ОЙГОНГУЛА! Март, 2015 | Кудай барбы? Муну билүү канчалык маанилүү?

Бул суроонун жообун окуп көргүлө.

МУКАБАДАГЫ ТЕМА

Кудай барбы? Муну билүү канчалык маанилүү?

Көптөр жообу жок же орунсуз деп эсептеген бул суроого жооп алуу чын эле маанилүүбү?

ТӨГӨРӨКТҮН ТӨРТ БУРЧУНДА

Көңүл чордонунда Африка

Паракорлук жана кериктин мүйүзүнүн сатылышы.

ҮЙ-БҮЛӨ ҮЧҮН КЕҢЕШТЕР

Кайын журт менен болгон мамиле

Бул макаладагы үч кеңеш кайын журтка байланыштуу көйгөйлөрдөн улам жубайыңар экөөңөрдүн мамилеңердин бузулбашына жардам берет.

ТАРЫХ БАРАКТАРЫНАН

Дүйнөнү бөлгөн токтомдор

Эмне себептен Бразилия португал тили негизги тил болуп эсептелген өлкө болуп калган?

Табигый «антибиотиктер»

Учурда илим 1800-жылдары жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары туура экенин ырастоодо.

ЫЙЫК КИТЕПТЕ ЭМНЕ ДЕЛЕТ?

Кумар оюндары

Зыянсыз көңүл ачуубу?

ӨЗҮ ЖАРАЛГАНБЫ?

Момчул бүлбүлдөктүн угуу жөндөмдүүлүгү

Кулагынын түзүлүшү жөнөкөй болгону менен, бул жандык бир жагынан башка жаныбарлардын баарынан ашып түшөт.

Башка онлайн макалалар

Сексуалдык асылууга карата жаштардын ою

Беш кыз сексуалдык асылууга эмнелер кирерин жана ага туш болгондо эмне кылса болорун айтып берет.

Таза, тыкан бол

Жахаба жараткан нерселердин ар бири өз ордунда турат. Бул тасмадан сен да канткенде таза, тыкан боло аларың жөнүндө биле аласың.