RUHUNGU Nsinano 2015 | Epangero lya hana ufuki

Vantu uzuni mudima va diva asi mepangero yimo mwa kara ufuki wounene. Ngapa kara epangero lya hana ufuki ndi?

SIRONGWA SOKUHOVA

Ufuki kuna kuyipika mapangero

Ufuki kuna kuligwederera.

SIRONGWA SOKUHOVA

Uhompa waKarunga—Epangero lya hana ufuki

Yininke ntazimwe eyi ayi likida asi Uhompa kapi wa kara noufuki.

Vagara—Kareni nombili

Vanturagumbo, mapata geni kuvhura ga gwane yimaliwa yokugwanena po nye membo mwato mbili.

Wa yi diva ndi?

Morwasinke vagara vamwe ngava va rutwire? Morwasinke poyiruwo yanare vasita ngava hangwire nonzwi koyikombo?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Ga tetukisire nge malimbururo gomoBibeli

Malimbururo gomoBibeli gokuvyukilira kwa pa nge ehuguvaro. Malimbururo gomoBibeli gokuvyukilira kwa mu pa ehuguvaro.

Malimbururo komapuro goBibeli

Gazara tupu mbili nompora nali vhura kureta epangero limwe. Morwasinke natu pulira metumbwidiro lyaKarunga lyokukatulisa po epangero? Yilye nga wapera kupangera?