Zasoneka Matai 12:1-50

  • Yesu, “Mfumu a Lumbu kia Vundu” (1-8)

  • Muntu una yo koko kwayuminina owukilu (9-14)

  • Selo ona wazolwa kwa Nzambi (15-21)

  • Nkuya mivaikisu muna mwand’avelela (22-30)

  • Sumu ke dilendi lolokwa ko (31, 32)

  • Nti uzayilwanga muna mbongo andi (33-37)

  • Sinsu kia Yona (38-42)

  • Avo mwand’a usafu uvutukidi (43-45)

  • Ngudi ye mpangi za Yesu (46-50)

12  Muna ntangwa yayina, Yesu oviokele muna mpatu za masa muna Lumbu kia Vundu. Alongoki andi bamwene nzala, bayantikidi dokona e ntu mia masa yo dia.+  Afarisi wau bamwene wo, bamvovese vo: “Tala! Alongoki aku bavangidi e diambu dina vo ke diansongi ko omu Lumbu kia Vundu.”+  Ubavutwidi vo: “Nga ke nuatanga dio ko dina Davidi kavanga vava kafwa e nzala kumosi ye awana bakala yandi e?+  Vava kakota muna nzo a Nzambi, badia e mbolo za lutambiku,+ zina kavaninua nswa ko mu dia, ngatu ana bakala yandi, kansi anganga kaka e?+  Yovo, nga ke nuatanga wo ko muna Nsiku vo muna Lumbu kia Vundu anganga muna tempelo sala besalanga, yau ke banati nkanu e?+  Kansi inuvovese wo vo, oyu osundidi e tempelo una vava.+  Kele vo nuazaya e nsas’a diambu edi: ‘Nkenda nzolele+ ke yimenga ko,’+ ke nuadi tumba minkondwa-kuma ko.  Kadi, o Mwan’a muntu i Mfumu a Lumbu kia Vundu.”+  Una kakatukidi vo, wele muna sambilu diau, 10  mukedi muntu una yo koko kwayuminina!*+ Muna vava e kuma kia kumfundila, banyuvuidi vo: “Nga diansongi mu wuka muna Lumbu kia Vundu e?”+ 11  Ubavovese vo: “Nani vovo nuina una ye meme dimosi, avo dibwidi mu wulu muna Lumbu kia Vundu, kalembi dio simba, katombola dio e?+ 12  O muntu nga kasundidi e meme ko e? Dianu vo, diansongi mu vanga edi diambote muna Lumbu kia Vundu.” 13  I bosi ovovese muntu vo: “Lambula o koko kwaku.” Oyandi olambwidi ko, o koko kusasukidi nze i koko kwankaka. 14  Kansi, Afarisi bavaikidi, bele kumvuandila e mfulu kimana bamvonda. 15  Wau kazeye wo, Yesu okatukidi ko. Wantu ayingi mpe banlende,+ owukidi awonso ana bakala ye mayela, 16  kansi otomene kubakanikina vo ke bazayisi kwa wantu ko kana yandi i nani,+ 17  kimana dialungana dina diavovua muna Yesaya wa ngunza vo: 18  “Tala e selo kiame,+ ona yasola, nzolw’ame, ona iyangalelanga!+ Isia o mwand’ame muna yandi,+ okiesesa unsongi kwa azula. 19  Ke tantana ko+ ngatu kaza, ke muntu ko owá e nding’andi muna nzila zampwena. 20  E tutu diabosoka ke tolola dio ko, o nsing’a mwinda ufwitanga o mwisi ke zima wo ko,+ yavana kesunda muna sikidisa o unsongi. 21  Kieleka, e zula isia nkumbu andi e vuvu.”+ 22  I bosi, bantwasidi nkwa nkuya una vo baba ye mpofo, unwukidi, e baba divovele yo mona. 23  E ndonga yawonso isivikidi yo vova vo: “Ondioyu ke Mwan’a Davidi ko e?” 24  Afarisi vava bawidi wo, bavovele vo: “Ondioyu ke mu nkatu ko kevaikisilanga e nkuya, kansi mu Belezebube* wa mfumu a nkuya.”+ 25  Wau kazeye ngindu zau, ubavovese vo: “Konso kintinu kiavambana, bwa kibwa, konso mbanza yovo nzo yavambana ke isikila ko. 26  Diau dimosi, avo Satana ovaikisi Satana, uyivambanese; ozevo, aweyi e kintinu kiandi kisikidila? 27  Kansi, avo omono mu Belezebube ivaikisilanga e nkuya, o wan’eno mu nani bevaikisilanga mio? Ekiaki i kuma bekadila se afundisi eno. 28  Kansi, avo mu mwand’a Nzambi ivaikisilanga e nkuya, ozevo e Kintinu kia Nzambi kinuluakidi kikilu.+ 29  Yovo, aweyi muntu kalenda kotela muna nzo a nkwa ngolo yo kutumuna mavua mandi? Nanga vo kateka kanga o nkwa ngolo, i bosi kelenda sanza e nzo andi. 30  Konso ona olembi kala ku sambu diame, ntantu ame, konso ona ke kutika yame kumosi ko, mwanganesa kemwanganesanga.+ 31  “Dianu inuvovesele vo, e mpila zawonso za masumu yo lutiangu lulolokwa kwa wantu, kansi ndiona otianguna mwand’avelela ke lolokwa ko.+ 32  Muna bong’e nona, konso ona oyikila Mwan’a muntu e mbi, lolokwa kelolokwa;+ kansi konso ona oyikila mwand’avelela e mbi, ke lolokwa ko, kana mu tandu* kiaki, ngatu kina kikwiza.+ 33  “Avo nu nti wambote, e mbongo eno yambote ikala, kansi avo nu nti wambi, e mbongo eno yambi ikala, kadi konso nti uzayilwanga muna mbongo andi.+ 34  E wan’a mpidi,+ aweyi nulenda vovela mambu mambote wau nuina yo bi? Kadi mana mazele muna ntima i mevovang’o nua.+ 35  Muntu ambote ovovanga mambu mambote, kadi o ntim’andi wazala ye mambu mambote. Muntu ambi ovovanga mambu mambi, kadi o ntim’andi wazala ye mambu mambi.+ 36  Inuvovese wo vo, konso diambu diakondwa o mfunu dina bevova o wantu, mbalu betela dio+ muna Lumbu kia Lufundisu; 37  kadi muna mvovo miaku olungisilwa, muna mvovo miaku mpe oyeleselwa.” 38  I bosi, ankaka muna asoneki ye Afarisi bamvovese vo: “E Nlongi, utusonga e sinsu.”+ 39  Ubavutwidi vo: “E mbandu ambi ye minta-zumba,* nuvavanga mona e sinsu, kansi kana sinsu kimosi ke nusongwa kio ko, nanga vo sinsu kia Yona wa ngunza kaka.+ 40  Kadi wauna Yona kakadila mini tatu ye fuku tatu muna vumu kia mbizi ampwen’a maza,+ i una o Mwan’a muntu mpe kekadila mini tatu ye fuku tatu muna nsi a ntoto.+ 41  Muna lufundisu, esi Ninive befuluka kumosi ye mbandu yayi yo yelesa yo, kadi baviluk’o ntima muna nsangu za Yona.+ Kansi tala! Ona osundidi Yona una vava.+ 42  Muna lufundisu o ntinu ankento a sude ofuluka kumosi ye mbandu yayi yo yelesa yo, kadi kuna nsuk’a nza katuka mu kwiza wá e ngangu za Solomo.+ Kansi tala! Ona osundidi Solomo una vava.+ 43  “Vava o mwand’a usafu uvaikanga muna muntu, ukwenda vumvulanga muna makanga mu vava fulu kia vundila, avo ke usolwele kio ko,+ 44  uvovanga vo: ‘Ivutuka muna nzo ame yatuka,’ vava ulwakanga, uwene nzo yankatu, yatoma kombwa yo kubikwa. 45  I bosi ukwendanga, ubakanga mianda nsambwadi miankaka, emi misundidi o bi ke mu yandi kibeni ko, mikotanga yo vuanda mo; e kadilu kiansuka kia muntu ndioyo kiviokanga kina kiantete o bi.+ I wau wuwu mpe ukala e mbandu yayi yambi.” 46  Ekolo kevovanga kwa ndonga, o ngudi andi ye mpangi zandi+ batelamene kuna mbazi, bazolele vovana yandi.+ 47  Muntu mosi umvovese vo: “Tala! O ngudi aku ye mpangi zaku kuna mbazi batelamene, bazolele mokena yaku.” 48  Oyuvuidi ndiona unsamunuini wo vo: “Nani i ngudi ame? Aki nani i mpangi zame?” 49  Olambwidi o koko kuna kw’alongoki andi, oku vo: “Tala! O ngudi ame ye mpangi zame!+ 50  Kadi, konso ona ovanganga luzolo lwa Se diame una kuna zulu, yandi i mpangi ame, i nsang’ame yo ngudi ame.”+

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “kwakonzama.”
Nkumbu yankaka ya Satana.
Yovo “minkondwa kwikizi kwa Nzambi.”