Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

 МУКАБАДАГЫ ТЕМА | ТИРИЧИЛИК КАНТИП ПАЙДА БОЛГОН?

Ойлондурарлык орчундуу жооп

Ойлондурарлык орчундуу жооп

ДАЛИЛДЕРДИ карап чыккан соң көптөр жашоону эң жогорку аң-сезимге ээ болгон кимдир бирөө жараткан деген тыянакка келишкен. Мисалга бир кездерде атеизмди жактаган философия илиминин профессору Энтони Флюну алалы. Тиричиликтин адамдын акылы жеткис татаалдыгы жана ааламды башкарып жаткан физикалык закондор тууралуу көбүрөөк билгенден кийин Флю көз карашын өзгөрткөн. Ал байыркы философтордун сөзүн коштоп: «Биз далилдер көрсөткөн багыт менен жүрүүгө тийишпиз»,— деп жазган. Далилдер болсо, анын ою боюнча, Жараткандын бар экенин айгинелөөдө.

Буга чейинки макалада сөз кылынган Жерард да ушундай бүтүмгө келген. Илим жаатында, анын ичинде энтомология тармагында чоң ийгиликтерди жасаса да ал: «Мен тиричиликтин жансыз материядан кокусунан пайда болгонуна эч бир далил тапкан жокмун. Тирүү организмдердин татаалдыгы жана алардын түзүлүшүндөгү тартип мени кандайдыр бир Уюштуруучунун жана Долбоорчунун бар экенине ынандырды»,— деген.

Сүрөттү карап, сүрөтчүгө баа берген сыяктуу эле, Жерард да жаратылышты изилдөөнүн аркасында Жаратканды, анын сапаттарын таанып-билген. Андан сырткары, Жаратканга таандык китепти — Ыйык Китепти — окуп-изилдей баштаган (2 Тиметей 3:16). Ошонун аркасында адамзаттын баштапкы тарыхын жана азыркы учурдагы көйгөйлөрдү кантип чечсе болорун билген. Анан убакыттын өтүшү менен Ыйык Китеп да эң жогорку аң-сезимдин — Жараткандын — эмгеги экенине толук көзү жеткен.

Жерард ынангандай, Ыйык Китепте чын эле ойлоно турчу орчундуу нерселер жазылган. Ошондуктан биз силерди да Ыйык Китепти окуп көрүүгө чакырабыз.