E yimenga ya bulu yavanuanga, kimenga kialunga kia Yesu yasunzulanga

ZINGU YE SALU KIETO KIA KIKRISTU–NKAND'A MALONGI Novemba 2020