Yoane 6:1-71

  • Yesu odikidi 5.000 ma wantu (1-15)

  • Yesu odiatidi vana maza (16-21)

  • Yesu i “dia kwa moyo” (22-59)

  • Ndonga batele sakuba muna mvovo mia Yesu (60-71)

6  I bosi, Yesu wele kuna simu dia Mbu a Ngalili yovo Tiberia.  Ndong’ayingi inlende, wau bamwene masivi kavangidingi muna wuka mbevo.  Yesu otombokele kuna mongo, ovuende ko y’alongoki andi.  E Nduta, i sia vo nkinzi a Ayuda, ifinamene.  Yesu osengwele o meso, omwene ndong’ayingi ikwizanga oku kena, ovovese Filipo vo: “Akweyi tusumbila e mbolo bedia wantu awaya?”  Kansi, ovovele ediadi muna kuntonta, kadi wazaya dina kevanga.  Filipo umvutwidi vo: “E mbolo za nkama zole za denali ke zikubafwana ko kimana konso muntu kabaka fiakete-kete.”  Mosi muna alongoki andi, Andere wa nleke a Simone Petelo, umvovese vo:  “Kindende kimosi un’ovava, una ye mbolo tanu ye mbizi zole za maza. Kansi, nki kiokio vana vena ndonga yayi?” 10  Yesu ovovele vo: “Nufonges’o wantu.” Vakedi titi yayingi vana fulu kiakina, akala bafongele vo, tezo kia 5.000. 11  Yesu obongele mbolo, una katondele, okayidi zo kw’awana bafongele; ovangidi mpe diau adimosi ye mbizi za maza, badidi mu tezo kina bazolele. 12  Vava bayukwiti, ovovese alongoki andi vo: “Nukutika nkesona zisuvidi, valembi vetwa lekwa.” 13  Bakutikidi yitunga 12 yazala ye nkesona zina zisuvidi muna mbolo zau zitanu badidi. 14  O wantu vava bamwene e sinsu yina kavangidi, bayantikidi ovova vo: “Kieleka, yandi i Ngunza ina ikwiz’ova nza.” 15  O Yesu wau kazeye wo vo kwiza bekwiza, bambakila kuna kingolo kimana bantumbika se ntinu, okatukidi vo, wele diaka yandi mosi kaka kuna mongo. 16  Oku masika, alongoki andi bakulumukini kuna mbu, 17  bakotele muna nzaza, kimana basauka kuna simu dia mbu, kuna Kafanau. Vava o kuma kwafwa, o Yesu kakiyizila ko kuna bena. 18  O mbu unikukini mu kuma kia tembwa kiangolo kivevomokene. 19  Vava balueke tezo kia kilometa tanu yovo sambanu,* bamwene Yesu odiatilanga vana mbu, okwiz’afinamanga oku nzaza; bamwene wonga. 20  Kansi, ubavovese vo: “I mono kwame; ke numoni wonga ko!” 21  Dianu vo, bazolele kunkotesa muna nzaza, vana vau e nzaza ilueke kuna nsi ina bekwendanga. 22  Muna lumbu kialanda, e ndonga yakala kuna simu dia mbu imwene vo ke vena nzaza yankaka ko, ina yakete kaka, o Yesu mpe kakota mu nzaza ko, kansi alongoki andi kaka bayenda. 23  E nzaza z’akwa Tiberia zizidi finama vana fulu kina badila e mbolo, vava o Mfumu katonda. 24  Dianu vo, e ndonga vava imwene vo Yesu kena vo ko, ngatu alongoki andi, oyau mpe bakotele muna nzaza zau, balueke kuna Kafanau mu vava Yesu. 25  Vava bansolola vana simu dia mbu, bamvovese vo: “E Rabi, nkia ntangwa wizidi kwaku?” 26  O Yesu ubavutwidi vo: “Kieleka, kieleka, inusamunwini vo, numpavidi ke mu kuma kia mona sinsu ko, kansi mu kuma kia mbolo nwadidi yo yukuta. 27  Ke nusadila madia mana mekuyifwila ko, kansi madia mana mezingila yamuna moyo a mvu ya mvu kaka, mana o Mwan’a muntu kekunuvana; kadi i yandi wasiwa e dimbu kia luyangalalu kwa Se, wa Nzambi.” 28  Bamvovese vo: “Adieyi tufwete vanga kimana twasala e salu kia Nzambi?” 29  Yesu ubavutwidi vo: “I kiau kiaki e salu kia Nzambi, nukwikila muna ndiona katuma.” 30  Bamvovese vo: “Nkia sinsu ovanga kimana twamona yo kwikila muna ngeye? Nkia salu osala? 31  O mase meto badia e mana muna makanga, wauna wasonama vo: ‘Dia* kwatuka kuna zulu kabavana badia.’” 32  Yesu ubavovese vo: “Kieleka, kieleka, inusamunwini vo, Mose kanuvana dia* kwatuka kuna zulu ko, kansi o Se diame wanuvan’o dia kwaludi kwatuka kuna zulu. 33  Kadi o dia* kwa Nzambi i ndiona okulumukini kuna zulu, kavana e nza o moyo.” 34  Bamvovese vo: “E Mfumu, utuvananga o dia* kwaku lumbu yawonso.” 35  Yesu ubavovese vo: “Mono i dia* kwa moyo. Ndiona okwiza kwa mono, kefwa nkutu nzala ko, ndiona okwikila omu mono, kemona nkutu vuina ko. 36  Wauna inuvovese vo, numbwene kansi yeno ke nukwikila. 37  Awonso ana o Se diame kampene, kwa mono bekwiza, ndiona okwiza kwa mono, kikunyinga nkutu ko; 38  kadi nkulumukini kuna zulu, ke mu vanga luzolo lwame ko, kansi lwa ndiona wantuma kaka. 39  I lwau lulu o luzolo lwa ndiona wantuma, yalembi vidisa kana mosi muna awonso kampana, kansi se yabafutumuna muna lumbu kiambaninu. 40  Kadi i lwau lulu o luzolo lwa Se diame, konso ona ozaya Mwana yo kwikila muna yandi, moyo a mvu ya mvu kevua, omono ikumfutumuna muna lumbu kia mbaninu.” 41  I bosi Ayuda bayantikidi kunyidimìna, wau kavovele vo: “Omono i dia* kwakulumuka kuna zulu.” 42  Bavovele vo: “Ndioyu, ke yandi ko i Yesu wa mwan’a Yosefe? O se diandi yo ngudi andi tubazeye. Aweyi kavovele vo, ‘Kuna zulu nkulumukini’?” 43  Yesu ubavutwidi vo: “Nuyambula yìdima. 44  Ke vena muntu ko olenda kwiza kwa mono, avo o Se, ona wantuma, kalembi kuntunta, omono mpe ikumfutumuna muna lumbu kia mbaninu. 45  Angunza basoneka vo: ‘Yau awonso belongwa kwa Yave.’ Konso ona owanga oma metuka kwa Se yo longoka, kwa mono kekwiza. 46  Ke vena muntu ko wamona Se, nanga ndiona kaka watuka kwa Nzambi; i yandi wamona Se. 47  Kieleka, kieleka, inusamunwini vo, konso ona okwikilanga, una yo moyo a mvu ya mvu. 48  “Omono i dia* kwa moyo. 49  O mase meno badia mana muna makanga, kansi bafwa. 50  I kwau kuku o dia* kukulumukini kuna zulu, konso muntu odia ko, ke fwa ko. 51  Omono i dia* kwa moyo, kuna kukulumukini kuna zulu. Konso ona odia ko, zinga kezinga yakwele mvu; o dia mvana i nitu ame kimana o wantu a nza bavua o moyo.” 52  I bosi Ayuda bayantikidi filaziana e mpaka, oku vo: “Muntu ndioyu, aweyi kalenda kutuvanina e nitu andi twadia?” 53  Yesu ubavovese vo: “Kieleka, kieleka, inusamunwini vo, avo nulembi dia e nitu a Mwan’a muntu yo nua menga mandi, ke nuna yo moyo omu yeno kibeni ko. 54  Konso ona odia e nitu ame yo nua mpe menga mame, una yo moyo a mvu ya mvu, omono ikumfutumuna muna lumbu kia mbaninu; 55  kadi e nitu ame i dia kwaludi, o menga mame i nua kwaludi. 56  Konso ona odia e nitu ame yo nua mpe menga mame, okala yame ntwadi, omono mpe ngina yandi e ntwadi. 57  Wauna o Se diamoyo kantuma, omono muna Se ikadilang’o moyo, ndiona mpe odia nitu ame, muna mono ikekadila o moyo. 58  I kwau kuku o dia* kwakulumuka kuna zulu. Ke kwau ko o mase meno badia yo fwa. Konso ona odia o dia kwaku, zinga kezinga yakwele mvu.” 59  I mambu mama kavovele muna sambilu, wau kalongelenge muna Kafanau. 60  Vava bawidi wo, ayingi muna alongoki andi bavovele vo: “E diambu diadi diampasi; nani olenda dio wá?” 61  Yesu wau kayizayidi wo vo alongoki andi bayidimìni mu kuma kia diambu diadi, ubavovese vo: “Nga sakuba dinuteses’e? 62  Ozevo, adieyi nuvanga avo numwene o Mwan’a muntu otombokanga kuna kateka kala? 63  O mwanda i wau uvananga moyo; e nitu ke ina nkutu mfunu ko. E mambu inuvovese i mwanda yo moyo. 64  Kansi vovo nwina, vena ye ankaka ke bakwikidi mo ko.” Kadi tuka kuna lubantiku o Yesu wazaya awana ke bekwikilanga ko yo ndiona okunyekola. 65  Ovovele mpe vo: “Kiaki i kuma inuvovesèle vo, ke vena muntu ko olenda kwiza kwa mono, avo o Se kanyambwidi ko.” 66  Muna kuma kiaki, ayingi muna alongoki andi bavutukìdi e lekwa basisa, ke bakangalanga yandi diaka ko. 67  Dianu vo, Yesu ovovese kwa Kumi ye Zole vo: “Oyeno mpe nuzolele kwenda kweno e?” 68  O Simone Petelo umvutwidi vo: “E Mfumu, kwa nani tukwenda? O mambu ma moyo a mvu ya mvu, nge una mau. 69  Oyeto tukwikidi, tuzeye mpe vo ngeye i Mveledi a Nzambi.” 70  Yesu ubavutwidi vo: “Ke yeno kumi ye zole ko yasola e? Kansi mosi vovo nwina, nkumbi.”* 71  I Yuda wa mwan’a Simone, mwisi Kereote kayika, kadi yandi okunyekola, kana una vo wakala mosi vana vena Kumi ye Zole.

Mvovo vana yand'a lukaya

Sina, “tezo kia stadia 25 yovo 30.”
Sina, “mbolo.”
Sina, “mbolo.”
Sina, “mbolo.”
Sina, “mbolo.”
Sina, “mbolo.”
Sina, “mbolo.”
Sina, “mbolo.”
Sina, “mbolo.”
Sina, “mbolo.”
Sina, “mbolo.”
Yovo “Nkadi ampemba.”