Luka 9:1-62

 • Ntumwa Kumi ye Zole baveno luludiku mu kuma kia salu kia umbangi (1-6)

 • Erodi otokanene kikilu mu kuma kia Yesu (7-9)

 • Yesu odikidi 5.000 ma wantu (10-17)

 • Petelo osengomwene Kristu (18-20)

 • Lufwa lwa Yesu lusakwilu (21, 22)

 • Nlongoki akieleka (23-27)

 • Nkituk’a Yesu (28-36)

 • Kindende kiakala ye nkuya kiwukilu (37-43a)

 • Lufwa lwa Yesu lusakwilu diaka (43b-45)

 • Alongoki bafilanen’e mpaka kana nani i nene (46-48)

 • Ona olembi kutusia kitantu ku sambu dieto kena (49, 50)

 • Yesu obembwelo muna vata dimosi dia Samaria (51-56)

 • Mpila ya landila Yesu (57-62)

9  I bosi, obokele yau Kumi ye Zole, ubavene nkuma ye wisa muna nkuya miawonso, bawuka mayela.  Ubatumini benda longi e Kintinu kia Nzambi yo sasula mbevo,  ubavovese vo: “Ke nunati má ko muna nkangalu yovo nkawu yovo kifunda yovo mbolo yovo nzimbu;* ngatu nata yinkutu yole.*  Kansi, konso nzo nukota, nukala mûna yavana nukatuka mo.  Konso ana belembi kunutambula, vava nukatuka muna vata diadina, nukubula mbundukutu muna tambi yeno, muna umbangi kuna kwa yau.”  Bakatukidi, bele muna mavata mawonso ma zunga, bele samuning’e nsangu zambote, yo wuka mbevo mwawonso.  O Erodi* wa nyadi a mvivu, vava kawidi mambu mawonso mavangamene, otokanene kikilu kadi ankaka bavovanga vo Yoane ofulukidi muna mafwa,  kansi ankaka bavovele vo, Eliya omonekene, ankaka vo, mosi muna ngunza za nz’ankulu ofulukidi.  O Erodi ovovele vo: “O Yoane yanzeng’o ntu. Ozevo, nani ndioyo ngwididi mambu mama?” Muna kuma kiaki, ovavidi kumona. 10  E ntumwa vava bavutukidi, basamwini kwa Yesu mawonso bavangidi. Ubanete vana fulu kia yau kaka muna vata dina nkumbu a Betesaida. 11  Kansi e ndonga vava izeye wo, inlende. Otomene kubatambula, ubasamunwini oma ma Kintinu kia Nzambi, osaswidi awana bavavang’o wukwa. 12  O kuma kuyantikidi o fwa. Yau Kumi ye Zole bezidi kumvovesa vo: “Sindika e ndonga, benda muna mavata ye mpatu zizietele, bavava madia ye fulu kia leka, kadi va makanga tuna.” 13  Ubavovese vo: “Oyeno nubavana má kia dia.” Bavovele vo: “Mbolo tanu kaka tuna zau ye mbizi zole za maza, nanga vo yeto kibeni twenda sumba madia mu kuma kia wantu awaya awonso.” 14  Kadi vakedi tezo kia 5.000 ma akala. Ovovese alongoki andi vo: “Nubafongesela mu buka kia makumatanu-makumatanu.” 15  Bavangidi wo, bafongese yau awonso. 16  Obongele mbolo zau tanu ye mbizi za maza zau zole, osengwele meso kuna zulu, osambidi.* I bosi, obukunwini zo, ovene zo kw’alongoki batambika zo kwa ndonga. 17  Awonso badidi yo yukuta, bakutikidi zina zisuvidi, yitunga 12 ya nkesona. 18  Una kasambidinge vana va yandi kaka, alongoki bezidi kwa yandi, ubayuvuidi vo: “E ndonga, nani ikungikilanga?” 19  Bamvutwidi vo: “Yoane wa Mvubi, ankaka vo, Eliya, ankaka vo, mosi muna ngunza za nz’ankulu ofulukidi.” 20  Ubavovese vo: “Oyeno, nani nukungikilanga?” O Petelo ovutwidi vo: “U Kristu a Nzambi.” 21  Otomene kubakanikina vo ke basamuni wo kwa muntu ko, 22  ovovele mpe vo: “O Mwan’a muntu kafwete mwesw’e mpasi zayingi yo bembolwa kw’akuluntu ye nganga zambuta y’asoneki, yo vondwa, yo fulwa muna lumbu kietatu.” 23  I bosi, ovovele kw’awonso vo: “Konso ona ozolele kwiz’andandi, yambula kayivanina o nkalu yo nata nti andi ampasi* lumbu ke lumbu, yo kwamanana kundanda. 24  Kadi konso ona ozolele vuluza o moyo andi, vidisa kevidisa wo, kansi konso ona ovidisa o moyo andi muna kuma kiame, ovuluza wo. 25  Ozevo, nkia mfunu dikala kwa muntu avo obakidi e nza yawonso kansi ovidisi moyo andi yovo kuyitwasil’e mpasi e? 26  Kadi konso ona okumbwen’e nsoni ye mambu mame, o Mwan’a muntu mpe okumwen’e nsoni vava kekwiza muna nkembo andi yo una wa Se diandi, yo una wa mbasi zavelela. 27  Kieleka, inuvovese wo vo, ankaka batelamene vava ke beyeleka nkutu lufwa ko yavana bemona Kintinu kia Nzambi.” 28  Una kavovele mambu mama, vioka tezo kia lumbu nana, onete Petelo yo Yoane yo Yakobo, otombokele kuna mongo kasamba. 29  Una kasambidinge, e mpw’a ndose andi isobele, e mvuatu miandi mimpembele yo kezima. 30  Tala, wantu wole bamokenenge yandi; Mose yo Eliya. 31  Bamonekène muna nkembo, bayantikidi mokenena oma ma ngiend’andi, mana kelunganisa kuna Yerusaleme. 32  Vo i Petelo y’awana bakedi yandi, babakamene tulu twangolo, kansi una basikamene, bamwene o nkembo andi ye wantu wole ana batelamene yandi. 33  Una se bekatuka vana kena, o Petelo ovovese Yesu vo: “E Nlongi, diambote kwa yeto twakala vava. Dianu vo, yambula twatunga saba tatu, kimosi kiaku, kimosi kia Mose, kimosi kia Eliya.” Kazeye dina kavovele ko. 34  Kansi, una kavovelenge mambu mama, e tuti dizidi, dibayitalele. Vava dibafukidi, babakamene kwa wonga. 35  I bosi, e ndinga itukidi muna tuti, oku vo: “Ndioyu i Mwan’ame ona yasola. Nunwila.” 36  E ndinga vava iwakane, o Yesu osidi yandi mosi kaka. Oyau babutamene kwau, muna lumbu yayina ke basamuna kwa muntu ko kana diambu dimosi muna mana bamona. 37  Muna lumbu kialanda, vava bakulumuka kuna mongo, ndong’ayingi izidi kunkika. 38  Vakedi muntu obokanga vana vena ndonga, oku vo: “E Nlongi, dodokolo diaku, tala mwan’ame ayakala, i mwan’ame mosi kaka, 39  avo mwanda umbakidi, vana vau okazanga yo tuntumuka yo vaika e fulu-fulu muna nua, vava ukunyoyesanga diampasi dikalanga muna kunyambula. 40  Ndodokele alongoki aku bavaikisa wo, kansi ke balendele wo ko.” 41  O Yesu ovutwidi vo: “E mbandu yakondwa lukwikilu yo bendomoka, yamu nkia kolo ikwamanana kala yeno yo zizidila mavangu meno? Twasa o mwan’aku ovava.” 42  Kansi, una kafinamanga, o nkuya umbwisidi vana ntoto, untutumwini kikilu. Kansi, o Yesu otumbidi mwand’a usafu, osaswidi o nleke, umvutwidi kwa se diandi. 43  Awonso basivikidi kikilu onene wa nkum’a Nzambi. Una besivikanga mu kuma kia mambu mawonso kavangidi, ovovele kw’alongoki andi vo: 44  “Nutoma wá yo sungamena mambu mama, kadi o Mwan’a muntu oyekolwa vana moko ma wantu.” 45  Kansi, ke babakwidi mana kavovele ko. Kadi maswekama kuna kwa yau, kimana balembi mo bakula, bamwene wonga wakunyuvula diambu diadi. 46  I bosi, e mpaka zivaikidi vana bena kana nani muna yau osundidi onene. 47  O Yesu wau kazeye makani mau ma ntima, obongele kingiana-ngiana, untelamese vana kena, 48  ubavovese vo: “Konso ona otambwidi kingiana-ngiana kiaki muna nkumbu ame, mono katambwidi; konso ona mpe untambwidi, Ndiona wantuma mpe katambwidi. Kadi ndiona okuyisakidika vovo nwina yeno awonso, i yandi yuna wanene.” 49  O Yoane ovutwidi vo: “E Nlongi, tumwene muntu ovaikisanga nkuya muna nkumbu aku, tunsimini, kadi kekutulandanga ko.” 50  O Yesu umvovese vo: “Ke nunsimi ko, kadi konso ona olembi kunusia kitantu, ku sambu dieno kena.” 51  Wau kiafinamanga e lumbu ketomboka kuna zulu, osikidisi e kani diandi dia kwenda kuna Yerusaleme. 52  Dianu vo, otumini akaka muna alongoki benda viti. Bele, bakotele muna vata dimosi dia esi Samaria, bankubikila e fulu. 53  Kansi ke bantambwidi ko, kadi kani* dia kwenda kaka kuna Yerusaleme kakala diau. 54  Vava alongoki andi Yakobo yo Yoane bamwene wo, bavovele vo: “E Mfumu, nga ozolele vo twalomba o tiya twakulumuka kuna zulu, twabafukis’e?” 55  Yesu ovilukidi, ubatumbidi. 56  Bele kwau muna vata diankaka. 57  Una se bekwendanga muna nzila, muntu mosi umvovese vo: “Ikulanda konso kuna okwenda.” 58  Kansi, Yesu umvutwidi vo: “E mbulu bena ye nduka, e nuni za zulu zina ye nzialwa, kansi o Mwan’a muntu kena ye fulu kasia ntu ko.” 59  Ovovese wankaka vo: “Undanda.” Oyandi vo: “E Mfumu, ungiambula ngienda teka zika o se diame.” 60  Umvutwidi vo: “Yambula mafwa mazika mafwa mau, vo i ngeye, wenda mwanganis’e nsangu za Kintinu kia Nzambi.” 61  Wankaka ovovele vo: “Ikulanda, e Mfumu, kansi ungyambula ngienda teka kanina awana bena muna nzo ame.” 62  O Yesu umvovese vo: “Ke vena muntu ko osimbidi e nsengo yo tala oku nima, kafwana muna Kintinu kia Nzambi.”

Mvovo vana yand'a lukaya

Sina, “palata.”
Yovo “kinkutu kiankaka.”
I sia vo, Erodi Antipa. Tala Nsas’a Mvovo.
Sina, “osambwidi zo.”
Tala Nsas’a Mvovo.
Sina, “e ndose andi yasingama mu.”