Zende koyikaramo

Mbudi zomoBibeli

Mbudi zomoBibeli

Bibeli yi zo buke va hanesa po unene mouzuni mudima ntani sinzi sovantu kwa zi hara. Nye kuvhura o li pure asi ‘Yisinke ya kara mo mobuke ezi?’

Mbapira, Bibeli—Mbudi musinke za kara mo? ku gava mbudi zomoBibeli ezi nazi ku vatera o kwate egano eyi ya kara moBibeli. Mbapira ezi ku gava mauzera kuhamena esito eli va tumbura mobuke zaGenesis ntani ehuguvaro eli twa kara nalyo lyokomeho eli va tumbura mobuke zEhororo. Mbapira ezi kulikida yihorokwa yomoBibeli nomu ya li kwama. Amo hena kwa kara mo mafano gomawa nomapuro aga naga kuvatera o gazadare ko.

Resa mbapira Bibeli—Mbudi musinke za kara mo? kointaneta.