Roma 15:1-33

  • Tutambuziana wauna Kristu kavanga (1-13)

  • Paulu, selo kuna kwa esi zula (14-21)

  • Nkubika za nkangalu a Paulu (22-33)

15  Dianu vo, oyeto tukumamene tufwete nata tutovoko tw’awana bakondelo e ngolo, yo lembi kuyiyangidika.  Konso muntu, yambula kayangidika nkw’andi muna wete diandi yo kunkasakesa.  Kana nkutu Kristu kakiyangidika ko, kansi wauna wasonama vo: “O luvezo lw’awana bekuvezanga lumbwididi.”  Kadi mawonso mateka sonekwa, masonekwa muna kutulonga, kimana muna luzindalalu lweto ye muna lufiaulwisu lwa Sono, twakala ye vuvu.  O Nzambi ona ovananga luzindalalu ye lufiaulwisu, yambula kanuvana nyindu mosi yeno ye yeno una wakala ye Kristu Yesu,  kimana yo nua mosi nwakembelela Nzambi wa Se dia Mfumu eto Yesu Kristu kumosi.  Dianu vo, nutambuziana* wauna Kristu kanutambulwila muna nkembo a Nzambi.  Kadi inusamunwini wo vo Kristu okitukidi se selo ki’awana bazengwa mu kuma kia ludi kia Nzambi, kimana kasikidisa e nsilu kasila mase mau,  esi zula* mpe bakembela Nzambi muna nkenda zandi. Wauna wasonama vo: “Muna kuma kiaki ikukembelela vana vena zula yo yimbidila e nkumbu aku.” 10  Ovovele diaka vo: “Nuyangalala, e zula yo nkangu andi.” 11  Diaka: “Nukembela Yave, yeno zula yawonso, e nkangu miawonso yambula miankembelela.” 12  Diaka, Yesaya ovovele vo: “Vekala o mwanzi a Yisai, ndiona oyala e zula; e zula ibunda e vuvu kiau muna yandi.” 13  O Nzambi a vuvu, yambula kanuzadisa ye kiese yo luvuvamu wau numbundidi e vuvu, kimana e vuvu kieno kiakumama muna nkum’a mwand’avelela. 14  E mpangi zame, ntomene mo zaya oma ma yeno vo, yeno kibeni mpe nuzele yo wete yo zayi, nwafwana ludika* muntu yo nkw’andi. 15  Kansi, inusonekene mambu mankaka ye ziku kiawonso, kimana yanususumuna diaka mu kuma kia nsambu zina yavewa kwa Nzambi, 16  yakala se selo kia Kristu Yesu kuna kwa zula. Yasala e salu kiavauka kia nsangu zambote za Nzambi, kimana zula yayi yakala se lukau lwa tondakana yo vaulwa muna mwand’avelela. 17  Dianu vo, ngina ye kuma kia kuyisanina muna Kristu Yesu muna mambu ma Nzambi. 18  Kadi kivova mambu mankaka ko, mana kaka Kristu kavangila omu mono, kimana e zula yatumama, muna mvovo ye mpang’ame, 19  muna ngolo za sinsu ye masivi, muna ngolo za mwand’a Nzambi, muna zunga yawonso, tuka kuna Yerusaleme yakuna Ilureko ntomene samuna e nsangu zambote mu kuma kia Kristu. 20  Dianu vo, yakala ye kani dialembi samunwina e nsangu zambote muna fulu ina vo e nkumbu a Kristu yazayakana kala, kimana yalembi tungila vana nkubilw’a muntu ankaka; 21  kansi wauna wasonama vo: “Awana balembi samunwinwa nsangu zandi bemona, awana balembi wá, bebakula.” 22  Kiaki i kuma yakakidilwa nkumbu miayingi mu kwiza kwa yeno. 23  Kansi owau, ke vena diaka ye vata ko dina ndembi samunwina nsangu zambote omu zunga kiaki, kadi se mvu miayingi ngina ye tima dia kwiza kwa yeno. 24  Dianu vo, vava ikwenda kuna Sepania, ngina ye vuvu vo se yamonana yeno, nwenda kunsindika kimana yakala ye kiese kia kangala yeno mu fikolo. 25  Kansi owau nzolele kwenda kuna Yerusaleme, ngienda sadila aveledi. 26  Kadi awana bena muna Makedonia ye Akaya bayangalele mu vana e lekwa yau se tukau kw’asukami vana vena aveledi muna Yerusaleme. 27  Kieleka, bayangalele wo vanga, kadi mfuka bena yau kw’aveledi; avo esi zula* kwa yau batambula mambu ma mwanda, mfuka mpe bena yau kwa yau muna kubasadisa muna oma ma nitu. 28  Dianu vo, avo mfokwele e salu kiaki yo kubatambika lukau* lwalu, se yamonana yeno vava nkwenda kuna Sepania. 29  Nzeye wo vo vava ikwiza kwa yeno, se ngiza ye ulolo wa nsambu za Kristu. 30  Ampangi, inuwondelele mu­na Mfumu eto Yesu Kristu ye muna zola kwa mwanda, nwasiamanana samba kwa Nzambi mu kuma kiame wauna ivanganga, 31  kimana yavuluzwa muna moko ma mindembi kwikila kuna Yuda, o uselo wame muna Yerusaleme watambukana kw’aveledi, 32  muna luzolo lwa Nzambi ikwiza kwa yeno kuna kiese, yakumikwa kumosi yo yeno. 33  O Nzambi ona ovananga luvuvamu yambula kakala yo yeno awonso. Amen.

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “nutondaziana.”
Awana bena vo ke Ayuda ko.
Yovo “longa.”
Awana bena vo ke Ayuda ko.
Sina, “mbongo.”