Zende koyikaramo

None kugava yiumurongo ndi?

None kugava yiumurongo ndi?

 Hawe, Nombangi daJehova kapi adi gava yiumurongo, yirugana yetu kuyikwatesa ko yigava yokutunda komutjima gomuntu. Yisinke yiumurongo ntani morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kugava yiumurongo?

 Mpangera zokugava yiumurongo kwa kere ruha roVeta zomuhoko gwanare goVaisraeli. Nye, Bibeli za likida nawa-nawa asi Veta ozo kukwatera mo ‘mpangera zokugusa yiumurongo,’ kapisi zoVakriste.​—Vahebeli 7:5, 18; Vakorosi 2:13, 14.

 Mevango lyokuhundira yiumurongo, Nombangi daJehova kuhonena Vakriste wokuhova nokukwatesa ko sirugana sawo mononkedi mbali: pokuzuvhisa nokuronga pwa hana mfuto ntani pokugava yigava kutundilira komutjima.

 Ose kutambura epukururo lyomoBibeli koVakriste asi: “Nkenye muntu a gave moomu ana yi gazarere momwenyo gwendi, kapisi nomutjimakoka ndi asi yi tunde momusininiko; yeeyi Karunga kwa hara ava ava gava neharo lyewa.”​—2 Vakolinte 9:7.