Kolosai 1:1-29

  • Mavimpi (1, 2)

  • Matondo mu kuma kia lukwikilu lwa esi Kolosai (3-8)

  • Sambu mu kuma kia lunungunuku lwa mwanda (9-12)

  • Fulu kiamfunu kia Kristu (13-23)

  • Mfuntuk’a Paulu mu kuma kia nkutakani (24-29)

1  Paulu, wa ntumw’a Kristu Yesu muna luzolo lwa Nzambi yo Timoteo wa mpangi eto,  kuna kw’aveledi ye mpangi zakwikizi muna Kristu koko Kolosai: Nsambu koko lwina yo luvuvamu lutuka kwa Nzambi wa Se dieto.  Ntangwa zawonso tuvutulanga matondo kwa Nzambi wa Se dia Mfumu eto Yesu Kristu, vava tukunusambidilanga  wau twawa lukwikilu lweno muna Kristu Yesu yo zola kweno muna aveledi awonso,  mu kuma kia vuvu kina nwalundilwa kuna zulu. Nwateka wá oma ma vuvu kiaki muna ludi kia nsangu zambote  zina lwasamunwinwa. Wauna e nsangu zambote ziyiminang’e mbongo yo nungunuka omu nza yawonso, i wau mpe uvangamanga vovo nwina tuka muna lumbu nwawá yo zaya kieleka e nsambu za Nzambi.  I wau nwawa kwa Epafera wa ntaudi eto anzolwa, ona wina vo selo kia kwikizi kia Kristu muna wete dieto.  Watusamunwina mpe o zola kweno muna kimwanda.  I dianu vo, tuka muna lumbu twawá wo, ke tuyambulanga nkutu kunusambidila ko yo lomba vo nwazadiswa yo zayi wasikila wa luzolo lwandi muna ngangu zawonso yo umbakuzi wa mwanda, 10  kimana nwakangala e nkangala ifwene kuna kwa Yave muna kunyangidika muna mawonso, ekolo nukwamanananga yima e mbongo muna mavangu mawonso mambote yo nungunuka muna zayi wasikila wa Nzambi; 11  nwatambula nkuma wawonso mun’owu wa nkembo andi kimana nwalenda zizidila mawonso kuna kiese, 12  wau nutondanga o Se, ona wanufwanisa kimana nwakala e ntwadi mun’e vua dia aveledi ana bena mu ntemo. 13  Watuvuluza muna wisa kia tombe yo kutukotesa muna kintinu kia Mwan’andi anzolwa, 14  muna yandi i twakûdilwa, i sia vo, twalolokwa masumu. 15  Yandi i fwaniswa kia Nzambi olembi monekanga, mwan’antete muna nsema wawonso; 16  e kuma kadi muna yandi i mwasemenwa lekwa yawonso kuna zulu y’ova ntoto, ina imonekanga ye ina ilembi monekanga, kana kunda ya kintinu, kana umfumu, kana tuyalu yovo wisa. Lekwa yawonso muna yandi yasemenwa ye mu kuma kiandi. 17  Yandi mpe wavita lekwa yawonso, e lekwa yawonso muna yandi inina, 18  yandi i ntu a nitu, ina vo i nkutakani. Yandi i lubantiku, i mwan’antete watelama muna mafwa, kimana kakala wantete muna lekwa yawonso; 19  kadi Nzambi ozolele vo mawonso malunganena muna yandi, 20  muna yandi mpe i kayikakesela diaka lekwa yawonso kwa yandi kibeni, wau ­kavanga ungudi muna menga kabungula vana nti ampasi,* kana eyi in’ova nza, yovo eyi ina kuna zulu. 21  Oyeno atantu nwateka kala yo vambana yo Nzambi e kuma kadi nwasianga ngindu zeno muna mavangu mambi, 22  kansi owau, unuyikakese diaka muna nitu a ndiona wakiyekola muna lufwa, kimana kanusunzula, nwavelela yo kondwa twangu* ye tumbu vana ndose andi— 23  kimana nwakala kaka muna lukwikilu, nwasikila muna nkubilwa yo kala ngingi, nwalembi dimbula e vuvu muna nsangu zambote zina nwawa ye zina zasamunwa muna nsema wawonso kuna nsi a zulu. Muna nsangu zazi zambote, omono Paulu i yakitukila selo. 24  Owau ngiangalele muna mpasi zame muna diambu dieno, yo lunganesa omu nitu ame dina dikondele muna mpasi za Kristu, mu kuma kia nitu andi, ina vo, nkutakani. 25  I selo kia nkutakani yayi mun’owu wa kiyekwa yavewa kwa Nzambi muna diambu dieno, yasamuna e diambu dia Nzambi una ufwene, 26  e mbumb’avauka ina yaswekama tuka muna tandu* yavioka ye mbandu zavioka. Kansi owau isengomokene kw’aveledi andi, 27  ana Nzambi kayangalele zayisa vana vena e zula o umvuama wa nkembo a mbumba yayi yavauka, ina vo i Kristu wina omo yeno, e vuvu kia nkembo andi. 28  Yandi kaka tusamunanga yo wondelela awonso, yo longa awonso muna ngangu zawonso, kimana twasunzula wantu awonso kwa Nzambi bazikuka muna Kristu. 29  Muna diadi ifuntukilanga yo siamanana muna lusadisu lwa nkum’andi una usalanga omu mono.

Mvovo vana yand'a lukaya

Tala Nsas’a Mvovo.
Yovo “mvindu.”
Tala Nsas’a Mvovo.