Wantete wa Paulu Kuna kwa Esi Korinto 15:1-58

  • Lufuluku lwa Kristu (1-11)

  • Lufuluku i kuma kia lukwikilu (12-19)

  • Lufuluku lwa Kristu i ziku kia lufuluku lwa mafwa (20-34)

  • Nitu a kinsuni ye nitu a kimwanda (35-49)

  • Lembi fwa yo lembi wola (50-57)

  • Wokesa e salu kia Mfumu (58)

15  Ampangi, owau nzolele kunususumwina, e nsangu zambote zina yanusamunuina,+ zina nuatambula mpe, i zina nusikididi.  Avo nusimbinini e nsangu zambote yanusamunuina, i zina nuvuluzilwa, avo ke wau ko, mu nkatu nuakwikidila.  Kadi mana yateka kunuzayisa i mau mpe yatambula, i sia vo, Kristu wafwila muna masumu meto, wauna uyikwanga muna Sono;+  waziama,+ kansi wafulwa+ muna lumbu kiatatu+ wauna uyikwanga muna Sono;+  wamoneka kwa Kefa,*+ i bosi kwa yau Kumi ye Zole.+  I bosi wamoneka kw’ampangi vioka 500 mu nkumbu mosi,+ ayingi muna yau bakinu yeto, akaka balele kala muna lufwa.  Wamoneka kwa Yakobo,+ i bosi kwa ntumwa zawonso.+  Kansi kuna kwalanda, wamoneka mpe kwa mono+ nze muntu wawutuka se nsulu.  Kadi, mono ngina se wandwelo vana vena antumwa, kiafwana yikilwa ntumwa ko, wau vo nkutakani a Nzambi yabangikanga.+ 10  Kansi muna nkenda za Nzambi i nginina owu ngina. E nkenda zandi kwa mono ke zankatu ko, kadi ifuntukanga lutila yau awonso; ke mono ko, kansi nkenda za Nzambi kaka zina omu mono. 11  Ozevo, diakala mono yovo yau, i wau tusamunanga, muna mpila yayi mpe nuakwikidila. 12  Avo disamunuanga vo Kristu wafulwa muna mafwa,+ aweyi ankaka vovo nuina bevovelanga vo ke vena lufuluku lwa mafwa ko? 13  Avo kavena lufuluku lwa mafwa ko, ozevo, Kristu kafuluka ko. 14  Kansi, Kristu avo kafuluka ko, e salu kieto kia umbangi kiankatu, o lukwikilu lweno mpe lwankatu. 15  Ozevo, oyeto mpe tu mbangi zaluvunu za Nzambi+ wau tuvovanga vo yandi wafula Kristu, ona kafula ko,+ avo mafwa ke mefuluka ko. 16  Kadi avo mafwa ke mefulwa ko, Kristu mpe kafulwa ko. 17  Vana ntandu, avo Kristu kafulwa ko, o lukwikilu lweno lwankatu; nuakinu mpe muna masumu meno.+ 18  Ozevo, awana mpe balele kala muna lufwa muna Kristu, bafwa emvimba.+ 19  Avo mu zingu kiaki kaka twinina ye vuvu muna Kristu, ozevo, tusundidi awonso o kendalala. 20  Kansi owau Kristu wafulwa muna mafwa, yandi i wantete* muna awana balele kala muna lufwa.+ 21  Kadi wauna o lufwa lwayizila muna muntu mosi,+ o lufuluku lwa mafwa muna muntu mosi mpe lukwizila.+ 22  Wauna wantu awonso befwilanga muna Adami,+ awonso muna Kristu mpe i bevuila moyo.+ 23  Kansi, konso muntu muna ntangw’andi: Kristu i wantete,*+ i bosi awana bavuilu kwa Kristu muna ngiz’andi.+ 24  I bosi, kuna mbaninu, otambika Kintinu kuna kwa Nzambi andi yo Se, vava kefukisa tuyalu twawonso ye wisa yawonso ye nkuma,+ 25  kadi kafwete yala se ntinu yavana Nzambi kesia mbeni zawonso kuna nsi a tambi yandi.+ 26  E mbeni a nsuka ofukiswa e mvimba i lufwa.+ 27  Kadi o Nzambi “wasakidika lekwa yawonso kuna nsi a tambi yandi.”+ Kansi wau kavovele vo ‘lekwa yawonso yasakidikwa,’+ ediadi ke diyikanga Nzambi ko ona wasakidika e lekwa yawonso kwa yandi.+ 28  Kansi vava lekwa yawonso isakidikwa kwa yandi, o Mwana yandi kibeni mpe okuyisakidika kwa Nzambi, ona wansakidikila lekwa yawonso,+ kimana Nzambi kakala mawonso muna awonso.+ 29  Avo mafwa ke mefulwa ko, ozevo, adieyi tuvova mu kuma kia awana bevubilwanga muna lufwa?+ Avo mafwa ke mefulwa ko, ekuma bevubilwanga luvubu lwa mpila yayi? 30  Ekuma tukadilanga mu vonza ntangwa zawonso?+ 31  Lumbu yawonso vonza kia lufwa kikundwakilanga. Kiaki i ziku kia lusanu lwame muna yeno ampangi, i lusanu lwame mpe muna Kristu Yesu wa Mfumu eto. 32  Nze wantu ankaka,* kele vo yanuana ye bulu ya mfuta kuna Efeso,+ nkia mfunu diadi kala kwa mono? Avo mafwa ke mefuluka ko, “yambula twadia yo nua, kadi o mbazi fwa kweto tufwa.”+ 33  Ke nukivuni ko. E yikundi yambi fu yambote ifwasanga.+ 34  Nuvunguka e ngindu muna vanga mambu mansongi yo lembi sumuka, kadi akaka ke bena yo zayi wa Nzambi ko. Mpovele wo kimana nuamona e nsoni. 35  Kansi, muntu olenda yuvula: “E mafwa aweyi mefulukila? Nkia mpila nitu befuluka yau?”+ 36  U zowa kwaku! Kina okunini ke kivutuka moyo ko, avo ke kitekele fwa ko. 37  Kina okunini, kukunini nitu ko ina ikola, kansi mbwaza kaka, kiakala ya masa yovo mbongo ankaka; 38  kansi Nzambi ovana kio e nitu konso una kazolele, konso mbongo ovana yo nitu andi. 39  E nitu zawonso ke zafwanana ko, e nitu a muntu yankaka, e nitu a ngombe yankaka, e nitu a nuni yankaka, e nitu ya mbizi a maza yankaka. 40  Vena ye nitu za zulu+ ye nitu za nza;+ kansi o nkembo* wa nitu za zulu wankaka, o nkembo wa nitu za nza waswaswana mpe. 41  O nkembo* wa ntangwa wankaka, o nkembo wa ngonde wankaka,+ o nkembo wa ntetembwa mpe wankaka; konso ntetembwa yaswaswana muna nkembo. 42  Diau dimosi mpe muna lufuluku lwa mafwa. Ikuninu muna nitu yiwolanga; ifulukila muna nitu ilembi wolanga.+ 43  Ikuninu muna luvezo; ifulukila muna nkembo.+ Ikuninu muna lutovoko; ifulukila muna nkuma.+ 44  Ikuninua muna kinsuni; ifulukila muna kimwanda. Avo vena ye nitu a kinsuni, vena mpe ye nitu a kimwanda. 45  Diasonama vo: “O muntu antete, Adami, okitukidi se muntu amoyo.”+ Adami wansuka wakituka se mwanda uvananga moyo.+ 46  Kansi, e nitu a kimwanda ke yantete ko. E nitu a kinsuni i yantete, i bosi eyi ya kimwanda. 47  O muntu antete mu ntoto katuka, mu mbundukutu kavangilwa;+ o muntu anzole ku zulu katuka.+ 48  Owu wina ndiona wavangilwa muna ntoto, i una mpe awana bavangilwa muna ntoto; owu wina ndiona watuka kuna zulu, i una mpe awana bena kuna zulu.+ 49  Wauna twanatina e mpw’a ndiona wavangilwa muna ntoto,+ i una mpe tunatina e mpw’a ndiona watuka kuna zulu.+ 50  Ampangi, owu mpovele vo e nitu yo menga ke malendi vua Kintinu kia Nzambi ko, ngatu nitu iwolanga yavua nitu ilembi wolanga. 51  Tala! Yambula yanuzayisa mbumb’avauka: Ke yeto awonso ko tuleka muna lufwa, kitulwa kaka tukitulwa,+ 52  vana vau, muna nday’a meso, vava kisikwa mpungi yansuka. Kadi mpungi vava isikwa,+ o mafwa mefuluka muna nitu ilembi wola, oyeto kitulwa tukitulwa. 53  Kadi nitu iwolanga ivuata nitu ilembi wola,+ eyi ifwanga ivuata eyi ilembi fwanga.+ 54  Kansi, e nitu iwolanga vava ivuata nitu ilembi wolanga, eyi ifwanga vava ivuata eyi ilembi fwanga, ozevo edi diasonama dilungana: “O lufwa lufokwelo yakwele mvu.”+ 55  “E lufwa, e nsund’aku ayeyi? E lufwa, o manga aku aweyi?”+ 56  O mang’a* lufwa i sumu,+ o nkum’a sumu i Nsiku.*+ 57  Kansi, matondo kwa Nzambi, kadi utuvene nsunda muna Mfumu eto Yesu Kristu!+ 58  Dianu vo, e mpangi zame za nzolwa, nusikila,+ nukala ngingi, nuwokesa kaka e salu+ kia Mfumu ntangwa zawonso, wau nuzeye wo vo e salu kieno ke kiankatu ko+ muna Mfumu.

Mvovo vana yand'a lukaya

Oyikilwanga mpe vo Petelo.
Mvovo wa sina: “ntomoni.”
Mvovo wa sina: “ntomoni.”
Nanga, “Mun’owu wa ngindu za wantu.”
Yovo “wete.”
Yovo “wete.”
I sia vo, nkum’a.
Yovo “Nsiku uvananga nkuma kwa sumu.”