O Mose wafila Aneyisaele tuka kinkole muna Engipito yakuna Mongo a Sinai, kuna o Nzambi kabavanina nsiku miandi. I bosi, o Mose wafila wantu 12 mu kwenda langa nsi a Kenani. Kansi, 10 muna yau batwasa nsangu zambi. Bafil’o nkangu mu zola vutuka kuna Engipito. Muna kuma kia konda kwau kwa lukwikilu, o Nzambi wabatumba. Bazingila muna makanga mvu 40.

I bosi, o Yosua wasolwa mu fila Aneyisaele muna nsi a Kenani. Muna kubasadisa mu vwa nsi yayina, o Yave wavanga masivi. Waningamesa Nkoko a Yodani, wabwisa yaka ya Yeriko, yo ningamesa ntangwa lumbu kiamvimba. Vioka mvu sambanu, e nsi a Kenani yatambulwa.

Tuka muna Yosua, Isaele yayalwa kw’afundisi mvu 356. Tulongoka ayingi muna yau, Baraki, Ngidone, Yefeta, Samesone yo Samuele. Tuzaya mpe akento nze Rakabi, Debora, Yaele, Rutu, Naomi yo Delila. E Kunku KIETATU lusansu lua mvu 396 kiyikanga.

E tempelo