Wantete wa Tusansu 6:1-81

  • Mbongo a Levi (1-30)

  • Ayimbidi a tempelo (31-47)

  • Mbongo a Arone (48-53)

  • Mavata ma Anelevi (54-81)

6  O wan’a Levi:+ Ngeresone, Koate+ yo Merare.+  O wan’a Koate: Amerame, Yisa,+ Keberone yo Uziele.+  O wan’a Amerame:+ Arone,+ Mose+ yo Mireyame.+ O wan’a Arone: Nadabi, Abiu,+ Elaza+ yo Itama.+  Elaza wawuta Finekase;+ Finekase wawuta Abisua.  Abisua wawuta Buki; Buki wawuta Uzi.  Uzi wawuta Zerakeya; Zerakeya wawuta Merayote.  Merayote wawuta Amareya; Amareya wawuta Akitubi.+  Akitubi wawuta Sadoke;+ Sadoke wawuta Akimasi.+  Akimasi wawuta Azareya; Azareya wawuta Yokanane. 10  Yokanane wawuta Azareya. Yandi wakala se nganga muna nzo ina katunga Solomo muna Yerusaleme. 11  Azareya wawuta Amareya; Amareya wawuta Akitubi. 12  Akitubi wawuta Sadoke;+ Sadoke wawuta Salumi. 13  Salumi wawuta Kilekiya;+ Kilekiya wawuta Azareya. 14  Azareya wawuta Seraya;+ Seraya wawuta Yosadake.+ 15  Yosadake wanatwa kuna kinkole vava Yave kayekola Yuda ye Yerusaleme vana moko ma Nebukandesa. 16  O wan’a Levi: Ngeresome,* Koate yo Merare. 17  Ezazi i nkumbu za wan’a Ngeresome: Libene yo Simei.+ 18  O wan’a Koate: Amerame, Yisa, Keberone yo Uziele.+ 19  O wan’a Merare: Makele yo Musi. Eyayi i vumu ya wan’a Levi muna mase mau:+ 20  O wan’a Ngeresome:+ Libene wa mwan’andi, Yakati wa mwan’andi, Zima wa mwan’andi, 21  Yoake wa mwan’andi, Ido wa mwan’andi, Zera wa mwan’andi, Yiterai wa mwan’andi. 22  O wan’a* Koate: Aminadabi wa mwan’andi, Kora+ wa mwan’andi, Asi wa mwan’andi. 23  Elekana wa mwan’andi, Ebiasafi+ wa mwan’andi, Asi wa mwan’andi, 24  Takati wa mwan’andi, Uriele wa mwan’andi, Uziya wa mwan’andi, Saulu wa mwan’andi. 25  O wan’a Elekana: Amasai yo Akimote. 26  Vo i Elekana, wan’a Elekana: Sofai wa mwan’andi, Nakati wa mwan’andi, 27  Eliabe wa mwan’andi, Yerokame wa mwan’andi, Elekana+ wa mwan’andi. 28  O wan’a Samuele:+ ona wantete Yoele, wanzole Abiya.+ 29  O wan’a* Merare: Makele,+ Libene wa mwan’andi, Simei wa mwan’andi, Uza wa mwan’andi, 30  Sima wa mwan’andi, Kangia wa mwan’andi, Asaya wa mwan’andi. 31  Awaya i katumbika Davidi se atwadisi a nkunga muna nzo a Yave vava Nkela yasiwa mûna.+ 32  Bakala ye kiyekwa kia yimbila nkunga muna saba kia wananina yavana Solomo katunga nzo a Yave muna Yerusaleme,+ basalanga e salu ina basikidisilwa.+ 33  Awaya i basalanga e ntwadi yo wan’au: Muna Anekoate: Emane+ wa nyimbidi, wa mwan’a Yoele,+ wa mwan’a Samuele, 34  wa mwan’a Elekana,+ wa mwan’a Yerokame, wa mwan’a Eleyele, wa mwan’a Toka, 35  wa mwan’a Sufi, wa mwan’a Elekana, wa mwan’a Makati, wa mwan’a Amasai, 36  wa mwan’a Elekana, wa mwan’a Yoele, wa mwan’a Azareya, wa mwan’a Sefaniya, 37  wa mwan’a Takati, wa mwan’a Asi, wa mwan’a Ebiasafi, wa mwan’a Kora, 38  wa mwan’a Yisa, wa mwan’a Koate, wa mwan’a Levi, wa mwan’a Isaele. 39  Mpangi a Asafi+ watelama kuna lunene lwandi; Asafi wa mwan’a Berekeya, wa mwan’a Sima, 40  wa mwan’a Mikaele, wa mwan’a Baseya, wa mwan’a Malekiya, 41  wa mwan’a Eteni, wa mwan’a Zera, wa mwan’a Adaya, 42  wa mwan’a Etane, wa mwan’a Zima, wa mwan’a Simei, 43  wa mwan’a Yakati, wa mwan’a Ngeresome, wa mwan’a Levi. 44  Kuna lumonso, mpangi zau, wan’a Merare:+ Etane+ wa mwan’a Kisi, wa mwan’a Abedi, wa mwan’a Maluki, 45  wa mwan’a Kasabiya, wa mwan’a Amaziya, wa mwan’a Kilekiya, 46  wa mwan’a Amezi, wa mwan’a Bani, wa mwan’a Semere, 47  wa mwan’a Makele, wa mwan’a Musi, wa mwan’a Merare, wa mwan’a Levi. 48  E mpangi zau, wan’a Levi bavewa* salu yawonso ya saba ye nzo a Nzambi aludi.+ 49  Arone ye wan’andi+ bayokanga tukau twa mfutisila mwisi vana ziku dia tukau twa ngioka+ ye vana ziku dia ndumbu+ yo sala e salu yawonso yavauka muna luyambulwilu lwa masumu ma Isaele,+ landila mawonso kakanikina Mose wa selo kia Nzambi aludi. 50  Awaya i wan’a Arone:+ Elaza+ wa mwan’andi, Finekase wa mwan’andi, Abisua wa mwan’andi, 51  Buki wa mwan’andi, Uzi wa mwan’andi, Zerakeya wa mwan’andi, 52  Merayote wa mwan’andi, Amareya wa mwan’andi, Akitubi+ wa mwan’andi, 53  Sadoke+ wa mwan’andi, Akimasi wa mwan’andi. 54  Mama i mavata mau, ye ndo* zau muna mvivu au: E nkas’a mienze antete ibwididi kwa wan’a Arone muna vumu kia Anekoate, 55  babavene Keberone+ muna nsi a Yuda ye madilu mandi muna mbela-mbela. 56  Kansi, e yana ya mbanza ye mavata mandi mavewa kwa Kalebe+ wa mwan’a Yefune. 57  O wan’a Arone bavewa mbanza* za tinina,+ Keberone+ ye Libena+ ye madilu mandi, Yati+ ye Esetemoa ye madilu mandi,+ 58  Kilene ye madilu mandi, Debi+ ye madilu mandi, 59  Asani+ ye madilu mandi, Bete-semese+ ye madilu mandi; 60  kuna kwa kanda dia Benyamini: Ngeba+ ye madilu mandi, Alemete ye madilu mandi, Anatote+ ye madilu mandi. Mbanza zawonso muna vumu yau, 13.+ 61  O Anekoate ana basala, mbanza kumi batambula* muna vumu kia kanda, bula-kati kwa kanda, bula-kati kwa kanda dia Manase.+ 62  O Anengeresome mbanza 13 batambula muna vumu yau, muna kanda dia Yisakare, kanda dia Asere, kanda dia Nafetali ye kwa kanda dia Manase muna Basani.+ 63  O Anemerare muna vumu yau, batambula mbanza 12 muna ntew’a nkas’a mienze, muna kanda dia Rubeni, muna kanda dia Ngadi ye muna kanda dia Zebulune.+ 64  Aneyisaele bavana mbanza zazi ye madilu ma twelezi yau kwa Anelevi.+ 65  Vana ntandu, vava batá e nkas’a mienze, bavewa e mbanza muna kanda dia Yuda, muna kanda dia Simeone ye muna kanda dia Benyamini, e mbanza ziyikilu muna nkumbu zau. 66  Ankaka muna vumu ya Anekoate, batambula mbanza muna kanda dia Eferaime, se zunga kiau.+ 67  Babavene mbanza za tinina:* Sekeme+ ye madilu mandi ma twelezi muna zunga kia miongo mia Eferaime, Ngeze+ ye madilu mandi ma twelezi, 68  Yokemame ye madilu mandi ma twelezi, Bete-korone+ ye madilu mandi ma twelezi, 69  Ayalone+ ye madilu mandi ma twelezi, Ngati-rimone+ ye madilu mandi ma twelezi; 70  muna bula-kati kwa kanda dia Manase: Ane ye madilu mandi ma twelezi, Bileami ye madilu mandi ma twelezi, e mbanza zazi zavewa kwa vumu ya Anekoate ana basala. 71  O Anengeresome muna vumu kiau, batambula kwa bula-kati kwa kanda dia Manase: Ngolane+ muna Basani ye madilu mandi ma twelezi yo Asitarote ye madilu mandi ma twelezi;+ 72  kuna kwa kanda dia Yisakare: Kedese ye madilu mandi ma twelezi, Daberate+ ye madilu mandi ma twelezi,+ 73  Ramote ye madilu mandi ma twelezi, Aneme ye madilu mandi ma twelezi; 74  kuna kwa kanda dia Asere: Masale ye madilu mandi ma twelezi, Abedone ye madilu mandi ma twelezi,+ 75  Kukoke ye madilu mandi ma twelezi, Rekobe+ ye madilu mandi ma twelezi; 76  kuna kwa kanda dia Nafetali: Kedese+ ye madilu mandi ma twelezi muna Ngalili,+ Kamone ye madilu mandi ma twelezi yo Kireyataime ye madilu mandi ma twelezi. 77  Awana basala muna Anemerare, batambula kuna kwa kanda dia Zebulune:+ Rimono ye madilu mandi ma twelezi, Tabo ye madilu mandi ma twelezi; 78  kuna kwa kanda dia Rubeni kuna zunga kia Yodani kuna este, kuna Yeriko, batambula Bese muna makanga ye madilu mandi ma twelezi, Yaza+ ye madilu mandi ma twelezi, 79  Kedemote+ ye madilu mandi ma twelezi, Mefate ye madilu mandi ma twelezi; 80  kuna kwa kanda dia Ngadi: Ramote muna Ngiladi ye madilu mandi ma twelezi, Makanaimi+ ye madilu mandi ma twelezi, 81  Kesebone+ ye madilu mandi ma twelezi yo Yaze+ ye madilu mandi ma twelezi.

Mvovo vana yand'a lukaya

Muna tini kia 1, oyikilwanga mpe vo Ngeresone.
Yovo “mbongo a.”
Yovo “mbongo a.”
Mvovo wa sina: “batumbikwa e kiyekwa kia.”
Yovo “ndo za zungwa e yaka.”
Nanga, “i mbanza” za tinina ziyikwanga muna Yosua 21:13.
Yovo “bavaninua muna ntew’a nkas’a mienze.”
Nanga, “i mbanza” za tinina ziyikwanga muna Yosua 21:21.