Tala mambu

Nsunzul’a Nkanda mia Bibila

E video zazi zankufi mambu mamfunu zilonganga mu kuma kia kolo kina o nkanda wasonekwa ye mambu mena mu nkanda wowo. Sadila o mambu momo muna tomesa e ntangilu ye longi diaku dia Bibila.

Nsunzul’a Nkand’a Tuku

O nkand’a Tuku ukutuzayisanga una o lusansu lwa wantu lwayantikila ye tuku dia mpasi yo lufwa.

Nsunzul’a Nkand’a Luvaiku

Nzambi wavuluza Aneyisaele muna ubundu wa Engipito yo kubakitula se zula kiakiyekola kwa yandi.

Nsunzul’a Nkand’a Levitiku

Zaya una o nkand’a Levitiku usasilanga o vauka kwa Nzambi ye, ekuma tufwe kadilanga twavauka.

Nsunzul’a Nkand’a Ntalu

Zaya e kuma tufwete lemvokelanga Yave yo zitisa awana katumbika kimana bavitanga o ntu vana kati kwa nkangu andi.

Nsunzul’a Nkand’a Nsiku

Zaya una o Nsiku a Yave kwa Isaele usongelanga o zola kwandi muna nkangu andi.

Nsunzul’a Nkand’a Yosua

Tala una e zula kia Isaele kiabakila yo kayanesena e nsi ina Nzambi kabasila o nsilu.

Nsunzul’a Nkand’a Afundisi

O nkanda wau una ye nkumbu ya wantu ana basonga lukwikilu yo sadilwa kwa Nzambi muna vuluza Aneyisaele vana moko ma mbeni zau.

Nsunzul’a Nkand’a Rute

O nkanda Rute uyikanga nkento mosi wafwilwa yakala ona wasonga e nzola mvevo kwa Naomi wa kô andi ye una Yave kasendela yau awole.

Nsunzul’a Nkand’a Ezera

Yave walungisa o nsilu andi wa vevola o nkangu andi muna kinkole kuna Babele yo vutulwisa e nsambil’aludi muna Yerusaleme.

Nsunzul’a Nkand’a Nekemiya

O nkand’a Nekemiya uvuidi malongi malenda sadilwa kwa asambidi awonso akieleka o unu.

Nsunzul’a Nkand’a Estere

O mambu mavangama muna lumbu ya Estere mekumika lukwikilu lwaku muna nkum’a Yave wa vuluza o nkangu andi muna ntangw’a mpasi o unu.

Nsunzul’a Nkand’a Yobi

Awonso ana bezolanga Yave tontwa besinga tontwa. O lusansu lwa Yobi lukutusadisanga mu kala ye ziku vo tulenda sikila ye kwikizi muna Yave yo yikama e kimfumu kiandi.

Nsunzul’a Nkand’a Nkunga

O nkanda Nkunga uyikamanga e kimfumu kia Yave, uvananga lusadisu yo lufiaulwisu kwa awana bezolanga Yave, usonganga mpe una e nza isobela muna nzil’a Kintinu kiandi.

Nsunzul’a Nkand’a Ngana

Vua e nluta muna tuludiku twamfunu muna mambu mawonso ma zingu kiakala muna mambu ma kinkita ye una olenda kadila ye esi nzo aku.

Nsunzul’a Nkand’a Kimpovi

Solomo wa Ntinu wayika mambu mamfunu ma zingu, waswaswanesa mpe mambu mama ye mana ke mena ngwizani ko ye ngangu za Nzambi.

Nsunzul’a Nkand’a Nkung’a Solomo

E nzola ya Nsulami muna mvungudi, iyikilwanga vo “nlaku a YA”. Ekuma?

Nsunzul’a Nkand’a Yesaya

O ungunza una muna nkand’a Yesaya ukumikanga e vuvu kieto muna Yave wa Nlungisi a nsilu ye Nzambi a luvuluzu.

Nsunzul’a Nkand’a Yeremiya

Yeremiya walungisa e kiyekwa kiandi ye kwikizi kiawonso nze ngunza kana nkutu vava kawanana ye mambu mampasi. Adieyi Akristu balenda longoka muna mbandu andi.

Nsunzul’a Nkand’a Maniongo ma Yeremiya

O nkand’a Maniongo ma Yeremiya wasonekwa kwa Yeremiya, uvovelanga e mpasi bamona Ayuda. Usonganga mpe vo Nzambi ololokanga awana bevilukanga kikilu o ntima.

Nsunzul’a Nkand’a Yezekele

Yezekele nlembami kikilu yo nkwa unkabu kakala. Watambulwilanga konso kiyekwa kavewanga kwa Nzambi kana nkutu kina kiasunda e mpasi. E mbandu andi ilenda kutusadisa o unu.

Nsunzul’a Nkand’a Daniele

Daniele ye akundi andi basikila ye kwikizi muna Yave muna mambu mawonso bawanana mau. E mbandu andi ye ndungana a ungunza, ilenda kututwasila nluta, omu lumbu yambaninu.

Nsunzul’a Nkand’a Osea

O nkand’a Osea ukutusonganga mambu mamfunu mu kuma kia una Yave kelolokelanga awana bevilukanga kikilu o ntima ye una tufwete kunsambidila.

Nsunzul’a Nkanda Amose

Yave wasadila o nlembami ndioyo muna salu kia mfunu. Nkia mambu tulenda longoka muna mbandu a Amose?

Nsunzul’a Nkanda Obadia

I nkanda usundidi o keva muna Sono ya Kiyibere yovo Luwawanu Lwankulu. O nkanda wau uvananga e vuvu yo nsilu wa tundidika e kimfunu kia Yave.

Nsunzul’a Nkand’a Yona

O ngunza watambulwila e longi, walungisa kiyekwa kiandi ye walongwa mpe diambu diamfunu mu kuma kia zola kwa Nzambi ye nkenda zandi. O lusansu lwandi lutoma simba o ntim’aku.

Nsunzul’a Nkand’a Mika

O ungunza wau wavumunwinwa kwa Nzambi ulenda kumika e vuvu kieto vo Yave mana kaka mena muna tezo kieto kekutulombanga, nluta mekututwasilanga.

Nsunzul’a Nkand’a Nakumi

O ungunza wa Nakumi ukutuvananga e vuvu vo Yave olungisanga e nsilu miandi, ofiaulwisanga mpe awonso bevavanga luvuvamu ye luvuluzu muna Kintinu kiandi.

Nsunzul’a Nkand’a Kabakuke

Tulenda kala ye ziku vo Yave ozeye e ntangwa ye mpila yambote ya vuluzila o nkangu andi.

Nsunzul’a Nkand’a Sefaniya

Ekuma tufwete vengela e ngindu za sia vo e lumbu kia mfundisa a Yave ke kikwiza ko?

Nsunzul’a Nkand’a Kangai

O ungunza usonganga o mfunu wa sia nsambila Nzambi va fulu kiantete ke mu mambu ma yeto kibeni ko.

Nsunzul’a Nkand’a Zakariya

Mona-meso yayingi yo ungunza wakumika nkangu a Nzambi kuna nz’ankulu. O ungunza wau ukutusikidisanga vo Yave wakinu kutusadisa yamu wau.

Nsunzul’a Nkand’a Malaki

Ungunza mu kuma kia nkanikinu mia nkal’ambote mia Yave mina ke milendi soba ko, nkenda yo zola kwandi. Muna ungunza wau muna mpe ye malongi mamfunu malenda kutusadisa mu lumbu yeto.

Nsunzul’a Nkand’a Matai

Longoka mambu mamfunu mena muna nkanda wantete muna nsangu zambote za soneka antumwa.

Nsunzul’a Nkand’a Maku

O nkand’a Maku una vo mosi muna nkanda usundidi o kete muna nsangu basoneka antumwa, uyikanga lusansu lwa salu kia umbangi kia Yesu kia mvu tatu ye ndambu.

Nsunzul’a Nkand’a Luka

Nkia mambu meyikwanga kaka muna nkanda kasoneka o Luka?

Nsunzul’a Nkand’a Yoane

Lusansu kasoneka Yoane lusonganga o zola kwa Yesu muna wantu, mbandu andi a lulembamu ye kiyekwa kiandi nze Masia ona okala se Ntinu a Kintinu kia Nzambi.

Nsunzul’a Nkand’a Mavangu ma Zintumwa

Akristu a tandu kiantete bavanganga mawonso muna kitula o wantu a zula yawonso se alongoki. O nkand’a Mavangu uwokesa o vema ye kiese kiaku muna salu kia umbangi.

Nsunzul’a Nkand’a Roma

O nkanda wau wavumunuinua kwa Nzambi, utoma vovelanga e fu kia Yave kia lembi sia e mpambula yo mfunu wa kwikila muna Yesu Kristu.

Nsunzul’a Nkand’a 1 Korinto

O nkanda wau wasonekwa kwa Paulu una ye malongi mu kuma kia zola, kintwadi, o mfunu wa kala wavelela muna fu ye longi dia lufuluku.

Nsunzul’a Nkand’a 2 Korinto

Yave wa “Nzambi a fiauzi wawonso,” okumikanga yo sadisa e selo yandi.

Nsunzul’a Nkand’a Ngalatia

O nkanda una Paulu kasonekena esi Ngalatia mfunu kikilu una kwa yeto wauna wakadila o mfunu vava kasoneka wo. Ulenda sadisa Akristu awonso akieleka mu sikila ye kwikizi.

Nsunzul’a Nkand’a Efeso

O nkanda wau wavumunuinua utoma vovelanga e kani dia Nzambi dia twasa luvuvamu yo ungudi muna nzil’a Yesu Kristu.

Nsunzul’a Nkand’a Filipi

Vava tusikilanga ye kwikizi muna ntangw’a mpasi, tukasakesanga akaka basikila mpe ye kwikizi.

Nsunzul’a Nkand’a Kolosai

Tulenda yangidika Yave muna sadila mana tulongokanga, muna lolokanga muntu yo nkwandi kuna mvevo wawonso ye muna sungamenanga kiyekwa kiamfunu kia Yesu ye wisa kiandi.

Nsunzul’a Nkand’a 1 Tesalonika

Tufwete yingila muna mwanda, ‘fimpa mambu mawonso,’ ‘sambanga ntangwa zawonso’ yo kasakesa muntu yo nkwandi.

Nsunzul’a Nkand’a 2 Tesalonika

Paulu wasingika e ngindu zabendomoka bakala zau o wantu mu kuma kia lumbu kia Yave yo kasakesa ampangi basikila muna lukwikilu.

Nsunzul’a Nkand’a 1 Timoteo

Paulu wa ntumwa wasoneka o nkanda 1 Timoteo muna toma kiesesa una mambu mafwete vangamena mu nkutakani, vonza kia malongi maluvunu ye vonza kia zola e nzimbu.

Nsunzul’a Nkand’a 2 Timoteo

Paulu wakasakesa Timoteo kalungisa o uselo wandi una ufwene.

Nsunzul’a Nkand’a Tito

O nkanda kasoneka Paulu wa ntumwa kwa Tito, uyikanga o mambu mavangamanga muna nkutakani za Kerete yo sasila dina mpangi a yakala kalenda vanga muna kuyifwanisa se nkuluntu.

Nsunzul’a Nkand’a Filemone

Kana una vo o nkanda wau wankufi, kansi wankuma ye uvuidi malongi mamfunu mu kuma kia lulembamu, vanga o wete yo loloka akaka.

Nsunzul’a Nkand’a Ayibere

E nsambila ya Kikristu mu mambu masundidi o mfunu itukanga ke mu tempelo za tungwa ko ngatu mu yimenga ya bulu.

Nsunzul’a Nkand’a Yakobo

Yakobo wasadila nona yankuma muna kutulonga nkanikinu miamfunu.

Nsunzul’a Nkand’a 1 Petelo

O nkand’a wantete wa Petelo ukutukasakesanga twakala akwa vema yo yekeka e ntokani zeto zawonso kwa Nzambi.

Nsunzul’a Nkand’a 2 Petelo

O nkanda wazole wa Petelo ukutukasakesanga twasikila ye kwikizi ekolo tuvingilanga e zulu diampa ye nz’ampa.

Nsunzul’a Nkand’a 1 Yoane

O nkand’a Yoane ukutulukisanga mu kuma kia antikristu yo kutusadisa mu zaya mana tufwete zola ye mana ke tufwete zola ko.

Nsunzul’a Nkand’a 2 Yoane

O nkanda wanzole wa Yoane ukutusungamesanga o mfunu wa kwamanana kangalela muna ludi yo kuyikenga muna avengomoki.

Nsunzul’a Nkand’a 3 Yoane

O nkanda wantatu wa Yoane longi diamfunu ulonganga kwa Akristu mu kuma kia fu kia kayila akaka.

Nsunzul’a Nkand’a Yuda

Yuda wayika e vonza kia winikina malongi maluvunu ma wantu ana bavavanga vukumuna ampangi muna nkutakani.

Nsunzul’a Nkand’a Lusengomono

E mona-meso ina muna nkand’a Lusengomono isonganga una Kintinu kia Nzambi kilungisila e kani diandi mu kuma kia wantu yo ntoto.