн»,— деп тиленет. Ыйык Китепте: «Жахаба ошол замат анын кызматчысынын көзүн ачты. Ошондо ал Элишаны курчап турган тоолордун оттой жалындаган майдан арабалар менен аттарга толуп калганын көрдү»,— делет (2 Пад. 6:15—17). Элиша пайгамбардын жашоосунда болгон ушул жана башка окуялардан эмнеге үйрөнө алабыз?

Элиша пайгамбар сириялыктарды көргөндө камырап да койгон эмес. Анткени Жахабага толугу менен таянып, анын коргооруна ишенген. Бүгүнкү күндө биз Жахаба керемет жасайт деп күтпөйбүз, бирок анын өз элин коргой турганына бекем ишенебиз. Мындайча айтканда, өзүбүздү оттой жалындаган майдан арабалар менен аттардын курчоосунда тургандай сезебиз. Ишенимибиз аларды көрүп тургандай бекем болсо жана дайыма Жахабага таянсак, өзүбүздү коопсуз сезип, андан мол бата алабыз (Заб. 4:8). Келгиле, Элиша пайгамбардын башынан өткөн дагы башка окуяларга токтолуп, андан кандай үлгү алсак болорун карап көрөлү.

ИЛИЯС ПАЙГАМБАРГА КЫЗМАТ КЫЛА БАШТАЙТ

Бир күнү Элиша жер айдап жатканда, Илияс пайгамбар жанына келип, үстүнө өзүнүн кийимин жабат. Элиша мунун эмнени билдирерин дароо түшүнгөн. Ошондуктан үйүнө көп конок чакырып, ата-энеси менен коштошкон соң, Илияс пайгамбарга  кызмат кылганы кетет (1 Пад. 19:16, 19—21). Ал Жахабанын эркин аткарууга дилгир болгондуктан, Жахаба аны көп иштерде колдонуп, кийин Илиястын ордуна пайгамбар кылып дайындаган.

Элиша Илияс пайгамбарга, кыязы, алты жылдай кызмат кылса керек. Ошол жылдары ал Илияс пайгамбардын «колуна суу куюп берип жүргөн» (2 Пад. 3:11). Ал кезде адамдар тамакты колу менен жечү. Ошондуктан тамактанып бүткөндөн кийин кызматчы кожоюнунун колуна суу куюп бере турган. Демек, Элиша кээде төмөн деп эсептелген иштерди да аткарчу. Анткен менен ал Илияс пайгамбарга кызмат кылууну сыймык катары көргөн.

Азыркы убакта да көп бир туугандар толук убактагы кызматтын ар кандай түрүнө катышууда. Анткени алар Жахабага бекем ишенишет жана өздөрүнүн күчүн мүмкүн болушунча толугу менен анын эркин аткарууга арнагысы келет. Алардын айрымдары үйүн калтырып, Бейтелде кызмат кылышса, башкалары куруу ишине же кызматтын дагы башка түрүнө катышууда. Алар аткарган иштер кээ бирөөлөргө анча маанилүү эместей көрүнүшү мүмкүн. Бирок биз андай ойдон качканыбыз маанилүү, анткени Жахаба кызматчылары аткарган ар бир ишти жогору баалайт (Евр. 6:10).

ӨЗҮНӨ ТАПШЫРЫЛГАН ИШТИ АЯГЫНА ЧЕЙИН АТКАРГАН

Жахаба Илияс пайгамбарды «асманга куюн менен көтөрүп кетердин» алдында аны Гилгалдан Бейтелге жөнөтөт. Ошондо пайгамбар Элишага аны менен барбай эле койсо болорун айтат. Бирок Элиша: «Мен сизден калбайм»,— деп жооп берет. Жолдо баратканда Илияс пайгамбар ага дагы эки жолу ошентип айтса да, ал болбой коёт (2 Пад. 2:1—6). Кайненеси Наамиден ажырагысы келбеген Руттай болуп, ал дагы Илияс пайгамбардан калбай кете берет (Рут 1:8, 16, 17). Анткени пайгамбарга кызмат кылууну Кудай тапшырган иш катары эсептеп, жогору баалаган.

Ал бизге сонун үлгү калтырган. Бизге да Кудайдын уюмунда ар кандай иштер тапшырылышы мүмкүн. Эгер ошол иштерди аткаруу менен Жахабага кызмат кылып жатканыбызды унутпасак, аларды жогору баалайбыз. Жахабага кызмат кылуудан өткөн сыймык барбы?! (Заб. 65:4; 84:10).

«ЭМНЕ КЫЛЫП БЕРЕЙИН, АЙТ»

Андан ары сапарын улап баратып, Илияс пайгамбар Элишадан: «Кудай мени алып кеткенге чейин, эмне кылып берейин, айт»,— деп сурайт. Элиша: «Сиздеги күчтүн эки бөлүгү мага берилсинчи»,— деп өтүнөт. Сулайман падышадай болуп, ал да Кудайга жакшыраак кызмат кылууга жардам бере турган нерсени сураган (1 Пад. 3:5, 9; 2 Пад. 2:9). Ысрайыл элинде тун уулдарга атасынын мурасынан эки эсе көп үлүш тийчү (Мыйз. 21:15—17). Андыктан Элиша Илияс пайгамбардан анын мураскору болууну, башкача айтканда, анын ордуна пайгамбар болууну өтүнгөн деп айтууга болот. Ошондой эле ал Жахабага бүт ынтасы менен кызмат кылган Илияс пайгамбардай кайраттуу болгусу келген көрүнөт (1 Пад. 19:13, 14).

Илияс пайгамбар кызматчысынын өтүнүчүнө эмне деп жооп берген? Ал ага: «Сен оңой эмес нерсени сурап жатасың. Эгер сенин жаныңдан алынып кетип баратканымды көрсөң, анда сен сурагандай болот. Эгер көрбөй калсаң, анда сураганыңдай болбойт»,— деген (2 Пад. 2:10). Бул сөздөрдүн, кыязы, эки мааниси болгон. Биринчиден, Элишанын өтүнүчүнүн орундалар-орундалбасын Кудай өзү чечмек. Экинчиден, Элиша өтүнүчүнүн орундалышын кааласа, эч нерсеге карабай, Илияс пайгамбардын жанында болушу керек болчу.

АЛ ЭМНЕНИ КӨРГӨН?

Кудай Элишанын өтүнүчүнө кандай караган? Ыйык Китепте: «Экөө жолдо сүйлөшүп кетип баратканда, күтүлбөгөн жерден оттой жалындаган майдан араба менен оттой жалындаган аттар пайда болуп, экөөнү эки жакка бөлдү. Илияс куюн менен асманга көтөрүлүп кетти»,— делет. Элиша ошонун баарын өз көзү менен көргөн *. Ал окуя Жахабанын жообу болгон. Анткени ошондо Элиша Илияс пайгамбардын «алынып кеткенин» көргөн, ага мырзасындагы «күчтүн эки бөлүгү берилген» жана анын ордуна пайгамбар болгон (2 Пад. 2:11—14).

Илияс пайгамбардын асманга көтөрүлүп баратканда түшүп калган кийими Элишага калган. Элиша аны кийип жүргөндө, эл анын пайгамбар болгонун түшүнгөн. Ал Иордан дарыясынын суусун керемет жолу менен экиге бөлгөндө, анын пайгамбар болуп дайындалганы биротоло айкын болгон.

Элишага оттой жалындаган араба менен аттар эстен кеткис таасир калтырганы шексиз. Андай кереметти көргөндө ким эле таң калып, жакасын кармабасын! Элиша ошондо өтүнүчү орундалганына ынанган. Албетте, Кудай тиленүүбүзгө жооп  бергенде, биз оттой жалындаган майдан араба менен аттарды көрбөйбүз. Бирок Жахаба эркин аткаруу үчүн жана бизге жардам берүү үчүн зор күчүн колдонуп жатканын сезе алабыз. Ал эми уюмунун жердеги бөлүгүнө батасын берип жатканына күбө болгондо анын зымырап бараткан асман арабасын көргөндөй эле болобуз (Жез. 10:9—13).

Элиша пайгамбар жашоосунда Жахабанын эбегейсиз зор күчкө ээ экенине далай жолу ынанган. Кудайдын ыйык рухунун жардамы менен ал Илияс пайгамбардыкынан эки эсе көп, тактап айтканда, 16 керемет жасаган *. Оттой жалындаган арабалар менен аттарды ал экинчи жолу Дотан шаарында сириялыктардын курчоосунда калганда көргөн.

АЛ ЖАХАБАГА ТОЛУК ТАЯНГАН

Сириялыктар курчоого алганда, Элиша пайгамбар корккон эмес. Себеби Жахабага бекем ишенген. Биздин да ишенимибиз аныкындай күчтүү болушу керек. Ишенимди жана рухтун жемишине кирген башка сапаттарды өрчүтүш үчүн Кудайдан ыйык рух сурашыбыз зарыл (Лк. 11:13; Гал. 5:22, 23).

Дотандагы окуядан кийин Элиша пайгамбар Жахабага жана асмандагы аскерине ого бетер ишенип калган. Ал Кудайдын аны сириялыктардан коргош үчүн түмөндөгөн периштелерин даярдап турганын көргөн. Кудай душмандарды сокур кылып, пайгамбар менен анын кызматчысын керемет жолу менен аман алып калган (2 Пад. 6:17—23). Ошол жана башка учурларда Элиша пайгамбар Жахабага бекем ишенип, ага толук таянган.

Келгиле, биз да Жахабага толугу менен таяналы (Накыл 3:5, 6). Ошентсек, ал «бизге ырайым кылып, батасын берет» (Заб. 67:1). Бүгүн бизди оттой жалындаган майдан арабалар менен аттар түзмө-түз курчап турбаса да, Жахаба ар кандай жолдор менен коргоп келет. Ал эми «улуу алааматта» ал бүт дүйнө жүзү боюнча элин сактап калат (Мт. 24:21; Аян 7:9, 14). Андыктан Жахаба «бизге баш маана» экенин эч качан унутпайлы (Заб. 62:8).

^ абз. 16 Илияс пайгамбар Жахаба менен анын периштелери жашаган асманга барган эмес. «Күзөт мунарасынын» 2005-жылы 1-августта чыккан санынын 9-бетин кара.

^ абз. 19 «Күзөт мунарасынын» 2005-жылы 1-августта чыккан санынын 10-бетин кара.