Tala mambu

Tala ntu mia mambu

MOKO KIA MAMBU MA NZAMBI

Ekuma Nzambi Keyambulwilanga e Mpasi?

Ekuma Nzambi Keyambulwilanga e Mpasi?

Tala e mpila moko kina Mbangi za Yave balenda mokena ye mfinangani zau. Yindula vo Mbangi a Yave nkumbu andi Maria, wele kuna nzo a Sofia.

ADIEYI NZAMBI KEMONANGA MU KUMA KIA MPASI ZETO?

Maria: E Sofia, ngyangalele wau i wene.

Sofia: Mono mpe ngyangalele.

Maria: Muna lumbu yavioka, twamokenena una Nzambi kemonanga mu kuma kia mpasi zeto. * Wanzayisa vo kolo kiayingi watokanenanga e diambu diadi, musungula vava ngudi aku kadiatwa kwa kalu. Unzayisa, ngudi aku aweyi kena?

Sofia: Mu sasuka kena malembe-malembe. O unu katoma sikama.

Maria: Ngyangalele muna wá e nsangu zazi. Nzeye wo vo diampasi mu kala ye kiese mu kuma kia diambu diadi.

Sofia: Dialudi. Ezak’e ntangwa ikukiyuvulanga kana nkia ntangwa e mpasi zandi zifokoka.

Maria: Ngindu zaku ke zambi ko. Nanga osungamene e kiuvu yasisila vava twamokena, ekuma Nzambi keyambulwilanga e mpasi kana una vo ovwidi nkuma wa fokola zo?

Sofia: Nsungamene kio.

Maria: Yambula twafimpulula ntete mana twamokena vitila twazaya e mvutu za kiuvu kiaki.

Sofia: Ingeta.

Maria: Twalongoka vo kana nkutu selo yakwikizi ya Nzambi kuna nz’ankulu bavava zaya ekuma Nzambi keyambulwilanga e mpasi. Kana una vo i wau, Nzambi kabatumba ko ngatu kubayikila vo lukwikilu lwa fioti bakala lwau.

Sofia: Mono nkutu kiazayanga wo ko.

Maria: Twalongoka mpe vo Yave wa Nzambi okendalalanga mu kuma kia mpasi zeto. Muna bonga e nona, Nkand’a Nzambi uvovanga mu kuma kia nkangu Nzambi vo “muna mpasi zau zawonso i kamwene mpasi.” * Nga ke dialufiaulwisu ko mu zaya vo Nzambi omonanga mpasi mu kuma kieto?

Sofia: Dialufiaulwisu kikilu.

Maria: I bosi, twalongoka mpe vo Nzambi wa Mvangi a lekwa yawonso una yo nkuma wa fokola mpasi zawonso.

Sofia: Ediadi i diambu ditoma kuntokanesanga. Wau vo Nzambi ovwidi nkuma wayingi, ekuma keyambulwilanga vo mambu mambi mavangama?

NANI WAVOVA E LUDI?

Maria: Tulenda solola mvutu za kiuvu kiaku muna fimpa nkanda Etuku. Nga ozeye lusansu lwa Adami yo Eva yo nti una bakanikinwa?

Sofia: Ingeta, yalongoka lusansu lwalu muna sikola ya Kialumingu ya dibundu dieto. Muna mpatu mwakala yo nti una Nzambi kabakanikina vo ke badie ko, kansi yau badia wo.

Maria: Dialudi. Owau, yambula twabadika dina diafila Adami yo Eva mu sumuka. E diambu diadi disonga ekuma tumwenanga e mpasi. Nga olenda tanga kapu kia 3 kia Etuku, tini kia 1 yamuna tini kia 5?

Sofia: Ingeta. ‘O nioka osundidi o unkulunkusu bulu yawonso ya futa, ina kavang’o Yave wa Nzambi. Ovovese o nkento vo, nga dialudi vo, o Nzambi, wavova vo, ke nudie nti miawonso mia mpatu ko e? O nkento ovovese o nioka vo, e bundu ya nti mia mpatu tudia kweto: Kansi e bundu kia nti wina vana kati kwa mpatu, i Nzambi wau, ke nudie kio ko, ngatu viakana kio, ke nwafwa. O niok’ovovese nkento vo, ke nufwa kweno ko: Kadi o Nzambi ozeye wo vo, e lumbu nudia kio, o meso meno metemoka, nukala nze Nzambi, nuzaya wete yo bi.’

Maria: Ntondele. Yambula twafimpa e tini yayi. Diantete, o nioka wamokena yo Eva. E sono yakaka ya Nkand’a Nzambi isonganga vo Satana wa Nkadi ampemba yandi wasadila nioka mu mokena yo Eva. * Satana wayuvula Eva mu kuma kia nkanikinu a Nzambi wa dia o nti. Nga omwene o mfwilu kayika o Nzambi kele vo Adami yo Eva bakolamene Nzambi?

Sofia: Fwa badi fwa.

Maria: Dialudi. Owau, tala una Satana kavunisina Nzambi. Satana wavova vo: ‘Ke nufwa kweno ko.’ Muna mpila yayi, Satana wayikila Nzambi vo mvuni.

Sofia: Kiasidi bakula lusansu lwalu mu mpila yayi ko.

Maria: Vava Satana kayikila Nzambi vo mvuni, wavaikisa diambu diavavanga ntangwa muna dio singika. Nga ozeye ekuma?

Sofia: Uum. Kina ye ziku ko.

Maria: Muna bonga e nona. Yindula vo ivovese vo mono isundidi e ngolo. Aweyi olenda wo zayila?

Sofia: Nanga tulenda vanga lufimpu.

Maria: Elo. Tulenda teza zangula konso lekwa kiazita. Ediadi disonga nani osundidi e ngolo.

Sofia: Mbakwidi.

Maria: Kansi, adieyi ovanga avo izayisi vo mono isundidi mu songa e ziku? Ediadi diampasi mu tezanesa.

Sofia: Elo, diampasi kikilu.

Maria: E ziku ke diambu difwete tezelwa mu konso lufimpu ko.

Sofia: Dialudi.

Maria: Mu mpila imosi kaka o wantu balenda zayila vo tw’akwa ziku, i kubavana e ntangwa kimana batufimpa mu zaya nani muna yeto osundidi songa e ziku.

Sofia: Dialudi kikilu.

Maria: Owau, tufimpa diaka lusansu lw’Etuku. Nga Satana wavova vo osundidi Nzambi o nkuma?

Sofia: Ve.

Maria: Ke diadi kala diampasi ko kwa Nzambi muna kumvunisa. Kansi, Satana wavova vo osundidi Nzambi mu songa e ziku. Satana wavovesa Eva vo ‘Nzambi vuna kena kuvuna, kansi mono ludi ngina kuzayisa.’

Sofia: Uum, kiazayanga wo ko.

Maria: Muna ngangu zandi, Nzambi wazaya wo vo e mpila yambote ya singikila diambu diadi i vana e ntangwa. Muna mpila yayi, diadi zayakana kana vo nani wavova e ludi.

DIAMBU DIAMFUNU

Sofia: Vava Eva kafwa, nga ka diasonga ko vo Yave ludi kavova?

Maria: Elo, kansi vakala ye diambu diakaka kavaikisa o Satana. Tanga diaka tini kia 5. Nga omwene dina Satana kavovesa diaka Eva?

Sofia: Wamvovesa vo, avo odidi e bundu, o meso mandi metemoka.

Maria: Ingeta, wadi kituka nze ‘Nzambi yo zaya wete yo bi.’ Ozevo, Satana wayika vo Nzambi lekwa kiambote kabaswekanga.

Sofia: Mbakwidi.

Maria: Diambu diampasi kikilu diakala muna singika.

Sofia: Adieyi ozolele vova?

Maria: Muna mvovo miandi kwa Eva, Satana wasonga vo wantu awonso balenda zinga kiambote kondwa kwa luyalu lwa Nzambi. Muna diambu diadi mpe, Yave wazaya wo vo e mpil’ambote yasingikila dio, i vana e ntangwa kwa Satana muna songa kana vo ludi kavova. Ozevo, Nzambi wayambula vo Satana kayala e nza mu fikolo. E kiaki i kuma tumwenanga e mpasi zayingi mu nza, kadi Satana oyalanga e nza yayi. * Kansi, vena ye nsangu zambote.

Sofia: Nkia nsangu?

Maria: Nkand’a Nzambi mambu mole mamfunu ulonganga mu kuma kia Nzambi. Diantete, Yave otokanenanga e mpasi zeto. Muna bonga e nona, badika mvovo mia Ntinu Davidi muna Nkunga 31:7. Davidi wamona mpasi zayingi muna zingu kiandi, kansi tala dina kavova kwa Nzambi muna sambu. Nga olenda tanga sono kiaki?

Sofia: Ingeta. Kivovele vo: ‘Imon’ekembo ye kiese muna walakazi waku, kadi omonanga mpasi zame; ozeye ntantu zame.’

Maria: Kana una vo Davidi mpasi zayingi kamona, wafiaulwiswa mu zaya vo Yave wamonanga mpasi zandi zawonso. Nga ke dialufiaulwisu ko mu zaya vo Yave omonanga mpasi zeto zawonso?

Sofia: Dialufiaulwisu kikilu.

Maria: Diazole, Nzambi ke yambula ko vo twamona mpasi yakwele mvu. Nkand’a Nzambi uvovanga vo ke kolo ko, Nzambi osukisa emvimba luyalu lwambi lwa Satana. Osukisa mpe mambu mawonso mambi mebwanga kumosi ye mpasi zaku ye za ngudi aku. Nga ndenda vutuka mu lumingu lukwiza muna kusonga e ziku vo Nzambi ke kolo ko osukisa e mpasi zawonso? *

Sofia: Ingeta, olenda vutuka kwaku.

Nga vena ye kiuvu kia Nkand’a Nzambi ozolele zayila e mvutu? Nga vena ye diambu ozolele zaya mu kuma kia Mbangi za Yave? Avo i wau, mokena ye Mbangi za Yave muna zunga kiaku. Oyau bekala ye kiese kia mokena yaku.