Wantete wa Samuele 8:1-22

  • Nkangu a Isaele ulombele ntinu (1-9)

  • Samuele olukisi nkangu (10-18)

  • Yave otambulwidi e ndomb’a nkangu ya kubavana ntinu (19-22)

8  Vava Samuele kanuna, watumbika wan’andi se afundisi muna Isaele.  E nkumbu a mwan’andi antete Yoele, nkumbu a ndiona wanzole Abiya;+ yau bakala afundisi muna Bere-seba.  Kansi, wan’andi ke badiatilanga muna nzila zandi ko; bavavanga mfutu walembi songa+ yo tambula mbabu+ yo tekomona unsongi.+  Kuna kwalanda, akuluntu awonso a Isaele bakutakana, bele kwa Samuele kuna Rama.  Bamvovese vo: “Tala, onunini kwaku, wan’aku ke bediatilanga muna nzila zaku ko. Utusolela ntinu katufundisa nze zula yawonso.”+  Ediadi dikendelekele* Samuele wau bavovele vo: “Utuvana ntinu katufundisa.” Samuele osambidi kwa Yave,  Yave ovovese Samuele vo: “Wila nkangu muna mawonso bàvovese; kadi ke ngeye ko babembwele, kansi mono babembwele yalembi kala diaka ntinu au.+  Dina bavangidi, i diau bevanganga tuka lumbu kina yabavaikisa muna Engipito yamu unu kiaki; e ntangwa zawonso bekungiambulanga+ yo sadila nzambi zankaka,+ i una bavangidi kwa ngeye.  Owau, wila nding’au. Kansi, ofwete kubalukisa ye ziku kiawonso; ubazayisa mambu kekadila yo nswa wa vanga o ntinu ona okubayala.” 10  Ozevo, Samuele ozayisi mvovo miawonso mia Yave kwa nkangu ana banlombele ntinu. 11  Ovovele vo: “I mau mama kekadila yo nswa o ntinu ona okunuyala:+ Obonga wan’eno amakala + yo kubakitula se anati a makalu mandi ma vita,+ bekala akwa mvalu,+ ankaka belundumuka kuna ntwal’a makalu mandi. 12  Okitula akaka se mfumu za mafunda+ ye mfumu za makumatanu,+ akaka bevata mpatu zandi+ yo kunkutikila e mbongo+ yo vanga nuaninua ye salanganu ya makalu mandi.+ 13  Obonga wan’eno amakento bakala avangi a lekwa yansunga, alambi ye avangi a mbolo.+ 14  Obonga mpatu zeno zisundidi o wete, mpatu za vinyu ye mpatu za olive,+ kavana zo kwa selo yandi. 15  Obonga tini kia kumi kia mbongo a mpatu zeno ye kia mpatu a vinyu kavana kio kwa mbanda-mbanda zandi ye selo yandi. 16  Obonga selo yeno yamakala ye yamakento ye ngombe zeno ye mabuluku meno masundidi o wete, kabasia muna salu kiandi.+ 17  Obonga tini kia kumi kia mameme meno,+ oyeno nukala selo yandi. 18  Vekala e lumbu kina nukaza mu kuma kia ntinu eno ona nusolele,+ kansi Yave ke kunuvana mvutu ko e lumbu kiakina.” 19  Ozevo, nkangu ke bazolele wila Samuele ko, bavovele vo: “Ke wau ko, oyeto ntinu kaka tuzolele. 20  Twafwanana ye zula yawonso, ntinu eto katufundisa, katuvita kuna ntwala yo nuana e vita zeto.” 21  Samuele owidi mvovo miawonso mia nkangu, osamwini mio muna matu ma Yave. 22  Yave ovovese Samuele vo: “Ubawila, ubayadikila o ntinu.”+ Samuele ovovese Aneyisaele vo: “Nuvutuka konso muntu kuna mbanza andi.”

Mvovo vana yand'a lukaya

Mvovo wa sina: “Ediadi diayiva muna meso ma.”