Bandula (download) drama za wá zabongelwa muna tusansu twa Nkand’a Nzambi kimana walongoka mambu mamfunu mabwila wantu beyikwanga muna Nkand’a Nzambi.