Lusengomono 8:1-13

  • E dimbu kia nsambwadi kibatwinu (1-6)

  • E mpungi yá zantete zisikilu (7-12)

  • Luzayisu lwa vonza tatu (13)

8  Vava kabatwini e dimbu kia nsambwadi, kuna zulu kukedi e pi-i mu tezo kia ndambu a ola.  Mbwene mbasi nsambwadi zina zitelamene vana ndose a Nzambi, ziveno mpungi nsambwadi.  E mbasi yankaka izidi yo telama vana ziku, ikedi ye yokelwa kiawolo kia ndumbu, iveno ndumbu ayingi kimana katambika yo vana ziku diawolo dina vana ndose a kunda ekolo e sambu ya aveledi awonso yawakananga.  O mwisi a ndumbu ina vana koko kwa mbasi utombokele vana ndose a Nzambi kumosi ye sambu ya aveledi.  Vana vau mbasi obongele yokelwa kia ndumbu, ozadisi kio ye tiya twa ziku, otubidi kio ova nza. Vakedi miandazi* ye ndinga ye nsemo ye nzakam’a ntoto.  E mbasi zau nsambwadi zina ye mpungi nsambwadi zikubamene mu sika zo.  Ina yantete isikidi mpungi andi. Vakedi mvula a matadi ye tiya twasangwa o menga, tutubilu ova nza; e tini kiatatu kia nza kibomokene, e tini kiatatu kia nti kibomokene, titi yawonso yankunzu ibomokene.  E mbasi ina yanzole isikidi mpungi andi. Lekwa kina nze mongo ampwena kikweme yo tiya, kitubilu muna kalunga. E tini kiatatu kia kalunga kikitukidi se menga;  e tini kiatatu kia vangwa yamoyo* ina muna kalunga ifwidi, e tini kiatatu kia nzaza kidimukini. 10  E mbasi ina yatatu isikidi mpungi andi. Kuna zulu kutukidi ntetembwa ampwena ikweme nze mini, isotokele muna tini kiatatu kia nkoko ye muna nto za maza. 11  E nkumbu a ntetembwa, Nlulu. E tini kiatatu kia maza kikitukidi se nlulu, wantu ayingi bafwidi mu kuma kia maza, kadi maludisu. 12  E mbasi ina ya yá isikidi mpungi andi. E tini kiatatu kia ntangwa kiwendo ye tini kiatatu kia ngonde ye tini kiatatu kia ntetembwa, kimana e tini kiau kiatatu kiakituka se tombe, o kuma kwalembi kala yo ntemo muna tini kiandi kiatatu, o fuku mpe diau dimosi. 13  Mbwene yo wá ngo-zulu itilumukanga muna kati kwa zulu, ivovele mu nding’angolo, oku vo: “Vonza, vonza, vonza kwa awana bena ova nza, muna kuma kia zú dia mpungi za mbasi tatu zina zisidi mu sika e mpungi zau!”

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “mbandanu.”
Yovo “vangwa ina ye mioyo.”