«КҮЗӨТ МУНАРАСЫНЫН» ИЗИЛДӨӨГӨ АРНАЛГАН ЧЫГАРЫЛЫШЫ Апрель, 2013

Бул санда кызматыбызда жана жашообузда Кудайдын акылмандыгына жетектелишибиз үчүн Ыйык Китепти кантип изилдесек болору көрсөтүлөт.

Жан аябас кызматчылар Мексикада

Көптөгөн жаштардын көбүрөөк кызмат кылуу үчүн кыйынчылыктарды кантип жеңип жатканы жөнүндө окуп көргүлө.

Ыйык Китепти окуудан толук пайда ал

Ыйык Китепти окуп, окуп-билгендерибизди колдонгондо гана андан пайда алабыз. Канткенде Ыйык Китепти окуудан көбүрөөк пайда аларың жөнүндө окуп көр.

Кудайдын Сөзүнөн пайда ал, башкаларга да пайда алууга жардам бер

Ыйык Китепти жогору баалайсыңарбы? 2 Тиметей 3:16ны изилдөө Жахабанын ал баа жеткис белегине болгон ишенимиңерди бекемдейт.

ӨМҮР БАЯН

Түндүк уюл жакта 50 жыл толук убакыт кызмат кылдык

Финляндиянын түндүгүндө атайын пионер болуп кызмат кылып жүрүп, Жахаба таянууга үйрөнгөн Анники менен Айлинин өмүр баянын окуп көргүлө.

«Эмне маанилүүрөөк экенин баамдагыла»

Биз Кудайдын ааламды кучагына алган уюмуна мүчө болуу сыймыгына ээбиз. Ал уюм жүргүзүп жаткан ишке кантип колдоо көрсөтө алабыз?

Алсырабайлы!

Бизге Жахабанын уюмунан артта калбоого жана Жахабага ынталуу кызмат кыла берүүгө эмне жардам берет?

Билесиңби?

Иса пайгамбар Жахабанын ибадатканасынын толугу менен кыйратыла турганын айткан. Б.з. 70-жылынан кийин ибадаткана кайра курулганбы?