Wantete wa Tusansu 12:1-40

  • Nkangu uyikamene kintinu kia Davidi (1-40)

12  Awaya i bayiza kwa Davidi kuna Sikelange+ vava kaswekama mu kuma kia Saulu+ wa mwan’a Kisi. Awaya i ankaka muna makesa manyikama muna vita.+  Bakala ye matá, batubanga matadi muna nsinga miatubila matadi+ yo sika nzanza muna mfumba muna koko kwalunene yovo kwalumonso.+ Mpangi za Saulu bakala, wan’a Benyamini.+  Akieze wakala se ntu, kumosi yo Yoase, yau awole wan’a Sema wa musi Ngeba;+ Yeziele yo Pelete wa mwan’a Azemavete,+ Beraka, Yeu wa musi Anatote,  Yisemaya wa musi Ngibone,+ kesa dia nkuma muna 30+ yo ntu au; Yeremiya, Yakaziele, Yokanane, Yozabade wa musi Ngedera,  Eluzai, Yerimote, Baleya, Semareya, Sefateya wa musi Karifi,  Elekana, Yisiya, Azarele, Yoeze yo Yosabame, Anekora;+  Yoela yo Zebadeya, wan’a Yerokame wa musi Ngedo.  Akaka muna wan’a Ngadi bele kuna sambu dia Davidi muna swekameno, kuna makanga;+ makesa mankuma bakala, bakubama muna nuana ye ngubu zanene ye nzanza, e mpolo zau nze nkosi, batikunanga nga nkayi muna miongo.  Eze i ntu, wanzole Obadiya, wantatu Eliabe, 10  wanyá Misemana, wantanu Yeremiya, 11  wasambanu Atai, wansambwadi Eleyele, 12  wanana Yokanane, wavua Elezabade, 13  wakumi Yeremiya, wakumi ye mosi Makebanai. 14  Awaya i Anengadi,+ ntu muna vu kia makesa. Ona wandwelo ntu a 100, ona wanene ntu a 1.000.+ 15  Awaya i basauka Yodani muna ngonde antete vava makumu mandi mawonso malangalakana, bayinga awonso bakala muna ndimba kuna este ye weste. 16  Akaka muna wan’a Benyamini yo wan’a Yuda, balweke kwa Davidi muna swekameno diandi.+ 17  Davidi wele kubakika, ubavovese vo: “Avo kuna luvuvamu lwizidi muna kunsadisa, o ntim’ame ukala yeno. Kansi avo lwizidi muna kungiekola kwa mbeni zame, wau kivangidi kwame mbi ko, yambula Nzambi a mase meto katala yo zenga diambu diadi.”+ 18  O mwanda wizidi muna* Amasai+ wa ntu a 30, ovovele vo: “E Davidi, tu wantu aku, tuna yaku, e mwan’a Yisai.+ Luvuvamu, luvuvamu lwakala yaku, yambula luvuvamu lwakala mpe kw’awana bekusadisanga,Kadi Nzambi aku okusadisanga.”+ Muna diadi, ubatambwidi yo kubatumbika se ntu mia makesa! 19  Akaka muna wan’a Manase bayikama mpe Davidi vava kayenda ye Afelesetia muna nuanisa Saulu; kansi Davidi kasadisa Afelesetia ko, kadi mfumu za Afelesetia+ vava bateka mokena, bansindika yo vova vo: “Ovutuka kwa Saulu wa mfumu andi, ediadi vonza dikututwasila.”+ 20  Awaya i wan’a Manase bayikama Davidi vava kayenda kuna Sikelange:+ Adana, Yozabade, Yediyaele, Mikaele, Yozabade, Eleyu yo Siletai, ntu mia mafunda ma Manase.+ 21  Basadisa Davidi mu nuanisa buka kia asanzi, kadi awonso makesa mankuma ye akwa unkabu,+ bakituka se mfumu za vu kia makesa. 22  Lumbu ke lumbu, nkangu wayizanga kwa Davidi+ muna kunsadisa yavana ndo yakituka yanene nze ndo a Nzambi.+ 23  Lwalu i lutangu lwa ntu mia makesa bavuata nuaninua ana bayiza kwa Davidi kuna Keberone+ bavana kintinu kia Saulu kwa yandi mun’owu wa diambu dia Yave.+ 24  Ayuda ana bakala ye ngubu zampwena, madionga yo vuata e nuaninua, 6.800. 25  Muna Anesimeone mwakala 7.100 za makesa mankuma ye akwa unkabu. 26  Muna Anelevi, 4.600. 27  Yoyada+ wa ntu a wan’a Arone+ wakala ye 3.700 za makesa, 28  Sadoke,+ toko, nkwa unkabu ye kikesa, ye mfumu 22 za nzo za mase mandi. 29  Anebenyamini, mpangi za Saulu,+ 3.000 ma makesa, ayingi muna yau bateka kala se ayingidi a mavua ma nzo a Saulu. 30  Aneferaime, 20.800 za makesa, akwa unkabu y’akwa tunda muna nzo za mase mau. 31  O bula-kati kwa kanda dia Manase, 18.000 ana bayikwa muna nkumbu kimana benda tumbika Davidi se ntinu. 32  Muna kanda dia Yisakare, 200 za ntu ana babakulanga e nsungi yo zaya dina Isaele bafwete vanga, e mpangi zau zawonso mu lutumu lwau bakala. 33  Muna kanda dia Zebulune, 50.000 m’akala bafwana kota muna vu kia makesa, bazaya kiatama kuna vita ye nuaninua yau yawonso, yau awonso bayikama Davidi ye kwikizi kiawonso.* 34  Muna kanda dia Nafetali, 1.000 dia mfumu za makesa bakala ye 37.000 ma makesa ana bakala ye ngubu zanene ye madionga. 35  Muna kanda dia Dani, 28.600 za makesa ana bavuata nuaninua. 36  Muna kanda dia Asere, 40.000 m’akala bafwana kota muna vu kia makesa yo vuata nuaninua. 37  Muna Anerubeni, Anengadi ye bula-kati kwa kanda dia Manase kuna simu dia Yodani,+ 120.000 ma makesa bavuata nuaninua ya mpila mu mpila. 38  Yau awonso makesa ma vita, bakisunzula kuna vita; bezidi ye ntim’asikila kuna Keberone batumbika Davidi se ntinu a Isaele yawonso, o nkangu awonso a Isaele mpe bakala ye luzolo lwa* tumbika Davidi se ntinu.+ 39  Bakedi kûna yo Davidi mu lumbu tatu, badia yo nua ina bakubika mpangi zau mu kuma kiau. 40  Awana babafinamene ye awana bakala kwandá, kanda dia Yisakare, Zebulune yo Nafetali batwasanga mabuluku, samo, mula ye ngombe zanatanga madia: mfumfu, mbolo za bundu ya nsanda, uva zayuma, vinyu yo mazi. Batwese ngombe ye mameme mayingi, kadi kiese kiayingi kiakala muna Isaele.

Mvovo vana yand'a lukaya

Mvovo wa sina: “umvuete.”
Yovo “awonso bayikama Davidi ke akwa ntima miole ko.”
Mvovo wa sina: “yo ntima mosi muna.”