Mavangu 5:1-42

  • Ananiya yo Safira (1-11)

  • Antumwa bavangidi sinsu yayingi (12-16)

  • Basilu muna pelezo yo vaikiswa (17-21a)

  • Baneto diaka kuna Mbazi a Nkanu (21b-32)

    • ‘Lemvokela Nzambi ke wantu ko’ (29)

  • Lulukisu lwa Ngamaliele (33-40)

  • Sia umbangi muna nzo ye nzo (41, 42)

5  Kansi, muntu mosi, nkumbu andi Ananiya yo Safira wa nkaz’andi, otekele mpatu.  Oswekele ndambu a nzimbu, o nkaz’andi mpe kazaya wo, otwese kaka ndambu, ovene yo kwa antumwa.  Petelo ovovele vo: “E Ananiya, ekuma oyambulwidi vo Satana kakota muna ntim’aku yamu tezo kia vuna mwand’avelela wau oswekele ndambu a nzimbu otekele e mpatu?  Una kwatekele yo ko, ke yaku ko ikedi e? Wau otekele yo, kulendi sadila nzimbu zaku ko konso una ozolele? Ekuma oyindulwidi diambu diadi muna ntim’aku? Kuvunini wantu ko, kansi Nzambi.”  Ananiya una kawidi mambu mama, obwidi, ofwidi. Awonso bawidi dio bamwene kikilu o wonga.  I bosi matoko matelamene, banzingidi vana nlele, banète, bele kunzika.  Vava kiavioka tezo kia ola tatu, o nkaz’andi wizidi, kazeye dina divangamene ko.  Petelo unyuvuidi vo: “Unsamunwina, nga ezazi i nzimbu zawonso nwatekel’e mpatu yeno wole?” Ovutwidi vo: “Ingeta, i zau zizi.”  Petelo umvovese vo: “Ekuma nuwizanene yeno wole nwatonta mwand’a Yave? Tala, awana bele zika nkaz’aku bena ova mwelo, vaikisa bekuvaikisa kuna mbazi.” 10  Vana vau obwidi vana malu ma Petelo, ofwidi. Matoko vava bakotele, bamwene wafwa, bamvaikisi kuna mbazi, bele kunzika vana ndambu a nkaz’andi. 11  Muna kuma kiaki, e nkutakani yawonso imwene kikilu wonga ye awonso bawidi mambu mama. 12  Sinsu yayingi ye masivi mavangamene vana moko ma antumwa vana vena nkangu; yau awonso bakutakene vana Veta kia Solomo. 13  Kieleka, akaka ke bakedi ye unkabu ko wakubayikama; kansi o nkangu ubatundidikidi. 14  E minkwikizi muna Mfumu bakwamanene wokela, ndonga akala ye akento. 15  Bavaikisi ambevo muna nzila zampwena, babalekese muna mfulu zakete ye muna yipoyo kimana vava Petelo kevioka, e kîni kiandi kiaviakana ankaka muna yau. 16  E ndonga yitukidi muna mavata mazietele Yerusaleme, batwese ambevo y’awana babangikwanga kwa mianda mia usafu, awonso bawukilu. 17  Kansi o ngang’ambuta otelamene ye awonso bakedi yandi, ana balandanga malongi ma Asaduki, bazele ye kimpala. 18  Babakidi antumwa yo kubasia muna pelezo. 19  Kansi muna fuku, mbasi a Yave oziwidi e yelo ya pelezo, ubavaikisi yo vova vo: 20  “Nwenda kweno muna tempelo, nukwamanana vova kwa nkangu mambu mawonso ma moyo wau.” 21  Una bawidi wo, bakotele muna tempelo muna mene-mene, bayantikidi o longa. O ngang’ambuta y’awana bakedi yandi bezidi, balungalakese Mbazi a Nkanu* ye akuluntu awonso a wan’a Isaele, batumini makesa muna pelezo babatwasila antumwa. 22  Kansi, o makesa vava balueke ko, ke babawene mu pelezo ko. Bavutukidi, batwese nsangu, 23  oku vo: “Tuwene pelezo yabindama yo toma yingilwa, ayingidi batelamene muna mielo, kansi vava tuziudi ke tumwene muntu ko muna kati.” 24  Vava mbut’a makesa ma tempelo ye nganga zambuta bawidi mambu mama, batelamene o ntima kana adieyi dibwa. 25  Kansi, vezidi muntu mosi, ubasamunwini vo: “Tala, o wantu nwasidi mu pelezo muna tempelo i bena, batelamene yo longa nkangu.” 26  I bosi, mbuta makesa wele ye makesa mandi, ubatwese, kansi kuna malembe, kadi bamwene nkangu o wonga, kadi balenda kubatuba matadi. 27  Babatwese yo kubatelamesa vana Mbazi a Nkanu.* Ngang’ambuta ubayuvuidi, 28  oku vo: “Twatoma kunukanikina vo ke nulongela diaka muna nkumbu yayi ko, kansi tala, nuzadisi Yerusaleme ye malongi meno, nuzolele sia menga ma muntu ndioyo muna ntu mieto.” 29  Petelo ye ntumwa zankaka bavutwidi vo: “Tufwete lemvokela Nzambi nze mfumu ke mu wantu ko. 30  O Nzambi a mase meto wafutumuna Yesu, ona nwavonda wau nwamanika vana nti. 31  Nzambi wantundidika kuna koko kwandi kwalunene, kakala Ntu ye Mvuluzi, kavilula e ntima yo loloka masumu ma Isaele. 32  Tu mbangi za mambu mama ye mwand’avelela mpe, una Nzambi kevananga kw’awana benkulemvokelanga nze mfumu.” 33  Vava bawidi wo, bafungidi kikilu makasi,* bavavidi kubavonda. 34  Kansi Mfarisi mosi, nkumbu andi Ngamaliele wa nlongi a Nsiku, otoma zitiswanga kwa nkangu, otelamene muna Mbazi a Nkanu,* okanikini vo bavaikisa antumwa kuna mbazi mu fikolo. 35  I bosi, ubavovese vo: “Esi Isaele, nukeba mu dina nuzolele vanga kwa wantu awaya. 36  Kadi muna lumbu yavioka, Teuda wavaika yo kukiyikila vo muntu anene, wantu ayingi bayikama e bundu diandi, tezo kia 400. Kansi vava kavondwa, awonso banlandanga bamwangana yo vila. 37  I bosi, vavaika diaka Yuda wa mwisi Ngalili muna lumbu ya nsonama, ndonga katunta muna kunlanda. Vava kafwa, awonso banlandanga bamwanganeswa. 38  Mu kuma kia oma mevangamanga owau, inuvovese vo, ke nuyisie mu mambu ma wantu awaya ko, nubayambula kaka. Kadi avo e nkubika yayi yovo salu kiaki kwa wantu kiatuka, bwa kibwa; 39  kansi avo kwa Nzambi kiatuka, oyeno ke nulendi kio bwisa ko. Avo ke wau ko, dimoneka vo Nzambi nunwananga yandi.” 40  Batambulwidi luludiku lwandi, babokele antumwa, babazwabwidi yo kubakanikina vo bayambula vovela muna nkumbu a Yesu, i bosi babayambwidi. 41  Bavaikidi muna Mbazi a Nkanu,* bayangalele wau babadikilu vo bafwanwa vezwa mu kuma kia nkumbu a Yesu. 42  E lumbu yawonso muna tempelo ye mu nzo ye nzo ke bayambula longa ko yo samuna e nsangu zambote mu kuma kia Kristu Yesu.

Mvovo vana yand'a lukaya

Sina, “Sanedina.” Tala Nsas’a Mvovo.
Sina, “Sanedina.” Tala Nsas’a Mvovo.
Yovo “balwele muna ntima.”
Sina, “Sanedina.” Tala Nsas’a Mvovo.
Sina, “Sanedina.” Tala Nsas’a Mvovo.