Tuku 31:1-55

  • Yakobo wele kuna Kenani kuna kinsweki (1-18)

  • Labani owene Yakobo (19-35)

  • Kangu dia Yakobo yo Labani (36-55)

31  Kuna kwalanda, o Yakobo owidi e mvovo mia wan’a Labani vo: “Yakobo obongele yawonso yakala ya se dieto, muna lekwa ya se dieto i kavuamini.”+  Vava Yakobo katalanga e ndose a Labani, wabakula vo e mpila ina Labani kakadilanga yandi yasoba.+  I bosi, Yave ovovese Yakobo vo: “Vutuka kuna nsi a mase maku, kuna kwa yitu yaku,+ omono ikala yaku.”  Yakobo otumisi Rakele yo Lea kuna mpatu, kuna kwakala e kambi diandi,  ubavovese vo: “Mbwene vo, e mpila ina o se dieno kekadilanga yame isobele,+ kansi o Nzambi a se diame okalanga yame.+  Yeno kibeni nutomene wo zaya vo isadilanga se dieno yo nkum’ame wawonso.+  O se dieno ovavidi kumpunginika yo soba o mfutu ame nkumbu kumi; kansi o Nzambi kanyambwidi ko kampanga e mbi.  Vava kavovanga vo: ‘E bulu ya matete-matete ikala se mfutu aku,’ e kambi diawonso diawutanga bulu ya matona-matona; kansi vava kavovanga vo: ‘Eyi yanzilanzila ikala se mfutu aku,’ e kambi diawonso diawutanga bulu yanzilanzila.+  Muna mpila yayi, Nzambi wabonganga e kambi dia se dieno yo kumpana dio. 10  Lumbu kimosi, vava e kambi dialwaka mu ntangw’a yimita, yasengola meso yo mona muna ndozi vo e vaka ya nkombo yanzilanzila y’eyi ya matete-matete ye ya matona-matona yayimitisanga e kambi.+ 11  O mbasi a Nzambi aludi umpovese muna ndozi vo: ‘E Yakobo!’ imvutwidi vo: ‘Mon’oyu.’ 12  Okudikidi vo: ‘Dodokolo sengola meso, tala e vaka yawonso ya nkombo yiyimitisanga e kambi, yanzilanzila, matete-matete ye matona-matona, kadi imonanga mawonso kekuvanganga o Labani.+ 13  Mono i Nzambi aludi a Betele,+ vana wakusila e lunzi o mazi, vana wansila o nsilu.+ Owau telama, katuka mu nsi yayi, vutuka kuna nsi aku a kingutukila.’”+ 14  Rakele yo Lea bamvutwidi vo: “Nga vua diaka tuna diau muna nzo a se dieto e? 15  Tuka katutekela yo dia e nzimbu katambula mu kuma kieto, nga ke kutubadikilanga se anzenza ko e?+ 16  Mavua mawonso kakatwidi o Nzambi kwa se dieto,+ ma yeto yo wan’eto. Ozevo, vanga mawonso Nzambi kavovese.”+ 17  Muna kuma kiaki, Yakobo omantisi wan’andi ye akento andi vana samo,+ 18  obongele kambi diandi diawonso yo lusalu lwandi lwawonso,+ e kambi dina kavuila kuna Padani-arami, wele kwa Isaki wa se diandi kuna nsi ya Kenani.+ 19  Ekolo Labani kayenda saka e mika mia mameme mandi, Rakele oyiyidi e teke*+ ya se diandi.+ 20  Kuna diak’e sambu, Yakobo ovunginikini Labani wa musi Arami, wau kalembi kunkanina. 21  Otinini, osaukidi e Nzadi*+ kumosi ye yawonso kakedi yau, wele kuna zunga kia miongo kia Ngiladi.+ 22  Muna lumbu kiatatu, Labani banzayisi vo Yakobo otinini. 23  Muna diadi, obakidi e mpangi zandi* yo landa Yakobo mu tini kia nkangalu a lumbu nsambwadi, olweke kuna bakala muna miongo mia Ngiladi. 24  Muna fuku, Nzambi wizidi kwa Labani wa musi Arami+ muna ndozi,+ umvovese vo: “Uyikenga muna dina ovova kwa Yakobo, kiakala diambote yovo diambi.”*+ 25  Yakobo osimikini e saba kiandi vana mongo, Labani mpe ye mpangi zandi basimikini e saba yau muna miongo mia Ngiladi. I bosi, Labani ofinamene Yakobo. 26  Labani ovovese Yakobo vo: “Nkia diambu ovangidi? Ekuma umpunginikini yo nata wan’ame amakento nze abakami a vita? 27  Ekuma otinini kuna sweki? Ekuma umpunginikini yo lembi kunzayisa? Kele vo wanzayisi, yadi kusindikila kuna kiese ye nkunga, fingoma-ngoma ye kokolo. 28  Kansi kumpene lau ko diafiba atekolo* yo wan’ame. E diambu ovangidi dia uzowa. 29  Ngina ye wisa kia kuvanga e mbi, kansi o Nzambi a se diaku wampovese o zono mu fuku vo: ‘Uyikenga muna dina ovova kwa Yakobo, kiakala diambote yovo diambi.’+ 30  Owau mu kwenda wina kadi viangi kia nzo a se diaku wina kiau, kansi ekuma oyìyidi e nzambi zame?”+ 31  Yakobo ovutwidi Labani vo: “Edi ntinini kadi wonga mbwene. Mbenze vo, ‘Okunkutumuna wan’aku amakento.’ 32  Konso ona osoloka ye nzambi zaku fwa kefwa. Vavulula muna lekwa yame ova meso ma mpangi zeto, wabonga konso lekwa kiaku.” Kansi, Yakobo kazeye wo ko vo Rakele wayìyidi zo. 33  Labani okotele muna saba kia Yakobo ye muna saba kia Lea ye muna saba kia ntaudi zole zamakento,+ kansi kasolwele zo ko. Ovaikidi muna saba kia Lea yo kota muna saba kia Rakele. 34  Muna kolo kiokio, Rakele obongele e teke, otudidi yo muna kunda* kia vuandila vana samo, ovuandidi yo. Labani osatidi muna saba kiawonso, kansi kasolwele yo ko. 35  I bosi, Rakele ovovese se diandi vo: “Kufungi makasi ko e mfumu ame, wau ndembi telama ova ndose aku, kadi mu ntangwa ina akento bevaikanga menga ngina.”*+ Labani otomene vavulula, kansi e teke kasolwele yo ko.+ 36  Muna diadi, Yakobo ofungidi makasi yo tumba Labani. Umvovese vo: “Nkia nkanu mvolele? Nkia sumu ndete wizidi kundandila ye makasi mawonso? 37  Owau omene vavulula mavua mame mawonso, nkia lekwa osolwele mo kia nzo aku? Tula kio ova ndose a mpangi zame ye mpangi zaku, kimana batuzengela o nkanu yeto awole. 38  Muna mvu 20 nkedi yaku, o mameme ye nkombo zaku zankento kazisidi sulula ko,+ kisidi dia kana vaka kia meme kia kambi diaku ko. 39  Kisidi kutwasila kana bulu kimosi ko kidilu kwa bulu kiansisi.+ Mono kibeni yatambulwilanga o mfwilu. Avo bulu kiyiyilu mu mwini yovo mu fuku, wamfutisanga kio. 40  Mpasi zayingi mbwene mu kuma kia mbangazi a mwini ye kiozi kia fuku; o tulu twamvempokanga mu meso.+ 41  Mvu 20 nkedi omu nzo aku. Mvu 14 isadidi mu kuma kia wan’aku wole amakento, mvu 6 mu kuma kia kambi diaku; osobele o mfutu ame nkumbu kumi.+ 42  Kele vo Nzambi a se diame,+ wa Nzambi a Abarayama, Ona Isaki kevuminanga*+ kakadi yame ko, wadi kunsindika moko mankatu. Nzambi omwen’e mpasi zame ye salu kia moko mame, ikuma kasimini o zono mu fuku.”+ 43  Labani ovutwidi Yakobo vo: “Awaya wan’ame, awaya atekolo ame, ediadi kambi diame, e lekwa yayi yawonso omonanga yame ye ya wan’ame amakento. Nkia diambu diambi ndenda vanga kwa yau yovo kwa wan’au ana bawutidi? 44  Se wizi twakanga e kangu ongeye yo mono, dikala se kimbangi ova kati kweto.” 45  Muna diadi, Yakobo obongele e tadi yo dongeka dio se lunzi.+ 46  I bosi, Yakobo ovovese mpangi zandi vo: “Nubonga matadi!” Babongele matadi yo kutika mo. Badidi vana ntandu a matadi. 47  Labani oyikidi matadi momo vo Yegar-Saduta,* kansi Yakobo oyikidi mo vo Ngalede.* 48  I bosi, Labani ovovele vo: “E fuku diadi dia matadi i kimbangi vana vena mono yo ngeye.” Ikuma kayikila mo vo Ngalede,+ 49  ye Yingidilu, kadi wavova vo: “Yambula Yave kakwamanana yingila vana vena ngeye yo mono vava tukala twavambana. 50  Avo ovangidi wan’ame amakento e mbi, avo oyantikidi kudikila akento vana ntandu a wan’ame amakento, kana nkutu ke vena muntu ko okutumona, sungamena vo Nzambi okala se mbangi vana vena ngeye yo mono.” 51  Labani ovovese Yakobo vo: “Tala e zudika edi dia matadi, ndongekel’e lunzi vana vena ngeye yo mono. 52  E zudika diadi dia matadi i mbangi, e lunzi i lekwa kisianga umbangi+ vo kivioka zudika diadi dia matadi ko muna kuvanga e mbi, vo ongeye mpe kuvioka zudika diadi dia matadi ye lunzi diadi ko muna kumpanga e mbi. 53  Yambula Nzambi ya Abarayama,+ wa Nzambi a Nako, wa Nzambi a mase mau kakala mfundisi eto.” Yakobo odidi e ndofi muna Ndiona Isaki wa se diandi kevuminanga.*+ 54  I bosi, Yakobo okelele kimenga vana mongo, obokele mpangi zandi badia e mbolo. Badidi e mbolo yo leka vana mongo. 55  Kansi, Labani osikamene muna mene-mene, ofibidi atekolo*+ yo wan’andi amakento yo kubasambula.+ I bosi, Labani ovutukidi kuna nzo.+

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “nzambi za esi nzo.” Mvovo wa sina: “zumbi.”
I sia vo, Uferate.
Yovo “yitu yandi.”
Mvovo wa sina: “Uyikenga walembi vova kwa Yakobo tuka muna edi diambote yamuna edi diambi.”
Mvovo wa sina: “wana.”
E kunda yayina yakala ye fulu kia lundila e lekwa.
Yovo “ku ngonde ngina.”
Mvovo wa sina: “o wonga wa Isaki.”
Mvovo wa Ki-aramiti una ye nsasa vo: “Fuku dia Umbangi.”
Mvovo wa Kiyibere una ye nsasa vo: “Fuku dia Umbangi.”
Mvovo wa sina: “muna wonga wa se diandi Isaki.”
Mvovo wa sina: “wana.”