«КҮЗӨТ МУНАРАСЫНЫН» ИЗИЛДӨӨГӨ АРНАЛГАН ЧЫГАРЫЛЫШЫ Октябрь, 2012

Жан аябас кызматчылар Бразилияда

Кудайга көбүрөөк кызмат кылыш үчүн башка жакка көчүп барган айрым жарчылардын башынан өткөн бекемдээрлик окуяларды окуп көр.

Кыйынчылыктарды кайраттуулук менен көтөрөлү

Башыбызга кандай кыйынчылык түшпөсүн, кайраттуу болуп, жакшы нерселерге көңүл топтоого эмне жардам берет?

Кандай маанай көрсөтүп жатасың?

Канткенде башкалар менен тынчтыкта боло алабыз? Ыйык Китептеги жаман жана жакшы маанай көрсөткөн кишилер жөнүндө окуп көр.

ӨМҮР БАЯН

60 жылга созулган достук. Бул башталышы гана

Чыныгы достукту өрчүткөн жана Кудайга толук убакыт кызмат кылган төрт кишинин баянын окуп көр.

Кудайга баш ийип, убадаларынын аткарылышынан пайда ал

Кудайдын убадаларынан, анттарынан жана келишимдеринен эмнени биле алабыз?

«Ооба» дегениң «ообаны» билдирсин

Чынчыл болуу өз ичине эмнелерди камтыйт? Канткенде Кудайга берген эң маанилүү убадабызды аткара алабыз?

«Жаш балдардын» «оозунан» чыккан жылуу сөз

Орусиядагы балдарды ишенимдеш достору кантип бекемдегенин окуп көр.