Zasoneka Maku 1:1-45

  • Yoane wa Mvubi osidi umbangi (1-8)

  • Luvubu lwa Yesu (9-11)

  • Yesu otontelo kwa Satana (12, 13)

  • Yesu oyantikidi sila umbangi muna Ngalili (14, 15)

  • Alongoki antete babokelo (16-20)

  • Mwand’a usafu uvaikisu (21-28)

  • Yesu owukidi ndonga muna Kafanau (29-34)

  • Osambidi vana fulu kia yandi kaka (35-39)

  • Nkwa wazi owukilu (40-45)

1  I wau wuwu wayantikila e nsangu zambote mu kuma kia Yesu Kristu, wa Mwan’a Nzambi:  Wauna wasonama muna Yesaya wa ngunza vo: “(Tala! Ntwikidi ntumw’ame kuna ntwal’aku,* ona okubika e nzil’aku.)+  Nding’a muntu obokanga muna makanga, oku vo: ‘Nukubika e nzil’a Yave!* Nusingika nzila zandi.’”+  Yoane wa Mvubi wakala muna makanga, wele alonginge luvubu luna vo i sinsu kia luviluku lwa ntima muna luloloko lwa masumu.+  E zunga yawonso ya Yuda y’esi Yerusaleme awonso bezidi kwa yandi, bafungwini masumu mau, ubavubidi* muna Nkoko a Yodani.+  Yoane wavuatanga mvuatu a mika mia samo ye mpond’a nkand’a bulu muna luketo lwandi,+ madia mandi, makonko yo wiki.+  Walonganga vo: “Muntu unsundidi o nkuma okwiza ndandi, omono kiafwana nkutu yenzama ko, yakutulula e nsinga mia nsampatu zandi.+  Omono inuvubidi muna maza, kansi oyandi okunuvubila muna mwand’avelela.”+  Muna lumbu yayina, Yesu otukidi kuna Nazarete a Ngalili, Yoane umvubidi muna Yodani.+ 10  Vava katombokele muna maza, vana vau omwene e zulu diziukidi, o mwanda unkulumukini nze yembe.+ 11  E ndinga itukidi kuna zulu, oku vo: “Ongeye u Mwan’ame anzolwa, ngeye iyangalelanga.”+ 12  Vana vau o mwand’avelela umfididi muna makanga. 13  Okedi lumbu 40 muna makanga, otontelo kwa Satana.+ Wakala vana vena bulu ya mfuta, kansi e mbasi zinsadisi.+ 14  Vava Yoane kasiwa muna pelezo, Yesu wele samuna e nsangu zambote za Nzambi+ kuna Ngalili,+ 15  oku vo: “E ntangwa yasikidiswa ifwene, e Kintinu kia Nzambi kifinamene. Nuviluka o ntima+ yo kwikila muna nsangu zambote.” 16  Ekolo kekangalanga vana mbel’a Mbu a Ngalili, omwene Simone yo Andere+ wa mpangi andi, betubanga makonde muna mbu,+ kadi abaki a mbizi za maza.+ 17  Yesu ubavovese vo: “Nuiz’a ndandi, ikunukitula se abaki a wantu.”+ 18  Vana vau basisidi makonde mau, banlende.+ 19  Vava kakangale fitini, omwene Yakobo wa mwan’a Zebedayo yo Yoane wa nleke andi, belondanga makonde mau muna nzaza,+ 20  vana vau ubabokele. Basisidi Zebedayo wa se diau muna nzaza ye asadi, banlende. 21  Bele muna Kafanau. Vava e Lumbu kia Vundu kiayantika, wele muna sambilu, oyantikidi longa.+ 22  Basivikidi kikilu e mpil’andi ya longela, kadi wabalongelanga nze nkwa wisa,* ke nze asoneki au ko.+ 23  Muna sambilu mukedi mpe muntu wakala ye mwanda usafu, okazidi oku vo: 24  “Nkia diambu tuna diau yo ngeye, e Yesu wa musi Nazarete?+ Nga wizidi kutufwasa e? Ntomene kuzaya, u Mvauki a Nzambi!”+ 25  Kansi, Yesu otumbidi wo, oku vo: “Dingalala, vaika muna yandi!” 26  Mwanda usafu unzakamese, okazidi muna nding’angolo, uvaikidi muna yandi. 27  Awonso basivikidi kikilu, bayuvuziane oku vo: “Nkia diambu diadi? Longi diampa! Ovuidi nkuma wa vaikisa mianda miambi, e mianda mpe minkunlemvokelanga.” 28  Vana vau e nsangu zandi zimwangane muna mavata mawonso ma Ngalili. 29  I bosi bavaikidi muna sambilu, bele yo Yakobo yo Yoane+ kuna nzo a Simone yo Andere. 30  O kô wa Simone+ wankento waleka kakala, ngianduka kakala yau, vana vau bansamunuini wo. 31  Wele vana kena, unsimbidi muna koko, umvumbwidi. E ngianduka imene, oyantikidi kubakubikila madia. 32  Kuna masika, vava ntangwa yadimuka, wantu bantwasidi e mbevo zawonso ye awana bakala ye nkuya;+ 33  Wantu awonso muna mbanza balungalakene vana mwelo. 34  Owukidi ayingi bakala ye yimbevo ya mpila mu mpila,+ ovaikisi e nkuya miayingi, kansi kayambwidi ko vo e nkuya miavova, kadi bazaya wo vo yandi i Kristu.* 35  Muna mene-mene, una kuma kwakinu e tombe, osikamene, ovaikidi, wele vana fulu kia yandi kaka, oyantikidi samba.+ 36  I bosi, Simone ye awana bakedi yandi bele kumvava, 37  vava bansolwele, bamvovese vo: “Awonso ngeye bevavanga.” 38  Ubavovese vo: “Twenda muna fulu yankaka, muna mavata mafinamene, yalongela mpe mwamuna, kadi ekiaki i kuma yayizila.”+ 39  Wele alonginge muna masambilu mau muna Ngalili yawonso yo vaikisa e nkuya.+ 40  Nkwa wazi wizidi mpe kwa yandi, umfukamene yo kundodokela, oku vo: “Avo ozolele wo, umpelelesa.”+ 41  Wau kamwene nkenda, olambwidi o koko kwandi, unsimbidi, umvovese vo: “Nzolele wo! Velela kwaku.”+ 42  Vana vau o wazi unkatukidi, ovelele. 43  I bosi, otomene kunkanikina, unsindikidi, 44  umvovese vo: “Kuvovi wo kwa wantu ko, kansi wenda kuyisonga kwa nganga, watambika lukau lwa mpelela aku, luna Mose kakanikina+ muna umbangi kwa yau.”+ 45  Kansi, vava kavavukidi, oyantikidi wo samuna yo mwanga e nsangu, o Yesu kakala diaka y’owu kakotela muna vata ko vana meso ma wantu, wakala kaka kuna mbazi a mbanza, muna makanga. Kansi o wantu batukanga mwawonso bezidi kwa yandi.+

Mvovo vana yand'a lukaya

Mvovo wa sina: “oku ndose aku.”
Yovo “ubadimwini.”
I sia vo, mana kabalonganga kwa Nzambi matuka.
Nanga, “bazaya kana vo nani kakala.”