Tala mambu

Tuludiku twa Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu

Tuludiku twa Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu

Oma Mena Mo

1. O lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu lufidilwa mun’owu wa Nkand’a Malongi, Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu ye mun’owu wa tuludiku tuna mu nkanda wau. Ateleki awonso bafwete kasakeswa mu kuyisonekesa kimana batambulanga kiyekwa. Akaka mpe ana belungananga muna tukutakanu balenda kuyisonekesa avo bekwikilanga muna malongi ma Bibila yo zingila e ngwizani ye mana mevavuanga kwa Akristu.—be luk. 282.

MVOVO MIA LUBANTIKU

 2. Miniti mosi. Konso lumingu, kuna mfoko a nkunga ye sambu kiantete, o mfidi a lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu ozenzesa e te dia nkangu muna malongi bewá. Osia e sungididi muna mambu metoma kasakesa o nkangu.

TUSALU TUNA MUNA DIAMBU DIA NZAMBI

  3. Longi: Miniti kumi. O ntu a diambu yo mambu mole yovo matatu mevovelwa muna longi diadi mena muna Nkand’a Malongi Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu. E longi diadi difwete vewa kwa nkuluntu yovo selo kia salu wazikuka. Avo nkanda wampa tuyantika muna ntangilu ya Bibila ya konso lumingu, vekala ye video isongwa muna sunzula o nkanda wowo. O mpovi olenda vovela una e video inina e ngwizani yo ntu a diambu wa longi. Kansi, kafwete vanga e ngolo za vovela mambu mawonso ma kunku kiaki mena muna nkand’a malongi. Avo ntangwa ina, kafwete sasila e fwaniswa ye sono yankaka ya Bibila ina muna longi.

 4. Tusalu twa Mwanda: Miniti kumi. E longi diadi dia yuvu ye mvutu. Ke dina mfunu ko vo mpovi kasadila mvovo mia lubantiku ngatu mia mfoko. Difilwa kwa nkuluntu yovo selo kia salu wazikuka. O mpovi olenda kayanesa e ntangwa muna yuvu yau yole, owokesa e ntangwa muna mambu mena ngwizani ye nsatu za nkutakani. Kansi kafwete yuvula e yuvu yawonso. O mpovi yandi obaka e nzengo kana vo e sono yawonso iyikilu ifwete tangwa yovo ve. Awana besolwa mu vana e mvutu, e mvutu zau ke zifwete vioka segundu 30 ko.

  5. Ntangilu a Bibila: Miniti yá yovo tatu. E longi diadi difilwa kwa mpangi ayakala. O nlongoki kafwete tanga e tini ina kaveno lembi vova diambu kuna lubantiku ngatu kuna mfoko. O mfidi a lukutakanu kafwete landa e ntangilu ye sungididi kiawonso kimana kazaya una kalenda sadisila alongoki mu tanga mu mpila yambote, yatoma kiá, toma vaikisa e mvovo, soba e zú dia ndinga, vunda vana fulu ina ye sinsu yo vova mu mpila ina bevovelanga. Wau vo muna tumingu twankaka tini yakete itangwa kansi muna twaka tumingu tini yayingi, o Nkengi a Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu kafwete zayanga e tezo kia konso muntu vava kevananga e kiyekwa kwa alongoki.

SILA UMBANGI UNA UFWENE

 6. Miniti kumi ye tanu. E kunku kiaki kiakubikwa muna vana e lau kwa awonso basonga yo tomesa e ndekwa zau za sila umbangi yo longa. Alongoki ana bevewa kiyekwa kia moko kiantete ye nkingula, bafwete landa e nsunzula zina muna kunku mpila ya yantikila e moko kina vana lukaya lwa 1 lwa Nkand’a Malongi Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu. Ateleki yau bebaka e nzengo kana vo besunzula yovo ke besunzula ko e nkanda yovo video ina muna Salanganu Yeto ya Longela. Muna kutusadisa muna salu kia umbangi, e kunku kia nkand’a malongi mpila ya yantikila e moko, kisilu e babu kina yo ntu a diambu vo: “Solola e Sono Kiaki Muna Salanganu Yeto ya Longela.” Alongoki yau kibeni bebaka e nzengo kana vo besadila e babu kiaki muna kiyekwa kiau yovo ve. O Nkand’a Malongi Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu usonganga e ntangwa ya konso nlongoki. Ezak’e ntangwa, ulenda vana tuludiku twankaka. Ke dina mfunu ko vo alongoki bakudikila mambu mankaka kimana balungisa e ntangwa ina yasikidiswa. E nsongesela zankaka zatoma kubikwa zilenda fokoka miniti mosi yovo vioka vitila e ntangwa yasikidiswa. Avo divuilu o mfunu, akuluntu mpe balenda vewa kiyekwa mu kunku kiaki.

 7. Video za Nsunzula: E video za kunku “Mpila ya Yantikila e Moko” zisongwa yo badikwa muna konso ngonde. E video zazi zisonga e mpila ya yantikila e moko yo vutuka nkingula o muntu. E kunku kiaki kifilwa kwa mfidi a lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu.

 8. Moko Kiantete: E longi diadi dilenda filwa kwa mpangi ayakala yovo ankento. Avo mwan’ayakala osolelo, o nsadisi andi kafwete kala mpe mwan’ayakala yovo yitu kiandi. Diau dimosi mpe avo mpangi ankento osolelo. O nlongoki yo nsadisi andi balenda kwau kala bavuanda yovo batelama. O nlongoki okayisa o nsadisi andi landila e fu kia zunga. Bafwete landa e mbandu ya nsunzula ina muna kunku “Mpila ya Yantikila Moko,” muna Nkand’a Malongi Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu.

 9. Nkingula: E longi diadi dilenda vewa kwa mpangi ayakala yovo ankento. Avo mwan’ayakala osolelo, o nsadisi andi kafwete kala mpe mwan’ayakala yovo yitu kiandi. Diau dimosi mpe avo mpangi ankento osolelo. (km 5/97 luk. 3) O nlongoki yo nsadisi andi balenda kwau kala bavuanda yovo batelama. O nlongoki kafwete songa dina tufwete vanga yo vova vava tuvutukanga mu kingula muntu wasonga luzolo lwambote muna moko kiantete. Bafwete landa e mbandu ya nsunzula ina muna kunku “Mpila ya Yantikila Moko,” muna Nkand’a Malongi Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu.

 10. Longi dia Bibila: E longi diadi dilenda vewa kwa mpangi ayakala yovo ankento. Avo mwan’ayakala osolelo, o nsadisi andi kafwete kala mpe mwan’ayakala. Avo mwan’ankento, o nsadisi kafwete kala mpe mwan’ankento. (km 5/97 luk. 3) O nlongoki yo nsadisi andi balenda kwau kala bavuanda yovo batelama. E kunku kiaki kifwete songa e mpila ya fidila e longi dia Bibila mu longi dina vo diyantikidi kala. Ke dina mfunu ko vo nlongoki kasadila mvovo mia nkotelo ngatu mvovo mia fokolwela, ovanga wo kaka avo mu dimosi muna malongi mama kena tadilwa. Ke dina mfunu ko vo e tini yawonso yatangwa, kansi mpe ke diambi ko mu vanga wo. O nlongoki kafwete songa e ndekwa zambote za longela.

 11. Longi: E longi diadi difwete vewa kwa mpangi ayakala. Kafwete dio fidila nze longi dia nkangu.

ZINGU KIA KIKRISTU

 12. Kuna mfoko a nkunga, e miniti 15 milanda milenda kala ye longi dimosi yovo mole makubikwa mu sadisa o nkangu wazaya una bafwete sadila e Diambu dia Nzambi muna zingu kiau. Avo ke vaveno luludiku lwankaka ko, ozevo e longi diadi dilenda vewa kwa nkuluntu yovo selo kia salu wazikuka. Vo i longi dia mambu mavuilu o mfumu muna nkutakani difwete vewa kaka kwa nkuluntu.

  13. Longi dia Bibila dia Nkutakani: Miniti makumatatu. Difwete vewa kwa nkuluntu wazikuka. (E nkutakani ke zina ye akuluntu ayingi ko, balenda sadila selo ya salu yazikuka) E buka kia akuluntu kifwete baka e nzengo kana nani una wafwana mu fila e Longi dia Bibila dia Nkutakani. Awana besolwa mu fila e longi diadi bafwete kala bafwana kimana bafila dio muna ntangwa yasikidiswa, batoma sasila e sono yasina yo sadisa awonso mu bakula o mfunu wa sadila o mambu masina mayikilu muna longi. Bafwete landa tuludiku twavaikiswa muna nkanda mieto tuna tusonganga e mpila ifwete fidilwa e longi dia Eyingidilu. Avo mambu makubikilu mu kuma kia lumingu lolo mamene fimpwa kala yo sasilwa, ke dina diaka mfunu ko vo e longi diakwamanana. Avo dilendakana, konso lumingu nulenda sadila mpangi zaswaswana ana befila yo tanga e longi diadi. Avo o mfidi a lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu ovovele vo e longi difwete kufikwa, o mpangi ofila e longi yandi ozaya una kekufikila dio. Olenda baka e nzengo za lembi tanga e tini yankaka.

MVOVO MIANSUKA

  14. Miniti tatu yovo miole. O mfidi a Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu ovutukila o mambu mamfunu mavovelo muna lukutakanu. O mfidi osunzula mpe mu lukufi o mambu melongokwa muna lumingu lukwiza. Olenda yuvula kimosi muna yuvu ivaninua e mvutu. Avo e ntangwa ina, olenda yika e nkumbu za wan’a sikola befila malongi muna lumingu lukwiza. Avo ke vaveno luludiku lwankaka ko, ozevo mfidi a lukutakanu yandi otanga tuzayisu ye konso nkanda mitwikilu mu nkutakani, ovanga wo mu kolo kiaki. Tuzayisu twankaka nze nkubika za salu kia umbangi ye za luveleleso lwa Seka dia Kintinu ke tufwete zayisilwa kuna tend’a nkongolo ko, kansi tufwete lamikwa kuna babu kia tuzayisu. Avo mfidi a lukutakanu omwene vo e ntangwa yayi ke yafwana ko mu vana tuzayisu kena twau yovo tanga e nkanda kena miau, kafwete lomba kwa mpangi befila malongi muna kunku “Zingu kia Kikristu” bakufika malongi mau. (Tala  tini kia 13 ye  17.) O lukutakanu lufokokela muna nkunga ye sambu.

TOMESA E MPIL’AKU YA TANGILA YO LONGA

 15. Konso nlongoki kafwete twasa e finkanda Longa muna lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu, kiakala mu telefone yovo tablete yovo nkanda wabandulwa. O mfidi a lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu osadila finkanda fiafi se nto muna sanisina yo vana e longi. Konso nlongoki kafwete lungisa e longi ketadilwa, e longi disilu muna parênteses muna Nkand’a Malongi Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu vana nsuka kiyekwa kiandi. E kunku “Soneka Lunungunuku Lwaku” kikubikilu kimana o mwan’a sikola kasadilanga kio, o mfidi a lukutakanu kafwete vo soneka konso diambu ko.

VANA MALONGI

  16. Kuna mfoko a konso longi dia mwan’a sikola, o mfidi a Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu, osadila e finkanda Longa mu tezo kia miniti mosi muna kunsanisina yo vana e longi. Vava o mfidi kezayisa e kiyekwa kina o mwan’a sikola kelungisa, kafwete zayisa ko e longi dina ketadilwa. Kansi, vava o mwan’a sikola kefokola e longi diandi, entete o mfidi okunsanisina, i bosi ovovela e longi dina katadilu yo yika e kuma kalungisidi e longi dina katadilu yovo sasila muna ngemba zawonso e kuma kafwete sila diaka e sungididi muna longi diadi. O mfidi olenda mpe vovela mambu mankaka kamwene mana malenda sadisa mwan’a sikola yovo mpangi zankaka. Kuna mfoko a lukutakanu yovo mu ntangwa yankaka, o mfidi olenda vana luludiku lwankaka lwa finkanda Longa yovo lwa nkanda Escola do Ministério kwa nlongoki vana fulu kia yau awole kaka. Olenda vana luludiku lwalu mu kuma kia longi dina o mwan’a sikola katadilu yovo mu kuma kia longi diankaka.—Muna zaya diaka mayingi mu kuma kia kiyekwa kia mfidi a Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu ye kiyekwa kia nludiki, tala e  tini kia 17,  22 ye  24.

NTANGWA

     17. Ke vena muntu ko ofwete viokesa e ntangwa, kana nkutu i mfidi a Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu vava kevovanga. Avo nlongoki oviokese ntangwa, o mfidi kafwete kunzengela muna ndekwa zawonso. Avo malongi mankaka ma lukutakanu maviokele ntangwa, o nludiki ovana e longi muna ndekwa zawonso ye va fulu kia yau kaka. (Tala e  tini kia 24.) O lukutakanu lwawonso kumosi ye nkunga ye sambu lufwete zingila ola 1 ye miniti 45.

NKINGUL’A NKENGI A ZUNGA

 18. Avo e nkutakani mu nkingula ya nkengi a zunga ina, o lukutakanu lufidilwa landila mana masonama muna Nkand’a Malongi Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu; edi kaka disoba: Vana fulu kia Longi dia Bibila dia Nkutakani (muna kunku Zingu kia Kikristu), vevingiswa e longi dia salu dia nkengi a zunga dia miniti 30. Vitila kasunzula e longi dia salu dia nkengi a zunga, o mfidi a lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu, ovutukila o mambu masina malongokelo, osunzula o mambu melongokwa muna lumingu lukwiza, ovana konso luzayisu luvuilu o mfunu yovo tanga konso nkanda; i bosi, osunzula e longi dia nkengi a zunga. Kuna mfoko a longi, o nkengi a zunga osunzula o nkunga una kasolele. Avo ozolele, o nkengi a zunga olenda bokela mpangi ankaka kafila e sambu kiansuka. Ke vafwete kala buka ko kia ndinga ya nkutakani kivangila lukutakanu muna seka diazole muna lumingu lwa nkengi a zunga. E buka kifwete vanga lukutakanu lwau muna lumingu lwa nkingul’a nkengi a zunga. Kansi, e buka kifwete lungana kumosi ye nkutakani muna longi dia salu dia nkengi a zunga.

LUMINGU LWA LUKUTAKANU LWA ZUNGA YOVO LWA MVIVU

 19. Muna lumingu lwa lukutakanu lwa zunga yovo lwa mvivu, o tukutakanu twa nkutakani ke tuvangama ko. Konso muntu olongoka malongi ma lumingu lolo muna longi dia yandi kibeni yovo muna nsambila ya esi nzo.

LUMINGU LWA LUYINDULU

 20. Avo Luyindulu va kati kwa lumingu lukala, o Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu ke luvangama ko. Kansi, vafwete kala ye lukutakanu lwa salu kia umbangi muna lumbu kia Luyindulu.

NKENGI A LUKUTAKANU ZINGU YE SALU KIETO KIA KIKRISTU

 21. E buka kia akuluntu kisola mosi muna akuluntu kakala se nkengi a Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu. E kiyekwa kiandi i sikidisa vo lukutakanu lwalu lwavangamena mu mpila yambote landila tuludiku twa nkanda wau. Kafwete toma mokenanga yo nludiki. Avo Nkand’a Malongi wa konso ngonde wizidi, o nkengi a lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu kafwete vana e iyekwa kwa wan’a sikola a ngonde yoyo. (Tala e  tini kia 5-11.) O nlongoki kafwete vewa e kiyekwa kiandi tumingu tatu vitila e lumbu kevanga e longi diandi, kafwete kio vaninua muna finkanda Kiyekwa Muna Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu (S-89).

MFIDI A LUKUTAKANU ZINGU YE SALU KIETO KIA KIKRISTU

  22. Konso lumingu, nkuluntu mosi okala se mfidi a lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu. (Avo e nkutakani ke ina ye akuluntu ayingi ko, valenda solwa selo ya salu yazikuka kimana basala e salu kiaki.) Yandi okala ye mbebe ya kubika e mvovo miantete ye mvovo miansuka yo sasila e video za kunku “Mpila ya Yantikila e Moko” ye video zisunzula malongi ma finkanda Longa. Yandi obokela e mpangi zawonso zifila malongi, avo ke vena akuluntu ayingi ko, oyandi olenda mpe fila malongi mankaka ma lukutakanu. E nkomena kevana kuna mfoko a konso longi zifwete kala zankufi. E buka kia akuluntu kifwete sola akuluntu bena vo bafwana mu lungisa e kiyekwa kiaki. Akuluntu ana bena vo bafwana, yau bekala fila lukutakanu, nkuluntu mosi muna konso lumingu. Landila e nsatu za konso nkutakani, o nkengi a Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu yandi okala toma sadilwa se mfidi a lukutakanu lutila akuluntu ankaka. Avo nkuluntu wasolwa mu kala se mfidi a Longi dia Bibila dia Nkutakani, disongele vo wafwana mpe mu kala se mfidi a Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu. Kansi, nuzaya dio vo o mfidi a lukutakanu kafwete sanisinanga wan’a sikola yo kubavana malongi mamfunu muna zola kwawonso. O mfidi a lukutakanu kafwete mpe zayanga vo lukutakanu lufwete fokoka muna ola yasikidiswa. (Tala e  tini kia 14 ye  17.) Avo mfidi a lukutakanu ozolele wo yovo avo vena ye fulu kiafwana vana tend’a nkongolo, o mfidi a lukutakanu olenda sadila micro yankaka muna sunzula e longi ekolo mpangi ofila dio kekubamanga vana vovelo mu yantika e longi diandi. Muna lembi dia e ntangwa, o mfidi a lukutakanu mpe olenda vuanda va kunda kuna tend’a nkongolo ekolo nlongoki kevanganga e Ntangilu a Bibila ye muna kunku “Sila Umbangi Una Ufwene”.

MFIDI A BUKA KIA AKULUNTU

 23. O mfidi a buka kia akuluntu yovo nkuluntu ankaka una vo nsadisi andi, yandi una ye mbebe ya kaya malongi mankaka ma lukutakanu. Kansi, ke yandi ko okaya malongi ma wan’a sikola. E salu kiandi mpe i sola ana befila lukutakanu muna konso lumingu, kansi kafwete kubabongela muna buka ki’awana basolwa kwa buka kia akuluntu bakala se afidi. Ntwadi kesala yo nkengi a Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu, kafwete vavanga zaya kana vo e programa ya malongi mawonso ma ngonde ilamikinu kuna baya dia tuzayisu.

NLUDIKI

   24. Avo dilendakana, nuvana e kiyekwa kiaki kwa nkuluntu una vo mpovi ambote. E salu kiandi i vana longi kwa akuluntu ye selo ya salu muna ndekwa vava befilanga konso longi, kiakala muna lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu, longi dia nkangu awonso, vava befilanga e longi dia Eyingidilu yovo Longi dia Bibila dia Nkutakani ye vava betambulanga kiyekwa kia tanga. (Tala e  tini kia 17.) Avo muna nkutakani mwina ye akuluntu ayingi bena vo mpovi zambote ye betoma longanga, konso mvu nulenda sola nkuluntu mosi kakala se nludiki. Ke dina mfunu ko vo nludiki kavananga longi kwa ampangi konso ntangwa befila malongi.

SEKA DIANZOLE YOVO DIANTATU

 25. Landila o lutangu lwa wan’a sikola, e nkutakani ilenda ziula seka dianzole yovo diantatu mu kuma kia iyekwa ya wan’a sikola. Konso seka difwete kala yo nludiki una vo wafwana, kansi diambote kakala nkuluntu. Avo ke dilendakana ko, nulenda sola selo kia salu wazikuka kakala ye mbebe yayi. E buka kia akuluntu bafwete sola nani wafwana vewa kiyekwa kiaki, bafwete mpe baka nzengo kana vo nkwa kiyekwa kiaki sobwa kekala sobwa yovo ve. O nludiki kafwete landanga luludiku luna muna  tini kia 16. Avo vena ye maseka mankaka, o wan’a sikola befidila malongi muna maseka momo bafwete zayiswa vo bavaika kuna mfoko a longi “Vava Tusalu twa Mwanda,” muna kunku Tusalu Tuna Muna Diambu dia Nzambi. Kuna mfoko a kunku “Sila Umbangi Una Ufwene,” wan’a sikola bevutuka muna seka diantete. Avo video isongwa, diambote awana bena muna maseka mankaka bamona yo yovo bawá yo, avo dilendakana. Avo ke dilendakana ko, alukidi bena mu maseka momo balenda sadila konso aparelho mu songa e video yo badika yo.

VIDEO

 26. Omu lukutakanu lwalu video zikala mo songwa, zatoma solwa. E video za lukutakanu lwa kati kwa lumingu zisiwa muna aplicativo JW Library®, zilenda kulumunua mu aparelho za mpila mu mpila. E video za kunku “mpila ya yantikila e moko” zilenda songwa muna lukutakanu lwa salu kia umbangi, avo zitadilu kala muna Lukutakanu Zingu ye Salu Kieto kia Kikristu.