Tala mambu

Tala ntu mia mambu

Nkand’a Tuku

Kapu

Mambu Mena mo

 • 1

  • Nsemeno a zulu ye ntoto (1, 2)

  • Lumbu sambanu ya kubika o ntoto (3-31)

   • Lumbu 1: ntemo; mwini yo fuku (3-5)

   • Lumbu 2: ngambwila (6-8)

   • Lumbu 3: ntoto ayuma ye titi (9-13)

   • Lumbu 4: mini ya zulu (14-19)

   • Lumbu 5: mbizi za maza ye nuni (20-23)

   • Lumbu 6: bulu yo wantu (24-31)

 • 2

  • Nzambi ovundidi muna lumbu kiansambwadi (1-3)

  • Yave wa Nzambi, Mvangi a zulu yo ntoto (4)

  • Yakala yo nkento muna mpatu a Edene (5-25)

   • O yakala ovangilu muna mbundukutu a ntoto (7)

   • O nti wazayila mbote ye mbi usiminu (15-17)

   • Mpangilu a nkento (18-25)

 • 3

  • Tuku dia sumu dia wantu (1-13)

   • Luvunu lwantete (4, 5)

  • Yave ofundisi akolami (14-24)

   • Ungunza wa mbongo a nkento (15)

   • Bayingilu muna Edene (23, 24)

 • 4

  • Kaini yo Abele (1-16)

  • Mbongo a Kaini (17-24)

  • Sete yo Enose wa mwan’andi (25, 26)

 • 5

  • Tuka muna Adami yamuna Noa (1-32)

   • Adami owutidi wana amakala yo wana amakento (4)

   • O Enoke okangale yo Nzambi (21-24)

 • 6

  • O wan’a Nzambi babongele akento ova ntoto (1-3)

  • Luwutuku lwa Anefili (4)

  • E mbi ya wantu ikendelekele Yave (5-8)

  • Noa oveno e salu kia tunga e nzaza (9-16)

  • Nzambi ozayisi e ngiz’a Kizalu (17-22)

 • 7

  • Bakotele muna nzaza (1-10)

  • Kizalu mu nza yawonso (11-24)

 • 8

  • Maza ma kizalu makulukidi (1-14)

   • Noa ovaikisi e yembe (8-12)

  • Bavaikidi muna nzaza (15-19)

  • Nsilu a Nzambi mu kuma kia ntoto (20-22)

 • 9

  • Tuludiku mu kuma kia wantu awonso (1-7)

   • Nsiku mu kuma kia menga (4-6)

  • Kangu dia nkongolo (8-17)

  • Ungunza mu kuma kia mbongo a Noa (18-29)

 • 10

  • Tuku dia zula yawonso (1-32)

   • Mbongo a Yafete (2-5)

   • Mbongo a Kami (6-20)

    • Nimerode otelamene Yave (8-12)

   • Mbongo a Seme (21-31)

 • 11

  • Nzo yandá ya Babele (1-4)

  • Yave ovunzakese ndinga (5-9)

  • Tuka muna Seme yamuna Abarama (10-32)

   • Esi nzo a Tera (27)

   • Abarama ovaikidi muna Ure (31)

 • 12

  • Abarama ovaikidi muna Karani, wele kuna Kenani (1-9)

   • Nsilu a Nzambi kwa Abarama (7)

  • Abarama yo Sarai muna Engipito (10-20)

 • 13

  • Abarama ovutukidi kuna Kenani (1-4)

  • Abarama yo Loti bavambanene (5-13)

  • Nzambi ovutukidi o nsilu andi kwa Abarama (14-18)

 • 14

  • Abarama ovulwizi Loti (1-16)

  • Mankizedeke osambwidi Abarama (17-24)

 • 15

  • Kangu dia Nzambi yo Abarama (1-21)

   • Ungunza wa mvu 400 mia mpasi (13)

   • Nzambi ovutukidi o nsilu andi kwa Abarama (18-21)

 • 16

  • Anga yo Yisemaele (1-16)

 • 17

  • Abarayama okituka se dia zula yayingi (1-8)

   • Abarama oveno e nkumbu vo Abarayama (5)

  • Kangu dia zengwa (9-14)

  • Sarai oveno e nkumbu vo Sara (15-17)

  • Isaki wa mwana wasilwa o nsilu (18-27)

 • 18

  • Mbasi tatu zikingwidi Abarayama (1-8)

  • Nzambi osidi nsilu vo Sara owuta mwan’ayakala; Sara osevele (9-15)

  • Abarayama ododokele mu kuma kia Sodoma (16-33)

 • 19

  • Mbasi zikingwidi Loti (1-11)

  • Loti ye esi nzo andi bazayisu vo bavaika (12-22)

  • Sodoma ye Ngomora ifwasilu (23-29)

   • Nkaz’a Loti okitukidi se lunzi dia mungwa (26)

  • Loti yo wan’andi amakento (30-38)

   • Tuku dia Moabe ye Amone (37, 38)

 • 20

  • Sara ovukisu vana moko ma Abimeleke (1-18)

 • 21

  • Luwutuku lwa Isaki (1-7)

  • Yisemaele osakanene Isaki (8, 9)

  • Anga yo Yisemaele basindikilu (10-21)

  • Kangu dia Abarayama yo Abimeleke (22-34)

 • 22

  • Abarayama olombelo vo katambika Isaki (1-19)

   • Nsambu zikwizila muna mbongo a Abarayama (15-18)

  • Yitu ya Rebeka (20-24)

 • 23

  • Lufwa ye fulu kiazikwa Sara (1-20)

 • 24

  • Bavavidi Isaki o nkento (1-58)

  • Rebeka wele wanana yo Isaki (59-67)

 • 25

  • Abarayama osompele diaka (1-6)

  • Lufwa lwa Abarayama (7-11)

  • Wan’amakala a Yisemaele (12-18)

  • Luwutuku lwa Yakobo yo Esau (19-26)

  • Esau otekele nswa andi wa kimwan’antete (27-34)

 • 26

  • Isaki yo Rebeka kuna Ngerare (1-11)

   • Nsilu a Nzambi uvutukilu kwa Isaki (3-5)

  • Ntantani mu kuma kia sima (12-25)

  • Kangu dia Isaki yo Abimeleke (26-33)

  • Akento wole a Esau a esi Kete (34, 35)

 • 27

  • Yakobo osambwilu kwa Isaki (1-29)

  • Esau ovavidi e nsambu kansi kavilukidi ntima ko (30-40)

  • Esau olundidi Yakobo makasi (41-46)

 • 28

  • Isaki otumini Yakobo kuna Padani-arami (1-9)

  • Ndozi a Yakobo vana Betele (10-22)

   • Nsilu a Nzambi uvutukilu kwa Yakobo (13-15)

 • 29

  • Yakobo ozeye Rakele (1-14)

  • Yakobo ozolele Rakele (15-20)

  • Yakobo osompele Lea yo Rakele (21-29)

  • Wana yá a Yakobo ana kawuta yo Lea: Rubeni, Simeone, Levi yo Yuda (30-35)

 • 30

  • Bila owutidi Dani yo Nafetali (1-8)

  • Zilepa owutidi Ngadi yo Asere (9-13)

  • Lea owutidi Yisakare yo Zebulune (14-21)

  • Rakele owutidi Yosefe (22-24)

  • Makambi ma Yakobo mawokele (25-43)

 • 31

  • Yakobo wele kuna Kenani kuna kinsweki (1-18)

  • Labani owene Yakobo (19-35)

  • Kangu dia Yakobo yo Labani (36-55)

 • 32

  • Mbasi ziwanane yo Yakobo (1, 2)

  • Yakobo okubamene mu wanana yo Esau (3-23)

  • Yakobo onuene yo mbasi (24-32)

   • Yakobo oveno e nkumbu vo Isaele (28)

 • 33

  • Yakobo owanane yo Esau (1-16)

  • Yakobo wele kuna Sekeme (17-20)

 • 34

  • Dina olelo mu kingolo (1-12)

  • Wan’a Yakobo bavangidi mambu kuna umpuki (13-31)

 • 35

  • Yakobo ovetele nzambi za nzenza (1-4)

  • Yakobo ovutukidi kuna Betele (5-15)

  • Luwutuku lwa Benyamini; Rakele ofwidi (16-20)

  • Wana 12 a Isaele (21-26)

  • Lufwa lwa Isaki (27-29)

 • 36

  • Mbongo a Esau (1-30)

  • Atinu ye mfumu za Edome (31-43)

 • 37

  • Ndozi za Yosefe (1-11)

  • Yosefe ye mpangi zandi akwa kimpala (12-24)

  • Yosefe otekelo se mbundu (25-36)

 • 38

  • Yuda yo Tama (1-30)

 • 39

  • Yosefe muna nzo a Potifa (1-6)

  • Yosefe otinini nkaz’a Potifa (7-20)

  • Yosefe muna pelezo (21-23)

 • 40

  • Yosefe osasidi e ndozi za abakami (1-19)

   • ‘Nzambi i nsasidi a ndozi’ (8)

  • Nkinzi a luwutuku lwa Faro (20-23)

 • 41

  • Yosefe osasidi e ndozi za Faro (1-36)

  • Yosefe otundidikilu kwa Faro (37-46a)

  • Kiyekwa kia Yosefe kia lunga-lunga madia (46b-57)

 • 42

  • Mpangi za Yosefe bele kuna Engipito (1-4)

  • Yosefe omonane ye mpangi zandi, ubatontele (5-25)

  • E mpangi za Yosefe bavutukidi kuna nzo, kwa Yakobo (26-38)

 • 43

  • Mpangi za Yosefe bele kuna Engipito mu nkumbu anzole; yo Benyamini (1-14)

  • Yosefe omonane diaka ye mpangi zandi (15-23)

  • Lambu dia Yosefe ye mpangi zandi (24-34)

 • 44

  • Mbungw’a Yosefe ya palata muna nsaku a Benyamini (1-17)

  • Yuda ododokele mu kuma kia Benyamini (18-34)

 • 45

  • Yosefe ukisunzwidi (1-15)

  • Mpangi za Yosefe bele baka Yakobo (16-28)

 • 46

  • Yakobo ye esi nzo andi bele kuna Engipito (1-7)

  • Nkumbu z’awana bayenda kuna Engipito (8-27)

  • Yosefe owanane yo Yakobo kuna Ngosene (28-34)

 • 47

  • Yakobo owanane yo Faro (1-12)

  • Yosefe otwadisi e salu kiandi muna ngangu (13-26)

  • Isaele okedi kuna Ngosene (27-31)

 • 48

  • Yakobo osambwidi wana wole a Yosefe (1-12)

  • Eferaime otambwidi nsambu zisundidi (13-22)

 • 49

  • Ungunza wa Yakobo vana mfulu a lufwa (1-28)

   • Silo muna Yuda ketuka (10)

  • Luludiku lwa Yakobo mu kuma kia luziku lwandi (29-32)

  • Lufwa lwa Yakobo (33)

 • 50

  • Yosefe ozikidi Yakobo kuna Kenani (1-14)

  • Yosefe osongele vo waloloka e mpangi zandi (15-21)

  • Lumbu yansuka ya Yosefe yo lufwa lwandi (22-26)

   • Nkanikinu a Yosefe mu kuma kia visi yandi (25)