Zende koyikaramo

Morwasinke omu zuvhisilire vantu ava va kara nonongereka dawo?

Morwasinke omu zuvhisilire vantu ava va kara nonongereka dawo?

 Ose twa yi nongonona asi vantu wovanzi ava va kara nonongereka dawo kwa hara kuzogera kuhamena Bibeli. Nye simpe kufumadeka mapuliro govantu ntani kapi atu va sininike va tambure mbudi zetu.

 Pokuzogera novantu, ose kuhetekera ko kutura pasirugana epukururo lyomoBibeli pokuuyunga “nombili nefumadeko.” (1 Peturusa 3:15, 16) Twa yi diva asi vamwe kapi ngava tambura mbudi zetu. (Mateusa 10:14) Nye pomuhowo ose kuuyungisa vantu, yipo tu dive nsene nava zi tambura. Ntani twa yi diva hena asi maukaro govantu kurunduruka.

 Pasihonena, kuvhura tu ka gwane asi muntu kwato siruwo sokupurakena morwa ana kara noyirugana yoyinzi nye sikando sokukwama ko ta ya purakene. Ntani vantu kuligwanekera nomaudigu ndi nomaukaro gokulisiga-siga, ano ayo kuvatumangeda va kare neharo lyokupurakena mbudi zomoBibeli. Yiyo nye atu tengwire ko kovantu yikando yoyinzi.