RUHUNGU (SIFO SELIRONGO) Kudumonkuru 2015

Mosifo esi kwa kara mo yirongwa yelirongo eyi ngava zogera kutamekera 29 Pembagona dogoro 26 Pembankuru 2015.

Rungarara, Satana kuna hara a ku lipapagwire!

Yikara yitatu yaSatana eyi ayi mu ninkisa a kare nkore zosiponga unene.

Kuvhura o rwanese Satana nokumufunda ndi?

Ngapi no vhura kunyokera po yiraha yaSatana ngwendi elitumbo nedowo lyemona ntani ruhonda?

Awo kwa ‘mwene’ eyi ga tumbwidira Karunga

Vagara novakadi vanare wokulimburukwa kwa tulisa po sihonena sosiwa sokugazara matungiko gokomeho.

Honena ogu ga tumbwidira mwenyo gwanarunye

Kuvhura tu kwate egano omu vantu vana kulizuvha, unene po nsene kapi twa ligwanekera noukaro owo ndi?

Mapuro gokutunda kovaresi

Yilye Gogo zaMagogo va tumbura mobuke zaHesekiyeli?

Kugusa mombunga kuna kara ewapaiko lyeharo

Ngapi sininke sokukoresa muntu nasi kara sininke sosiwa?