Daniele 5:1-31

  • Nkinzi a Belesasa wa ntinu (1-4)

  • Koko kusonekanga muna yaka (5-12)

  • Daniele olombelo vo kasasila e sono (13-25)

  • Nsasa: Babele fwaswa ifwaswa (26-31)

5  O Belesasa wa Ntinu+ olambisi e lambu diampwena mu kuma kia funda dia akwa tunda andi, wanuanga vinyu vana ndose au.+  Vava kakala muna nkolw’a vinyu, Belesasa okanikini vo batwasa mbungwa za wolo ye za palata zina kabonga Nebukandesa wa se diandi muna tempelo kuna Yerusaleme,+ kimana ntinu y’akwa tunda, makangu mandi y’akazi andi ankaka banuina zo.  Batwese mbungwa za wolo zina zabongwa muna tempelo a nzo a Nzambi muna Yerusaleme, o ntinu, akwa tunda, makangu mandi ye akazi andi ankaka banuinini zo.  Banuini vinyu, bakembelele nzambi za wolo, za palata, za nsongo, za sengwa, za nti ye za matadi.  Vana vau, vamonekene nlembo mia koko kwa muntu, miyantikidi soneka muna yaka, muna lûmbu lwa ntinu, vana ntwal’a zangikilwa kia minda. O ntinu omwene koko* kwasonekanga.  Ozevo, ntinu otandidi,* e ngindu zandi zintelamese moyo, luketo lwandi luzakamene,+ o makungunu mandi mayantikidi tutana.  Ntinu okazidi kimana babokelesa nganga za ngombo, Akaladi* ye afimpi a ntetembwa.+ O ntinu ovovese akwa ngangu a Babele vo: “Ndiona otanga sono yayi yo kunzayisa e nsas’andi, ovuikwa nlele a se kia nduwa yo nsang’a wolo muna nsingu,+ oyala se muntu wantatu muna kintinu.”+  I bosi, akwa ngangu awonso a ntinu bezidi, kansi ke balendele yo tanga ko ngatu zayisa nsas’andi kwa ntinu.+  Muna kuma kiaki, Belesasa wa ntinu obakamene wonga, e mpolo andi iyundukidi; mbanda-mbanda zandi bayangamene moyo.+ 10  Muna kuma kia mvovo mia ntinu ye akwa tunda, o ntinu ankento okotele muna seka dia lambu. O ntinu ankento ovovele vo: “E ntinu, zinga yakwele mvu. Kuyambula ko vo e ngindu zaku zazakamesa yo wonga, ngatu kutandisa. 11  Vena yo muntu muna kintinu kiaku ona una ye mwand’a zinzambi zavauka. Muna lumbu ya se diaku, muna yandi mwasoloka zayi, umbakuzi ye ngangu nze za nzambi zikalanga yandi.+ O Nebukandesa wa Ntinu wa se diaku wantumbika se mfumu a nganga za mpandu, nganga za ngombo, afimpi a ntetembwa ye Akaladi;*+ o se diaku i wau kavanga, e ntinu. 12  Kadi Daniele ona ntinu kavana e nkumbu a Beletesasa+ wakala ye mwand’a masivi, zayi ye umbakuzi wasasila e ndozi, tendola yingana yo zenga mambu mampasi.*+ Owau yambula Daniele kabokelwa, yandi okuzayisa e nsasa.” 13  Dianu vo, batwese Daniele vana vena o ntinu. O ntinu yuvuidi Daniele vo: “Ngeye i Daniele muna abakami a Yuda,+ ana se diame wa ntinu katwasa tuka kuna Yuda?+ 14  Ngwidi wo vo mwand’a zinzambi una wau,+ muna ngeye musolokele zayi, umbakuzi ye ngangu zayingi.+ 15  Akwa ngangu ye nganga za ngombo batweso ova ndose ame kimana batanga e sono yayi yo kunsasila yo, kansi ke balendele kunzayisa e nsas’a sono ko.+ 16  Kansi, ngwidi vo ngeye olenda vana nsas’a sinsu+ yo singika mambu mampasi.* Ozevo, avo olendele tanga e sono ye kunsasila yo, ovuikwa nlele wa se kia nduwa, ye nsang’a wolo muna nsingu, oyala se muntu wantatu muna kintinu.”+ 17  Daniele ovutwidi kwa ntinu vo: “Lunda tukau twaku, wavana to kw’akaka. Kansi, e ntinu ikutangila e sono yo kuvanina yo e nsas’andi. 18  E ngeye ntinu, o Nzambi a Mpungu-nene wavana kintinu, tunda, nkembo yo zitu kwa Nebukandesa wa se diaku.+ 19  Muna kuma kia tunda dina kamvana o Nzambi, e nkangu miawonso, zula ye ndinga bazakamanga vana ndose andi.+ Wavondanga yovo sisa o moyo konso ndiona kazolele, watundidikanga yovo kulula konso ndiona kazolele.+ 20  Kansi, vava kayima ntim’a lulendo yo badisa mwand’andi, wavangilanga mambu kuna umvuania,+ wakunkulwa vana kunda kiandi kia kintinu yo katulwa o zitu. 21  Wayingwa vana vena wantu, o ntim’andi wakituka nze wa bulu, wazinga kumosi ye mabuluku ma mfuta. Wadiswa e titi nze ngombe, e nitu andi yayondalala ye lowa dia zulu, yavana kazaya wo vo o Nzambi wa Mpungu-nene i Nyadi muna kimfumu kia wantu yo sikidisa kio kwa konso ona kazolele.+ 22  “Vo i ngeye, e Belesasa wa mwan’andi, ke wakikulula ko, kana una vo ozeye mawonso mama. 23  Uyitundidikidi kuna kwa Mfumu a zulu,+ olombele vo batwasila mbungwa za nzo andi.+ I bosi ngeye, ye anene aku, makangu maku ye akento aku ankaka nunuinini zo vinyu yo kembelela nzambi za palata, za wolo, za nsongo, za sengwa, za nti ye za matadi; nzambi ke zilendi mona ko yovo wá ngatu zaya konso diambu.+ Kuvene nkembo kwa Nzambi ko ona osimbidi moyo aku+ ye nzila zaku zawonso vana moko mandi. 24  Kiaki i kuma katwikidi koko ye mambu mama masonamene.+ 25  Eyayi i sono: MENE, MENE, TEKELE ye PERESE. 26  “Eyayi i nsas’a mvovo: MENE, Nzambi otangidi lumbu ya kintinu kiaku, osukisi yo.+ 27  “TEKELE, ongeye otezelo vana balanza, osolokele vo kwafwana ko. 28  “PERESE, e kintinu kiaku kivambwilu, kiveno kwa Amadai ye Aparasi.”+ 29  I bosi, Belesasa ovene nkanikinu, bavuatisi Daniele nlele wa se kia nduwa ye nsang’a wolo muna nsingu; babokele nkoki vo okala se nyadi wantatu muna kintinu.+ 30  Muna fuku wauna, Belesasa wa ntinu a Akaladi wavondwa.+ 31  Dareyuse+ wa Madai otambwidi kintinu; tezo kia mvu 62 kakala miau.

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “mpiluk’a koko.”
Yovo “e mpw’a ntinu isobele.”
I sia vo, buka kia wantu bakibadikilanga se nganga za ngombo ye afimpi ntetembwa.
I sia vo, buka kia wantu bakibadikilanga se nganga za ngombo ye afimpi a ntetembwa.
Mvovo wa sina: “kutulula mazita.”
Mvovo wa sina: “kutulula mazita.”