Tuku 35:1-29

  • Yakobo ovetele nzambi za nzenza (1-4)

  • Yakobo ovutukidi kuna Betele (5-15)

  • Luwutuku lwa Benyamini; Rakele ofwidi (16-20)

  • Wana 12 a Isaele (21-26)

  • Lufwa lwa Isaki (27-29)

35  I bosi, Nzambi ovovese Yakobo vo: “Telama, tomboka kuna Betele,+ zingila kuna; tungila ko Nzambi aludi e ziku, ona wamoneka kwa ngeye vava watinanga Esau wa mpangi aku.”+  Yakobo ovovese esi nzo andi ye awonso bakedi yandi vo: “Nukatula e nzambi za teke* zina yeno,+ nuyivelelesa yo soba e mvuatu mieno,  tutomboka kuna Betele. I kûna itungila Nzambi aludi e ziku, ona wampana e mvutu muna lumbu kia mpasi zame, ona okalanga yame konso fulu* ikwenda.”+  Muna diadi, bavene Yakobo e nzambi zawonso za teke* bakala zau ye nlunga miakala muna matu mau, Yakobo ozikidi* zo kuna nsi a nti anene wakala lukufi ye Sekeme.  Vava bayalukidi, Nzambi otwese wonga muna mbanza zawonso zibazungidi, muna diadi ke balende wan’a Yakobo ko.  Kuna kwalanda, Yakobo olweke kuna Luzi,+ i sia vo, Betele, muna nsi ya Kenani, kumosi ye awonso bakele yandi.  Otungidi vo ziku, oyikidi e fulu kiokio vo Ele-Betele,* kadi i kûna o Nzambi aludi kayisengomwena kwa yandi, vava katinanga mpangi andi.+  Kuna kwalanda, o Debora+ wa ndezi a Rebeka, ofwidi yo zikwa vana ndambu a mongo a Betele, kuna nsi a nti a terebinte. Muna diadi, Yakobo oyikidi nti wowo vo Alone-bakute.*  Nzambi omonekene diaka kwa Yakobo ekolo katukidinge kuna Padan-arami, unsambwidi. 10  Nzambi umvovese vo: “E nkumbu aku Yakobo.+ Kansi kuyikilwa diaka Yakobo ko, oyikilwa vo Isaele.” Oyantikidi kunyikila vo Isaele.+ 11  Nzambi umvovese diaka vo: “Mono i Nzambi a Mpungu-ngolo.+ Wutana yo wokela. Okituka se dia zula yayingi, omu ngeye*+ mutuka atinu.+ 12  Vo i nsi ina yavana kwa Abarayama yo Isaki, kwa ngeye ivana yo, ivana yo mpe kwa mbongo ikulandila.”+ 13  I bosi, Nzambi unsisidi vana fulu kina kamokenene yandi. 14  Muna kuma kiaki, Yakobo odongekele lunzi vana fulu kamokenene yandi, lunzi dia tadi, oyitidi dio lukau lwa ndua yo mazi.+ 15  Yakobo okwamanene yikila e fulu kina o Nzambi kamokenene yandi vo Betele.+ 16  Bayalukidi vana Betele. Ekolo bakedi kwandá ye Eferate, Rakele obakamene nsongo mia wuta, e ngutilu andi yampasi kikilu. 17  Kansi, vava Rakele kavangiding’e ngolo za wuta, o nwutisi umvovese vo: “Kumoni wonga ko, o mwana ndioyu mpe wuta okunwuta.”+ 18  Una e fulumwinu kia Rakele se kifokoka (kadi mu fwa se kena), ovene o mwana e nkumbu vo Bene-oni,* kansi o se diandi umvene nkumbu vo Benyamini.*+ 19  Rakele ofwidi yo zikwa muna nzil’a Eferate, i sia vo, Beteleme.+ 20  Yakobo odongekele lunzi vana ziami kia Rakele; ediadi i lunzi dia ziami kia Rakele yamu unu. 21  I bosi Isaele oyalukidi, osumikini e saba kiandi vioka fitini ye nzo yandá ya Ede. 22  Lumbu kimosi, ekolo Isaele kazingilanga muna nsi yayina, o Rubeni ovukane yo Bila wa makangu ma se diandi, o Isaele owidi wo.+ O Yakobo wan’a 12 kakala yau. 23  O Lea wawuta Rubeni,+ wa mwan’antete a Yakobo, i bosi Simeone, Levi, Yuda, Yisakare yo Zebulune. 24  O Rakele wawuta Yosefe yo Benyamini. 25  O Bila wa ntaudi a Rakele wawuta Dani yo Nafetali. 26  O Zilepa wa ntaudi a Lea wawuta Ngadi yo Asere. Awaya i wan’amakala a Yakobo, ana bawutukila kuna Padani-arami. 27  Kuna kwalanda, Yakobo olweke kuna Mamere+ kuna kwakala o se diandi Isaki, kuna Kireyate-araba, i sia vo, Keberone, kuna Abarayama yo Isaki bazingila se anzenza.+ 28  Isaki mvu 180 kazinga.+ 29  I bosi, Isaki ofwidi yo zikwa wauna wazikilwa akulu andi,* vava kazinga mvu miayingi ye kiese;* o wan’andi Esau yo Yakobo banzikidi.+

Mvovo vana yand'a lukaya

Mvovo wa sina: “nzambi za nzenza.”
Yovo “muna konso nzila.”
Mvovo wa sina: “nzambi za nzenza.”
Yovo “oswekele.”
Ina ye nsasa vo: “Nzambi a Betele.”
Ina ye nsasa vo: “Terebinte ya Dilu.”
Mvovo wa sina: “mu luketo lwaku.”
Ina ye nsasa vo: “Mwan’ame a Kifwidi.”
Ina ye nsasa vo: “Mwan’a Koko Kwalunene.”
Mvovo wa sina: “oyikakeso yo nkangu andi.”
Mvovo a sina: “vava kanuna ye lumbu yayingi.”