Tala mambu

Tala ntu mia mambu

Aweyi Olenda Kadila ye Ziku vo Nzambi Owá e Sambu Yaku?

Aweyi Olenda Kadila ye Ziku vo Nzambi Owá e Sambu Yaku?

Yave wa Nzambi “Owanga e sambu.” (Nkunga 65:2) Tulenda mokena yandi konso fulu, muna konso ntangwa, mu nding’angolo yovo mu nsi a ntima. Yave ozolele vo twanyikilanga vo “Se dieto,” kadi yandi i Se disundidi tulenda kala diau. (Matai 6:9) Kuna zola kwawonso, Yave watulonga una tufwete sambila kimana kawá e sambu yeto.

SAMBANGA KWA YAVE WA NZAMBI MUNA NKUMBU A YESU

“Konso kina nulomba kwa Se, okunuvana kio muna nkumbu ame.”Yoane 16:23.

E mvovo miami mia Yesu mitoma songanga vo Yave ozolele twasambanga kwa yandi ke mu sadila teke ko, asantu, ambasi yovo awana bafwa. Kansi, muna nkumbu a Yesu Kristu kaka. Vava tusambanga kwa Nzambi muna nkumbu a Yesu, tusonganga vo tubakulanga dina Yesu kavanga mu kuma kieto. Yesu wavova vo: “Kavena ona okwiza kwa Se ko avo ke mu mono ko.”—Yoane 14:6.

VOVANGA MANA MENA MUNA NTIM’AKU

“Nuziula e ntima mieno kwa yandi.”—Nkunga 62:8.

Vava tusambanga kwa Yave, tufwete mokenanga yandi nze una mwana kevanganga vava kemokenanga yo se diandi dianzodi. Vana fulu kia tanganga e sambu muna nkanda yovo lunda kio muna ntu yo vutukila kio, tufwete mokenanga yandi kuna luzitu lwawonso yo vova mana mena muna ntima.

SAMBANGA MUN’OWU WA LUZOLO LWA NZAMBI

“Konso diambu tulomba mun’owu wa luzolo lwandi, wá ke kutuwá.”—1 Yoane 5:14.

Muna Bibila, Yave wa Nzambi okutuzayisanga mana kevanga mu kuma kieto ye mana kazolele vo twavanga mu kuma kiandi. Avo tuzolele vo e sambu yeto yatondakana kwa Nzambi, tufwete samba “mun’owu wa luzolo lwandi.” Muna zaya luzolo lwandi, tufwete longokanga e Bibila kimana twatoma kunzaya. Avo tuvangidi wo, e sambu yeto itondakanua kwa yandi.

NKIA MAMBU TULENDA YIKA MUNA SAMBU?

Sambanga mu Kuma kia Nsatu Zaku. Tulenda samba kwa Nzambi mu kuma kia nsatu zeto za lumbu ke lumbu, i sia vo, madia, mvuatu ye nzo. Tulenda lomba mpe ngangu muna sambu muna baka e nzengo zambote yo kala yo nkuma wa zizidila e mpasi tunuananga zau. Tulenda lomba lukwikilu, luloloko lwa masumu ye lusadisu lwa Nzambi muna sambu.—Luka 11:3, 4, 13; Yakobo 1:5, 17.

Sambanga mu Kuma kia Akaka. Mase manzodi beyangalalanga vava o wan’au bezolaziananga. Yave mpe ozolele vo o wan’andi ova ntoto batokanenanga e wete dia muntu yo nkwandi. Ozevo, diambote twasambanga mu kuma kia akazi eto, wan’eto, yitu yeto ye akundi eto. Yakobo wasoneka vo: ‘Nusambidila muntu yo nkwandi.’—Yakobo 5:16.

Vutulanga Matondo kwa Nzambi muna Sambu. Mu kuma kia Mvangi eto, e Bibila kivovanga vo: ‘Ovanganga o wete muna kunuvana e mvula zitukanga kuna zulu ye nsungi ziyimanga e mbongo, kunuyukutisa yo madia yo zadisa ntima mieno ye kiese.’ (Mavangu 14:17) Vava tuyindulanga e mambu mawonso Yave kevanganga mu kuma kieto, ediadi dikutufilanga muna kumvutula matondo muna sambu. Kieleka, vava tulemvokelanga Nzambi, tusonganga vo tukumvutulanga matondo.—Kolosai 3:15.

KALANGA YE LUZINDALALU YO KWAMANANA SAMBA

Ezak’e ntangwa, tulenda kendalala wau vo ke tubakidi e mvutu za sambu yeto ko vana vau. Nga ediadi disongele vo Nzambi ke kutuvuanga mfunu ko? Ve, ke wau ko. E nona ilende, isonganga vo e diambu tufwete vanga i kwamanana samba.

Steve ona oyikilu mu longi diantete, wavova vo: “Kele vo kiakwamanana samba ko, yadi vidisa e kiese ye vuvu kiame kiawonso.” Nki kiamfila mu soba e ngindu zandi? Wayantika longoka e Bibila yo longoka o mfunu wa kwamanana o samba yo lembi yoya. Steve wavova vo: “Isambanga kwa Nzambi muna kumvutula matondo muna lusadisu lwawonso itambulanga kwa akundi ame. Owau, i nkwa kiese ke mu lumbu yavioka ko.”

Jenny, ona wamonanga vo Nzambi kalendi wá e sambu yandi ko, wavova vo: “Konso ntangwa ikuyimwenanga vo kina kwame mfunu ko, idodokelanga Nzambi kimana kansadisa yabakula e kuma ikuyimwenanga vo kina kwame mfunu ko.” Aweyi e sambu kiasadisila Jenny? Wavova vo: “O mokena yo Nzambi diansadisa mu kuyibadikila nze una Nzambi kekumbadikilanga. Ediadi dikunsadisanga mu bakula vo kana nkutu vava ikuyitumbanga, Nzambi ke kuntumbanga ko. E sambu kikunsadisanga mpe mu lembi dimbula e vuvu yo kwamanana zinga.” Nkia nluta katambula? Wavova vo: “E sambu kiansadisa mu badikila Yave nze muntu ona imonanga, Nzambi anzodi, Se ye nkundi ona otokanenanga wete diame. Avo nkwamanene vanga e ngolo za kunyangidika, Yave okunsadisa ntangwa zawonso.”

Isabel wavova vo: “Vava italanga o mwan’ame . . . oyangalelanga e zingu kana una vo mbevo, ibakulanga vo oyandi i mvutu za sambu yame”

Yindula mpe e nona kia Isabel. Vava kayimita, madotolo banzayisa vo o mwan’andi kimbevo kiangolo kewutuka kiau. Wakendalala kikilu. Akaka nkutu bamvovesa vo kakatula e vumu. Isabel wavova vo: “E mpasi yamonanga muna ntima, zamfila mu yindula vo fwa ifwa.” Adieyi kavanga? Wavova vo: “Yasamba kwayingi kwa Nzambi muna lomba lusadisu.” Kuna kwalanda, wawuta o mwan’ayakala yo kumvana e nkumbu Gerard. Kimbevo kiangolo kikilu kawutuka kiau. Nga Isabel wamona vo Nzambi wavana e mvutu za sambu yandi? Ingeta! Mu nkia mpila? Isabel wavova vo: “Vava imonanga o mwan’ame una ye kimbuta kia 14 dia mvu keyangalelanga e zingu kana una vo mbevo, ibakulanga vo oyandi i mvutu za sambu yame. Kieleka, o mwan’ame i nsambu zisundidi yatambula kwa Yave wa Nzambi.”

E mvovo miami mia nsi a ntima mikutusungamesanga e mvovo mia ntozi a nkunga, oku vo: “Owá e ndomba za nlembami, e Yave. Okumika ntima miau yo kubatamba o matu.” (Nkunga 10:17) Kieleka, tuvuidi kuma kiasikila mu kwamanana samba kwa Nzambi.

Muna Bibila, tulenda solola ulolo wa sambu ina Yesu kavanga. E sambu kiandi kina kitomene zayakana i kina kalonga kwa alongoki andi. Adieyi tulenda longoka muna sambu kiaki?