Zasoneka Maku 6:1-56

  • Yesu obembwelo muna vata diandi (1-6)

  • Ntumwa Kumi ye Zole baveno luludiku mu sila umbangi (7-13)

  • Lufwa lwa Yoane wa Mvubi (14-29)

  • Yesu odikidi 5.000 ma wantu (30-44)

  • Yesu odiatidi vana ntandu a maza (45-52)

  • Owukidi mbevo muna Ngenesarete (53-56)

6  Okatukidi ko, wele kuna zunga kiandi,+ alongoki andi banlende.  Vava Lumbu kia Vundu kialwaka, oyantikidi longa muna sambilu, ayingi mun’awana banwidi basivikidi yo vova vo: “Akweyi muntu ndioyo kabakidi mambu mama?+ Ekuma kavaninua ngangu zazi yo mavangu mama mankuma mavangamene muna moko mandi?+  Ke yandi ko i mvadi a nti,+ wa mwan’a Maria+ ye mpangi a Yakobo,+ Yosefe, Yuda yo Simone?+ E nsanga zandi, ke bena yeto ko e?” Batele sakuba mu kuma kiandi.  Kansi, Yesu ubavovese vo: “O ngunza ke zitiswanga ko muna zunga kiandi, vana vena e yitu yandi ye muna nzo andi.”+  Dianu vo, kasidi mo vangila mavangu mankuma ko, nanga mbevo zakete kaka katenseka o moko yo kubawuka.  Osivikidi kikilu mu kuma kia kondwa kwau kwa lukwikilu. Wele zieti muna mavata ma zunga, wele alonginge.+  Obokele yau Kumi ye Zole, ubatumini nwole-nwole,+ ubavene wisa muna mianda mia usafu.+  Ubakanikini mpe vo ke banati lekwa ko muna nkangalu, nanga vo nkau kaka—ke banati mbolo ko yovo nkutu a madia, ngatu nzimbu* muna mponda zau+  ke banati yinkutu yole* ko, kansi bavuata kaka nsampatu. 10  Ubavovese vo: “Konso nzo nukota, nukala mûna yavana nuvaika vana fulu kiokio.+ 11  Konso zunga kilembi kunutambula yovo kunuwa, vava nukatuka mo, nukubula e mbundukutu a tambi yeno muna umbangi kwa yau.”+ 12  I bosi, bele yo longa vo wantu baviluka o ntima,+ 13  bavaikisi nkuya+ miayingi yo kusa mazi muna mbevo zayingi yo kubawuka. 14  Erodi wa Ntinu owidi wo, kadi wantu muna fulu yawonso nkumbu a Yesu kaka bamokenenanga, bavovanga vo: “Yoane wa Mvubi ofulukidi muna mafwa, ekiaki i kuma kevangilanga mavangu mama mankuma.”+ 15  Kansi, akaka bavovele vo: “I Eliya.” Akaka vo: “Ngunza kwandi nze ngunza za nz’ankulu.”+ 16  Erodi vava kawidi wo, ovovele vo: “Yoane ona yazenga o ntu, ofulukidi.” 17  Kadi Erodi yandi watuma vo babaka Yoane yo kunsia muna pelezo mu kuma kia Erodia wa nkaz’a Filipo wa mpangi andi, wau kansompa.+ 18  Kadi Yoane wavovesanga Erodi vo: “Ke diansongi ko wasompana yo nkaz’a mpangi aku.”+ 19  Muna kuma kiaki, Erodia wanlundila makasi yo vava kumvonda, kansi kalendi wo vanga ko. 20  Kadi Erodi watoma zitisanga Yoane, wau kazaya wo vo muntu ansongi yo velela,+ watoma kunlunda. Vava kanwá, watokana kikilu yo lembi zaya dina kekumvanga, kansi wakwamanana kunwá ye kiese kiawonso. 21  Kansi, lau diambote dialwaka muna lumbu kia luwutuku+ lwa Erodi, vava kalambisa e lambu mu kuma kia mbanda-mbanda zandi, mfumu za makesa ye akwa tunda a Ngalili.+ 22  O mwan’ankento a Erodia okotele, okinini, oyangidikidi Erodi ye awana badianga yandi vana meza. O ntinu ovovese mwan’a ndumba vo: “Undomba konso kina ozolele, ikuvana kio.” 23  Undididi e ndofi vo: “Konso kina okundomba, ikuvana kio, kana nkutu ndambu a kintinu kiame.” 24  Ovaikidi, wele yuvula ngudi andi vo: “Nki mfwete lomba?” Umvutwidi vo: “Ntu a Yoane wa Mvubi.” 25  Vana vau, wele kwa ntinu, umvovese vo: “Nzolele vo wampana owau o ntu a Yoane wa Mvubi muna longa.”+ 26  O ntinu okendalele kikilu, kansi mu kuma kia ndofi kadidi vana ndose y’awana kabokelese,* kazolele bembola ndomb’andi ko. 27  Vana vau, o ntinu otumini nyingidi kantwasila ntu a Yoane. Wele zenga o ntu andi muna pelezo, 28  otwese wo muna longa. Ovene wo kwa mwan’a ndumba, mwan’a ndumba ovene wo kwa ngudi andi. 29  Vava alongoki andi bawidi wo, bele, babongele e vimbu diandi, basidi dio muna ziami. 30  Antumwa balungalakene vana vena Yesu, banzayisi mawonso bavangidi yo longa.+ 31  Ubavovese vo: “Nuiza, twenda vana fulu kia yeto kaka, kuna makanga, twavunda fiakete.”+ Kadi ayingi bayizanga yo vutuka, ke bakedi nkutu ye ntangwa ya dia ko. 32  Bakotele muna nzaza, bele va fulu kia yau kaka kuna makanga.+ 33  Kansi, ekolo bekwendanga, wantu babamwene, ayingi mpe bazeye wo, batukidi muna mavata mawonso, yau awonso bele kia malu mu nzaki zawonso, babavitidi kuna ntwala. 34  Vava kakulumukini, omwene ndong’ayingi, ubafwididi e nkenda,+ kadi bakedi nze mameme makondwa mvungudi.+ Oyantikidi kubalonga mambu mayingi.+ 35  Vava o kuma kwafwanga, alongoki andi bezidi kwa yandi, bavovele vo: “Ovava va makanga, o kuma se kufwa.+ 36  Ubasindika, kimana benda muna mpatu zizietele ye muna mavata, bayisumbila lekwa kia dia.”+ 37  Ubavutwidi vo: “Oyeno nubavana lekwa kia dia.” Bamvovese vo: “Nga twenda sumba mbolo za 200 za denali* yo vana zo kwa nkangu badia e?”+ 38  Ubayuvuidi vo: “Mbolo kwa nuna zau? Nuenda tala!” Vava batadidi zo, bavovele vo: “Zitanu ye mbizi zole za maza.”+ 39  Ovovese wantu awonso bavuanda mu buka-buka vana titi yankunzu.+ 40  Bavuende mu buka ya nkama-nkama ye makumatanu-makumatanu. 41  Obongele mbolo zau zitanu ye mbizi za maza zau zole, osengwele o meso kuna zulu, osambidi.+ I bosi, obukunuini e mbolo, ovene zo kw’alongoki bakayanesa zo kwa nkangu, okayanese mpe mbizi za maza zau zole kw’awonso. 42  Awonso badidi yo yukuta, 43  bakutikidi yitunga 12 yazala ye nkesona za mbolo, lembi tanga yina ya mbizi za maza.+ 44  Awana badidi e mbolo, 5.000 ma akala. 45  Vana vau, ovovese alongoki andi bakota muna nzaza benda viti kuna simu dia Betesaida, ekolo yandi kibeni kesindikanga e ndonga.+ 46  Vava kabasindikidi, wele kuna mongo kimana kasamba.+ 47  Vava o kuma kufwidi, nzaza ilweke vana kati kwa mbu, kansi osidi yandi mosi kuna kumu.+ 48  Wau kamwene alongoki benuananga mu singika e nzaza, kadi tembwa kibalwakidi, muna tezo kia ngingil’a fuku ina ya nyá* wizidi kwa yau, wizidi adiatidi vana ntandu a mbu; kansi ovangidi nze yandi ozolele kubavioka. 49  Vava bamwene Yesu odiatilanga vana ntandu mbu, bavovele vo: “Ekiaki mona-meso!” Bakazidi. 50  Yau awonso bamwene, batokane. Vana vau ubavovese vo: “Ke nutokani ko! I mono; ke numoni wonga ko.”+ 51  I bosi, okotele muna nzaza, e tembwa kidingalele. Basivikidi kikilu, 52  kadi ke babakula e nsas’a sivi dia mbolo ko, e ntima miau miakangama kaka yo lembi bakula. 53  Vava basaukidi, balweke kuna Ngenesarete, bakangidi nzaza vana kumu.+ 54  Kansi, vava bavaikidi muna nzaza, wantu banzayididi. 55  Bele ntinu muna zunga kiakina kiawonso, bayantikidi kuntwasila e mbevo muna yipoyo konso kuna bawidi vo kukena. 56  Konso fulu kina kakotanga, kiakala muna mavata, mbanza yovo mpatu, basianga e mbevo muna mazandu yo kundodokela vo baviakana kaka o nswiku a mvuatu andi.+ Awonso ana baviakananga wo, basasukanga.

Mvovo vana yand'a lukaya

Mvovo wa sina: “nsongo.”
Yovo “kinkutu kiankaka.”
Yovo “awana bavuende yandi kuna meza.”
I sia vo, tuka muna ola ya 3 ya fuku yamuna mpaik’a ntangwa muna ola ya 6 ya mene.