Zende koyikaramo

Nombangi daJehova Vaprotestante ndi?

Nombangi daJehova Vaprotestante ndi?

 Hawe. Nombangi daJehova Vakriste, ose kapisi Vaprotestante. Morwasinke?

 Uprotestante kwa kara “ukarelikarunga ou au rwanesa ngereka zaKatolika.” Usili kuna kara asi Nombangi daJehova kapi adi kwatesa ko marongo gomongereka zaKatolika, nye ose kapi atu limono asi Vaprotestante morwa nokonda dina kukwama ko:

  1.   Marongo gamwe go Vaprotestante kulirwanesa neyi azi rongo Bibeli. Pasihonena, Bibeli kuronga asi ‘Karunga gumwe tupu,’ kapisi mutatu gumwe. (1 Timoteusa 2:5; Johanesa 14:28) Azo hena kuronga asi Karunga kupangura vadona pokuvazonagwilira po narunye, nye kapisi momundiro gwanarunye.​—Episarome 37:9; 2 Vatesaronika 1:9.

  2.   Kapi atu swaura ndi tu hetekere ko kurundura ngereka zaKatolika ndi maukereli gapeke. Nye ose kuzuvhisa mbudi zongwa zoUhompa waKarunga, nokuvatera wopeke va pure mombudi zongwa. (Mateusa 24:14; 28:19, 20) Ose kapi atu hetekere ko kurundurura maukereli gapeke, nye kwa hara kuronga vantu wonomutjima donongwa usili wokuhamena Karunga ntani noNonkango dendi, Bibeli.​—Vakorosi 1:9, 10; 2 Timoteusa 2:24, 25.