Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 NZOGERA NOMUNTU OGU ONO KUZUVHISIRA

Karunga ga kara nosinka komaruhepo getu ndi?

Karunga ga kara nosinka komaruhepo getu ndi?

Kuna kukwama ko nzogera pokatji koMbangi nomuntu ogu ana kuzuvhisira. Tu tante asi Maria gumwe goNombangi daJehova kuna zi membo lyomukadi gedina Sofia.

NGAPI KARUNGA NA PULISIRA OYO YI HOROKE?

Maria: Morokeni. Edina lyange Maria.

Sofia: Morokeni none. Ame nyame Sofia.

Maria: Naina ame kuna kugavera simbapira esi momukunda gweni. Siparatjangwa kuna kara Ono hara kudiva usili ndi? Guseni.

Sofia: Yongereka ndi?

Maria: Nhi. Pontunda kuna kara po mapuro ntazimwe. Lipi po muna hara tu—

Sofia: Sorry tupu. Nayimwe si nomu hepekera siruwo seni.

Maria: Morwasinke muna kuuyungira ngoso?

Sofia: Ame kapi na pura mwaKarunga.

Maria: Mpandu sili mokupwagesa malizuvho geni. Morwasinke omu lizuvhire ngoso?

Sofia: Nare ngani zi kongereka. Nye ngesi na hageka.

Maria: Sofia, kapi nina wiza ni ya ku sininike kuhamena epuliro lyange. Nye nina hara kudiva, yisinke ya ku ninkisa o dire kupura mwaKarunga?

Sofia: Nomvhura 17 da ka pita, oyina kwa kere mosiponga setuwa.

Maria: Ozo mbudi zondona sili. Va remanene ndi?

Sofia: Nhi, ngesi sirema vana kara.

Maria: Yosili ozo mbudi zondona. Kuguvisa sili.

Sofia: Ayo kuguvisa nge sili. Ame kapi ani yi kwata egano, nsene asi Karunga kweli, morwasinke ga yi pulisilire yi horoke? Morwasinke Karunga ana kutusigilira tu hepe ngesi?

EPUKO KUPURA NDI?

Maria: Kuna kuyikwata egano omu ono kulizuvha. Apa atu hepa, yimo ya kara ngorooro kulizuvha ngoso. Ntani hena nampili vagara novakadi wovalimburukwi va tumbura moBibeli nawo kwa lizuvhire ngoso.

Sofia: Yosili?

Maria: Nhi. Kuvhura ni ku likide ko sihonena simwe moBibeli ndi?

Sofia: Hawe, nawa tupu.

Maria: Konekeni eyi muporofete Habakuku gomulimburukwi ga pulire Karunga, ngomu va yi tjanga mwaHabakuku egaununo 1 velise 2 ntani 3 asi: “HOMPA, dogoro ezuvake na hepa ame kukuga ekwafo, nye ove nokupurakena nge si, o tu parure kepiyagano? Iinke ono ninkire nge ni mone udigu wokufana ngesi?” Mapuro ogo ga lifana naga o lipura ndi?

Sofia: Nhi, ga lifana.

Maria: Karunga kapi ga handukilire Habakuku apa ga pulire mapuro gangoso ndi asi a tantere Habakuku asi ga hepa kukara nepuro lyokupama.

Sofia: Nani yimo ngoso.

JEHOVA GA NYENGA RUHEPO

Maria: Bibeli kuronga asi Karunga kumona ruhepo rwetu ntani kutupakera mbili.

Sofia: Yisinke muna tamba?

Maria: Ninkeni ni mu likide sihonena mwaExodus 3:7. Kuvhura mu rese etjangwa eli ndi?

Sofia: Nawa tupu. Alyo kuna kutanta asi: “HOMPA ta tanta asi: ‘Udigu wombunga zange ezi za kara moEgipite na u mono nawa-nawa, nkugo zawo kombinga zovaruganesi vawo, na zi zuvhu, nhi, ruhepo rwawo na ru diva.’”

Maria: Mpandu sili. Kuliza nolyo etjangwa, Karunga kumona ruhepo rovantu ndi?

Sofia: Nhi, asi kurumona.

 Maria: Age kapi a mono tupu eyi yina kuhoroka. Tareni nonkango dokuhulilira dovelise ozo. Karunga kwa tanta asi: “Ruhepo rwawo na ru diva.” Nonkango odo kulikida asi Karunga ga kukuta mutjima ntani kwato sinka ndi?

Sofia: Hawe.

Maria: Karunga kapi tupu a mono maudigu getu nye hena kuguva apa atu ligwanekere nomaudigu.

Sofia: Hawe yimo.

Maria: Tu tareni hena etjangwa limwe lya likida omu Karunga ga lizuvhire apa vantu vendi va hepere. MEpisarome 106:44. Alyo kutanta asi: “HOMPA nga va zuvhu nsene tava kugu, ta va tara eho meguwo lyawo.” Karunga ya mu kundamene apa vantu vendi va hepere ndi?

Sofia: Nhi, ya mu kundamene.

Maria: Sofia, Karunga kutupakera mbili ntani ga nyenga kutumona ose kuna kuhepa. Apa atu zuvhu kukora, nage kulizuvha kukora.

MORWASINKE ANA KUNDINDIRA SIRUWO SOSIRE?

Maria: Komeho ni ze, na hepa kumulikida ko egano limwe.

Sofia: Nawa tupu.

Maria: Tu tareni eyi azi rongo Bibeli kuhamena nonkondo daKarunga. Etjangwa eli nina hara tu rese kuna kara mwaJeremiya 10:12. Kuvhura mu li tu resere ndi?

Sofia: Nawa tupu. Kuna kutanta asi: “HOMPA kwa sita evhu kononkondo dendi, age kwa sita uzuni, yiyo ga zanzumuna eguru kounongo wendi.”

Maria: Mpandu. Tu gazadareni ko si kanunu ketjangwa eli. Ngoso Karunga ga hepere nonkondo dononzi a site eguru nevhu noyisitwa nayinye ndi?

Sofia: Nhi.

Maria: Nsene asi Karunga ga kara nononkondo dokusita yininke nayinye, kuvhura nye yi mu vhure kuhagekesa po ruhepo ndi?

Sofia: Hawe.

Maria: Kombinga zonane veni, morwasinke omu lizuvhire kukora apa o mu va mono kuna kuhepa?

Sofia: Morwa oyina ntani na va hara.

Maria: Ngano wa kere nononkondo dokuvaverura, ngano kuvhura o yi rugane ndi?

Sofia: Nhi.

Maria: Gazareni. Bibeli kuronga asi Karunga kumona ruhepo rwetu nokutupakera mbili ntani ga kara nononkondo dononzi. Wa gazadara omu Karunga a lididimikire mokudira kuhagekesa po ngesi ruhepo rwetu ndi?

Sofia: Kapi na yi gazara rumwe.

Maria: Nampo kuvhura yi kare asi ga kara nokonda zongwa zeyi ana kudilira kuhagekesa po ruhepo rwetu. *

Sofia: Hmm, nampo ga kara nokonda zongwa.

Maria: Kani ya mu gwana noyirugana muna kara, nina hara ngani ka tengwire ko sikando sapeke ngatu ya zogere sirongwa oso.

Sofia: Mpandu sili. Ngani mu ndindira. *

Wa kara nepuro lyokuhamena yomoBibeli eli o lipura ndi? Ono hara kudiva kuhamena eyi da pura Nombangi daJehova ndi? Nsene yimo, pura gumwe goNombangi daJehova. Age nga yi hafera kuzogera nove.

^ para. 59 Komauzera gomanzi, tara egaununo 11 mobuke Yinke azi rongo Bibeli sili? da rugana Nombangi daJehova.

^ para. 62 Komeho ngaku wiza sirongwa sapeke sokuhamena eyi Karunga ga pulisira ruhepo.