Wantete wa Tusansu 2:1-55

  • Wana 12 a Isaele (1, 2)

  • Mbongo a Yuda (3-55)

2  Awaya i wan’a Isaele:+ Rubeni,+ Simeone,+ Levi,+ Yuda,+ Yisakare,+ Zebulune,+  Dani,+ Yosefe,+ Benyamini,+ Nafetali,+ Ngadi+ yo Asere.+  O wan’a Yuda: Ere, Onane yo Sela. Yau ntatu i kawutila muna mwan’a Sua wa Nkenani.+ Kansi, Ere wa mwan’antete a Yuda wakendeleka Yave, muna kuma kiaki, o Nzambi wamvonda.+  O Tama+ wa mwan’a longo a Yuda, wanwutila Perese+ yo Zera. Wana awonso a Yuda, atanu.  O wan’a Perese: Keserone yo Kamule.+  O wan’a Zera: Zimere, Etane, Emane, Kalekole yo Dara. Awonso atanu.  Mwan’a* Kami i Aka* ona watwasa sumbula* muna Isaele + wau kalembi songa kwikizi muna kulula nkanikinu wa lekwa yayekolwa mu fwaswa.+  O mwan’a* Etane: Azareya.  O wan’a Keserone ana kawutilwa i Yerakemele,+ Rami+ yo Kelubai.* 10  Rami wawuta Aminadabi.+ Aminadabi wawuta Nakesone+ wa mfumu a wan’a Yuda. 11  Nakesone wawuta Salema.+ Salema wawuta Boaze.+ 12  Boaze wawuta Obede. Obede wawuta Yisai.+ 13  Yisai wawuta mwan’andi antete, Eliabe, wanzole Abinadabi,+ wantatu Sima,+ 14  wa nyá Netanele, wantanu Radani, 15  wa nsambanu Oseme, wa nsambwadi Davidi.+ 16  E nsanga zau Seruya yo Abingaile.+ Wan’a Seruya: Abisai,+ Yoabe+ yo Asaele,+ atatu. 17  Abingaile wawuta Amasa, se dia Amasa+ i Yete wa Nyisemaele. 18  Kalebe* wa mwan’a Keserone wawuta wana muna Azuba wa nkaz’andi yo Yeriote; awaya i wan’andi: Yese, Sobabe yo Aredone. 19  Vava Azuba kafwa, Kalebe osompele Eferate,+ unwutidi mwan’ayakala, nkumbu andi Kure.+ 20  Kure wawuta Uri. Uri wawuta Besalele.+ 21  Keserone wasompa mwan’a Makire+ wa se dia Ngiladi.+ Ona kabonga vava kakala ye mvu 60, wanwutila Sengube. 22  Sengube wawuta Yaire+ ona wakala ye mbanza 23 muna nsi a Ngiladi.+ 23  I bosi, Ngesu+ ye Suria+ bakutumwini Kavote-yaire+ ye Kenate+ ye mavata mandi,* mbanza 60. Awaya awonso wan’a Makire wa se dia Ngiladi. 24  Keserone+ wafwila muna Kalebe-eferata, i bosi Abiya wa nkaz’a Keserone unwutidi Asura+ wa se dia Tekoa.+ 25  O wan’a Yerakemele wa mwan’antete a Keserone: Rami wa mwan’andi antete, Buna, Orene, Oseme yo Akiya. 26  Yerakemele wakala ye nkento ankaka, nkumbu andi Atara. Ngudi a Oname. 27  O wan’a Rami wa mwan’antete a Yerakemele: Masa, Yamini yo Eke. 28  O wan’a Oname: Samai yo Yada. Wan’a Samai: Nadabi yo Abisu. 29  E nkumbu a nkaz’a Abisu, Abikaile ona wanwutila Akebane yo Molede. 30  O wan’a Nadabi: Selede yo Apaimi. Kansi, Selede wafwa lembi wuta wana. 31  O mwan’a* Apaimi: Yisi. O mwan’a* Yisi: Sesane, o mwan’a* Sesane: Akelai. 32  O wan’a Yada wa mpangi a Samai: Yete yo Yonatane. Kansi, Yete wafwa lembi wuta wana. 33  Wan’a Yonatane: Peleti yo Zaza. Awaya i wan’a Yerakemele. 34  Sesane kakala yo wan’amakala ko, wan’amankento kaka. Sesane wakala ye ntaudi wa musi Engipito, nkumbu andi Yara. 35  Sesane ovene mwan’andi ankento kwa Yara wa ntaudi andi, unwutidi Atai. 36  Atai wawuta Natani. O Natani wawuta Zabadi. 37  Zabadi wawuta Efelale. O Efelale wawuta Obede. 38  Obede wawuta Yeu. O Yeu wawuta Azareya. 39  Azareya wawuta Kelese. Kelese wawuta Elasa. 40  Elasa wawuta Sisemai. Sisemai wawuta Salumi. 41  Salumi wawuta Yekameya. Yekameya wawuta Elisama. 42  O wan’a Kalebe*+ wa mpangi a Yerakemele: Mesa wa mwan’andi antete wa se dia Zifi yo wan’a Maresa wa se dia Keberone. 43  O wan’a Keberone: Kora, Tapuka, Rekeme yo Sema. 44  Sema wawuta Rakami wa se dia Yonkame. Rekeme wawuta Samai. 45  O mwan’a Samai, Maone. Maone wawuta Bete-zuro.+ 46  Efa wa nkento ankaka a Kalebe, wawuta Karani, Mosa yo Ngazeze. Karani wawuta Ngazeze. 47  O wan’a Yadai: Rengeme, Yotame, Ngesane, Pelete, Efa yo Safi. 48  Maka wa nkento ankaka a Kalebe, wawuta Sebe yo Tinkana. 49  Wawuta mpe Safi wa se dia Mademana,+ Seva wa se dia Makebena yo Ngeba.+ O mwan’ankento a Kalebe,+ Akesa.+ 50  Awaya i wan’a Kalebe. O wan’a Kure+ wa mwan’antete a Eferata:+ Sobale wa se dia Kireyate-yarimi,+ 51  Salema wa se dia Beteleme+ yo Karefe wa se dia Bete-ngadi. 52  Sobale wa se dia Kireyate-yarimi wawuta wan’amakala: Aroe ye bula-kati kwa kanda dia Amenukote. 53  Eyayi i vumu ya Kireyate-yarimi: Ayetere,+ Aputi, Anesuma yo Amisera. I mûna mwatuka Anesora+ y’esi Esetaole.+ 54  O wan’a Salema: Beteleme+ Anetofa, Ateroto-bete-Yoabe yo bula-kati kwa kanda dia Anemanakati yo Anesore. 55  E makanda ma asoneki makala kuna Yabese: Atira, Asimati ye Sukatite. Awaya i Akene+ ana batuka muna Kamati wa se dia nzo a Rekabe.+

Mvovo vana yand'a lukaya

Mvovo wa sina: “Wana.”
Ina ye nsasa vo: “Ndiona Otwese Mpasi; Ndiona Otwese Mpambula. Muna Yosua 7:1 oyikilwanga mpe vo Akani.
Yovo “mpasi.”
Mvovo wa sina: “Wana.”
Muna tini kia 18, 19 ye 42 oyikilwanga mpe vo Kalebe.
Muna tini kia 9 oyikilwanga mpe vo Kelubai.
Yovo “mavata mandi manzungidi.”
Mvovo wa sina: “O wan’a.”
Mvovo wa sina: “O wan’a.”
Mvovo wa sina: “o wan’a.”
Muna tini kia 9 oyikilwanga mpe vo Kelubai.