Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

«Көктө учкан канаттууларды карагылачы»

«Көктө учкан канаттууларды карагылачы»

КАНАТТУУЛАРДЫ дүйнөнүн бардык булуң-бурчунан кездештирүүгө болот жана аларга байкоо салыш үчүн көп деле күч-аракет жумшоо талап кылынбайт. Алардын көлөмүнүн, түсүнүн, сайраганынын, кыймыл-аракетинин, кылыктарынын түрдүүлүгү карап турган кишинин ары көңүлүн көтөрүп, ары таңдандырат.

Өрмөкчү

Канаттуулардын күндөлүк «тирлигине» үйдөн эле байкоо салууга болот. Мисалы, терезеден карай турган болсоңор, таркылдактын жер чукуп сөөлжан издеп жатканын, чымынчынын курт-кумурскаларга аңчылык кылып жатканын, көгүчкөндүн ургаачысынын көңүлүн бурдурууга аракет кылып жатканын, чабалекейдин жаны тынбай уя салып жатканын, сайрагыч ала чымчыктын ачка балапандарын тойгузуу менен убара болуп жатканын көрө аласыңар.

Цесарка

Ал эми бүркүт, карчыга, шумкар сыяктуу алгыр куштардын көк асманды көзөмөлдөгөнсүп каалгып учуп жүргөнүн көргөндө көкүрөктү суктануу сезими ээлейт. Башкалары болсо кылыктары менен кызык. Алсак, жем талашып жаткан топ таранчыларды, көкүрөгүн керип, ургаачысына жагына албай жаткан бактекти жана ооп кетип, башы ылдый карап зымга илинип калган тоту кушту көргөндө күлкүң келбей  койбойт. Ал эми илегилектердин, турналардын же болбосо каздардын катарга тизилип алып жер которуп учуп баратканын көргөндө ким да болсо суктанат. Алардын ушунчалык тактык менен узак аралыкты учуп өтө алары миңдеген жылдардан бери адамзатты таңдандырып келет. Жараткан Кудай өзү да канаттуулар жөнүндө: «Асмандагы илегилек өзүнө белгиленген маалды билет; бактек, карлыгач, булбул — баары тең учуп келер маалына баш иет»,— деп айткан (Жеремия 8:7).

Байыркы учурда байкоого алынган канаттуулар

Адамдарга маанилүү бир нерсени түшүндүрүш үчүн Жараткан Кудай канаттууларды көп мисал кылган. Алсак, Аюп пайгамбарга төө куштун канчалык ылдам чуркаары жөнүндө: «Ал канатын какканда, ат менен атчанды шылдыңдап күлөт»,— деп айткан (Аюп 39:13, 18) *. Ошондой эле ал пайгамбардан: «Шумкардын каалгып учканы... сенин акылмандыгыңанбы? Бүркүттүн бийик учканы... сен буйрук бергендиктенби?» — деп сураган (Аюп 39:26—28). Мындан эмнени билүүгө болот? Канаттуулардын андай өзгөчөлүктөрүнө адам баласынын эч кандай тиешеси жок. Алар — биздин эмес, Кудайдын даанышмандыгынын айкын далили.

Сулайман пайгамбар болсо жаздан кабар берген бактектин күркүлдөгөнү жөнүндө жазган (Сулаймандын ыры 2:12). Ал эми Кудайдын ибадатканасында кызмат кылууну эңсеген дагы бир пайгамбар чабалекейге көз артып: «Оо,.. Жахаба, Падышам, Кудайым! Улуу курмандык жайыңдан чымчык да жай табат, ал жакка чабалекей да уя салат, балапандарын багат»,— деп ыр чыгарган (Забур 84:1—3).

«Асмандагы Атаңар аларды азыктандырат. Силер алардан алда канча баалуу эмессиңерби?!» (Матай 6:26)

Ал эми Иса Машаяктын канаттуулар жөнүндө айтканы өзгөчө көңүл бурарлык. Ал мындай деген: «Көктө учкан канаттууларды карагылачы: алар эгин экпейт, оруп-жыйбайт, кампага да жыйнабайт, ошентсе да асмандагы Атаңар аларды азыктандырат. Силер алардан алда канча баалуу эмессиңерби?!» (Матай 6:26). Анын жүрөктү жылыткан ушул сөздөрү шакирттерин Кудайдын көз алдында баалуу экенине жана муктаж болгон нерселерин ойлоп сарсанаа болбошу керектигине ынандырган (Матай 6:31—33).

Канаттуулардын кооздугу, кубулжуган үнү адамды өзүнө тартып турат. Ошондой эле алардын кылыктары, мисалы, эркегинин ургаачысына жагынганы да кызык. Ошондуктан көптөр аларга байкоо салганды жакшы көрүшөт. Баарынан маанилүүсү, эгер аларга көңүл буруп, баам сала турган болсок, жашообузга байланыштуу көп нерселерди биле алабыз. Андыктан «көктө учкан канаттууларга» байкоо сала жүргүлө.

^ абз. 6 Төө куш канаттуулардын эң чоңу деп эсептелет. Кыска аралыкка чуркаганда ылдамдыгы 72 км/саатка жетет.