Tuku 37:1-36

  • Ndozi za Yosefe (1-11)

  • Yosefe ye mpangi zandi akwa kimpala (12-24)

  • Yosefe otekelo se mbundu (25-36)

37  Yakobo okwamanene zingila muna nsi ya Kenani, muna kazingila o se diandi se nzenza.+  Olwalu i lusansu lwa Yakobo. Vava o nleke Yosefe+ kakala ye mvu 17, wele vungula e kambi+ yo wan’a Bila+ yo wan’a Zilepa,+ akazi a se diandi. Yosefe otwese nsangu zambi kwa se diandi mu kuma kiau.  Isaele wazolanga Yosefe lutila wan’andi awonso,+ kadi yandi i mwan’a kinunu kiandi; untungidi yunga kiambote-mbote.*  Vava mpangi zandi bamwene vo se diau wanzolanga lutila mpangi zandi zawonso, bayantikidi kumenga, ke bamvoveselanga diaka ku ngemba ko.  Kuna kwalanda, Yosefe olotel’e ndozi, osamwini yo kwa mpangi zandi,+ bamwene kuma kiankaka kia kumengena.  Yosefe ubavovese vo: “Dodokolo, nuwá e ndozi eyi ndotele.  Vava tukangiding’e ntete vana kati kwa mpatu, o ntete ame utelamene, udongamene, e ntete mieno mizidi wo zieta, mivumbamene o ntete ame.”+  E mpangi zandi bamvovese vo: “Nga ongeye okuyikitula kikilu se ntinu eto yo kutuyala e?”+ Muna diadi, basakisi diaka kumenga mu kuma kia ndozi zandi ye mvovo miandi.  I bosi, olotele diaka ndozi yankaka, osamwini yo kwa mpangi zandi, oku vo: “Ndozi yankaka ndotele. O nkumbu wau, e ntangwa ye ngonde ye ntetembwa 11 zimvumbamene.”+ 10  Osamwini yo kwa se diandi ye kwa mpangi zandi; o se diandi unsembele, oku vo: “Ayeyi i nsas’a ndozi yoyo olotele? Nga mono yo ngudi aku ye mpangi zaku tukwiza kikilu yo vumbama va ntoto vana ntadisi aku?” 11  E mpangi zandi bamwenene kimpala,+ kansi o se diandi olundidi mambu mama muna ntima. 12  E mpangi zandi bele vungul’e kambi dia se diau kuna ndambu a Sekeme.+ 13  I bosi, Isaele ovovese Yosefe vo: “E mpangi zaku, nga ke bele vungula kambi lukufi ye Sekeme ko e? Wiza, yatuma kwa yau.” Muna diadi, Yosefe umvovese vo: “Mon’oyu!” 14  Isaele umvovese vo: “Dodokolo, wenda tala e mpangi zaku kana vo bena kiambote. Tala mpe e kambi kana vo dina kiambote, wantwasil’e nsangu.” Muna diadi, untumini tuka muna ndimb’a Keberone,+ wele kuna Sekeme. 15  I bosi, muntu mosi umwene ekolo kevumvulanga muna nzanza. O muntu ndioyo unyuvuidi vo: “Nki ovavanga?” 16  Yosefe umvutwidi vo: “Mpangi zame ivavanga. Dodokolo, unzayisa, akweyi bele vungudila makambi?” 17  O muntu umvutwidi vo: “Vava bakedi, ibawidi bavovelenge vo: ‘Twenda kuna Dotane.’” Muna diadi, Yosefe wele alandi mpangi zandi, ubasolwele kuna Dotane. 18  Bamwene Yosefe kuna vala, vitila kalwaka vana bena, bamvuandidi e fwandu bamvonda. 19  Bavovazianene vo: “Tala, o nloti a ndozi ndioyo olweke.+ 20  Nuiza twamvonda, twantuba muna wulu, twavova vo bulu kiansisi kindidi. Twatala dina divangama mu kuma kia ndozi zandi.” 21  Vava Rubeni+ kawidi wo, ovavidi kumvuluza vana moko mau. Ovovele vo: “Ke tumvondi ko.”*+ 22  Rubeni ubavovese vo: “Ke nubungudi menga ko.+ Nuntuba muna wulu diadi, dina ova makanga, kansi ke numvangi mbi ko.”*+ Ekani diandi i kunkûla vana moko mau, kamvutula kwa se diandi. 23  Vava Yosefe kalweke kwa mpangi zandi, bamvudidi e yunga, e yunga kiambote-mbote kakala kiau muna nitu,+ 24  bambakidi, bantubidi muna wulu. Muna ntangwa yayina, e wulu diankatu diakala; ke mwakala maza ko. 25  I bosi bavuende, badia. Vava basengwele o meso, bamwene buka kia Aneyisemaele+ kiatuka kuna Ngiladi, kiakulumukanga kuna Engipito. Vana ntandu a samo zau vakedi ladanume,*+ balasamu ye mabala ma nti uvaikanga dimbu wa nsunga. 26  Muna kuma kiaki, Yuda ovovese mpangi zandi vo: “Nkia nsendo tuvua avo tuvondele o nlek’eto yo fuka menga mandi?+ 27  Nuiza twanteka+ kwa Aneyisemaele, kansi ke tumvangi mbi ko. Kadi oyandi nlek’eto, tu menga mamosi.”* Muna diadi, e mpangi zandi banwididi. 28  Ekolo akiti a Anemidiani+ baviokelenge, ampangi za Yosefe bantombwele muna wulu yo kunteka kwa Aneyisemaele mu 20 ma sekele za palata.+ Wantu awaya banete Yosefe kuna Engipito. 29  Kuna kwalanda, Rubeni ovutukidi vana wulu, omwene vo Yosefe kena mo ko, otiazwini e mvuatu miandi. 30  Vava kavutukidi vana vena mpangi zandi, okazidi vo: “O nleke kena mo ko! Owau omono—adieyi mvanga?” 31  Muna diadi, babakidi e yunga kia Yosefe, bavondele vaka kia nkombo, bavungidi e yunga kiandi muna menga. 32  I bosi, batwikidi e yunga kwa se diau yo vova vo: “Tala e lekwa tusolwele. Toma tala kana vo i yunga kia mwan’aku yovo ve.”+ 33  Otomene kio tala yo kaza vo: “Kiaki i yunga kia mwan’ame! Nanga bulu kiansisi kindidi! Kieleka, Yosefe omene tiazununua!” 34  Yakobo otiazwini e mvuatu miandi, ovuete ngoto muna luketo, okele kifwidi mu lumbu yayingi. 35  O wan’andi awonso amakala ye amakento batezele kumfiaulwisa, kansi kazolele fiaulwiswa ko, ovovele vo: “Idila o mwan’ame yamuna lumbu ikulumuka muna Ziami!”*+ O se diandi wadilanga lumbu yawonso mu kuma kiandi. 36  Muna kolo kiakina, Anemidiani batekele Yosefe muna Engipito kwa Potifa wa mbanda-mband’a Faro,+ wa mfumu a ayingidi.+

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “mvuatu ambote wandá.”
Yovo “Ke tuvondi moyo andi ko.”
Yovo “ke nunsie moko ko.”
I sia vo, ndimbu wa nti wansunga.
Mvovo wa sina: “nitu mosi.”
Yovo “Seol,” i sia vo, ziami kia wantu awonso. Tala Nsas’a Mvovo.