Tala mambu

Tala ntu mia mambu

Mbangi za Yave

Sola ndinga Kikongo

Nani i Antikristu?

Nani i Antikristu?

Filme imosi yansisi yavaikiswa yakala yo ntu a diambu: Antikristu.

Buka kimosi kia ayimbidi bayikila e disco au vo Antichrist Superstar (Antikristu Isundidi).

Friedrich Nietzsche wa ndongota (filósofo) wa tandu kia 19 wayikila umosi muna nkanda miandi vo Antikristu.

Atinu ye mfumu za tuyalu muna mvu wa 500 yakuna mvu wa 1500 bayikilanga mbeni zau vo antikristu.

Martin Luther wa musi Alemanha ona wakala mfumu a dibundu, wayikila Papa za dibundu dia Katolika vo antikristu.

WAU vo o mvovo “antikristu” usadilwanga mu yika mambu mayingi nze atinu, filme ye mankaka, diambote twazaya nani i antikristu. O mvovo wau nkia nsasa wina kwa yeto o unu? E fulu kiambote kia vavila e nsasa a mvovo antikristu i mu Nkand’a Nzambi, o mvovo wau nkumbu tanu wasonama mo.

ANTIKRISTU WASENZEKWA

Yoane wa ntumwa yandi kaka i nsoneki a Nkand’a Nzambi wasadila o mvovo “antikristu.” Aweyi kasasila o mvovo wau? Tala e mvovo mina muna 1 Yoane: ‘E wan’ame, eyayi i ntangw’a mbaninu, wauna nwawá vo antikristu okwiza, kana nkutu owau antikristu ayingi bamonekene kala, muna yau i tuzayidi wo vo eyayi i ntangw’a mbaninu. Mu yeto batuka, kansi ke bakala akw’eto ko; kadi kele vo bakala akw’eto, badi kala yeto yamu wau. Kansi bakatuka kimana diazayakana vo ke awonso ko i akw’eto. Nani i nkwa luvunu, nga ke ndiona ko ovakulanga nkalu vo Yesu ke Kristu ko e? Yandi i antikristu, ndiona ovakulwilanga o Se yo Mwana o nkalu.’ —1 Yoane 2:18, 19, 22.

Yoane wa ntumwa wabakula vo antikristu i awonso bemwanganesanga luvunu mu kuma kia Yesu Kristu ye malongi mandi

Adieyi tulenda longoka muna mvovo miami? Yoane ‘antikristu ayingi’ kayika mu songa vo o mvovo antikristu buka kia wantu uyikanga, ke muntu mosi ko. Antikristu i nkubika yovo wantu ana bemwanganesanga luvunu, ana bevovanga vo Yesu ke Kristu ko yovo Masia, ana bebendomonanga e ludi vana vena Nzambi yo Mwan’andi Yesu Kristu. Awana bena vo antikristu, bevovanga vo yau i Kristu yovo yandi besunzulanga, kansi wau vo ‘bakatuka vana kati kweto,’ bavengomoka muna ludi kia malongi ma Nkand’a Nzambi. Vana ntandu, e buka kiaki kiakala vava Yoane kasoneka o nkand’andi muna “ntangw’a mbaninu,” nanga e mbaninu yayi i lufwa lwa antumwa.

Adieyi diaka Yoane kasoneka mu kuma kia antikristu? Mu kuma kia ngunza za luvunu, Yoane walukisa vo: ‘Konso mvovo miavumunwinwa misonganga e ziku vo Yesu Kristu mu nitu kayizila, mia Nzambi. Kansi konso mvovo miavumunwinwa milembi songanga e ziku kia Yesu, ke mia Nzambi ko. Vana ntandu, miami i mvovo miavumunwinwa mia antikristu, mina nwawa vo kwiza mikwiza, owau omu nza se mina.’ (1 Yoane 4:2, 3) Muna nkand’andi wa zole, Yoane watoma kiesesa e diambu diadi vava kavova vo: ‘Akwa luvunu ayingi bavaikidi omu nza, ana ke betambulwilanga ko vo Yesu Kristu muna nitu kayizila. Ndiona ovanganga wo i mvunginiki ye antikristu.’ (2 Yoane 7) Kieleka, Yoane wabakula vo antikristu i awonso ana bemwanganesanga luvunu mu kuma kia Yesu Kristu ye malongi mandi.

“NGUNZA ZALUVUNU” YO ‘MUNTU A SUMU’

Yesu walukisa vo ngunza zaluvunu zikwiza nze ‘mevua muna mvuatu mia mameme’

Vitila Yoane kasoneka mu kuma kia amwangi aluvunu awaya, Yesu Kristu walukisa alandi andi vo: ‘Nuyikenga mu kuma kia ngunza zaluvunu zina zikwiza kwa yeno ye mvuatu mia mameme, kansi muna kati mevua mansita.’ (Matai 7:15) Paulu wa ntumwa mpe walukisa Akristu kuna Tesalonika vo: ‘Ke vakadi muntu ko kanuvunginika muna konso diambu, e kuma kadi [e lumbu kia Yave] ke kikwiza ko yavana umpengomoki uteka kwiza yo sengomona muntu a sumu, mwan’a lufwasu.’—2 Tesalonika 2:3.

Muna kuma kiaki, muna tandu kiantete e ngunza zaluvunu bavukumunanga ampangi muna nkutakani ya Kikristu. Ozevo, “antikristu” i awonso bamwanganesanga luvunu mu kuma kia Yesu Kristu ye malongi mandi. Muna kubayikila vo ‘mwan’a lufwasu,’ Paulu wasonga una Yave kekubabadikilanga.

NUYIKENGA MU KUMA KIA MAVANGU MA ANTIKRISTU O UNU

Adieyi tuvova o unu? O wantu ye nkubika ziyikilwanga vo antikristu zakinu sia Kristu ye malongi mandi kitantu. Bemwanganesanga luvunu kimana wantu balembi zaya nani i Yave wa Nzambi wa Se yo Yesu Kristu wa Mwan’andi. Ozevo, tufwete kuyikenga mu kuma kia malongi mama maluvunu. Yambula twafimpa nona yole ya malongi mama maluvunu.

Se vioka mvu miayingi, mabundu memwanganesanga e longi dia Nzambi mu Ntatu, yo vova vo o Se yo Mwana muntu mosi kaka. Antikristu beswekanga ludi mu kuma kia Yave wa Nzambi yo Yesu Kristu. O luvunu lwalu lukakidilanga akwa ntima miambote mu tanginina Yesu Kristu yo finama Nzambi nze una Nkand’a Nzambi ulonganga.—1 Korinto 11:1; Yakobo 4:8.

Mabundu mewokesanga e mvuanga muna sadila nsekola za Bibila zakatula e nkumbu a Nzambi, Yave, muna fulu yakala. Kana una vo e nkumbu a Yave yasonekwa vioka 7.000 muna sono yankulu ya Bibila, oyau bakatula yo. Nkia mfwilu diatwasa? E ludi mu kuma kia Nzambi akieleka kiaswekama.

Kuna diaka e sambu, o zaya e nkumbu a Nzambi, Yave, disadisanga akwa ntima miambote basambila yo finama Nzambi. I diau diavangama kwa Richard ona wamokena ye Mbangi zole za Yave. Wavova vo: “Bansonga muna Bibila vo e nkumbu a Nzambi aludi, Yave. Yasivika kikilu mu zaya vo Nzambi una ye nkumbu, kadi kiazayanga wo ko.” Muna kuma kiaki, Richard wasoba e mpila zingu kiandi yo lemvokela e nkanikinu mia Nkand’a Nzambi muna yangidika Yave. Wakudikila vo: “O zaya e nkumbu a Nzambi dikunsadisanga mu kala ye ngwizani ambote yo yandi.”

Tuka mvu miayingi, antikristu bevukumunanga ulolo wa wantu muna tombe kia mwanda. Kansi, muna longokanga o Nkand’a Nzambi tulenda zaya nani i antikristu yo kuyivevola muna malongi mau maluvunu.—Yoane 17:17.