RUHUNGU (SIFO SELIRONGO) Nsinano 2024

Sifo esi kwa kara mo yirongwa yelirongo kutundilira mazuva 6 Kudumonkuru–9 Pembagona 2024.

SIRONGWA SELIRONGO 9

Ono liwapaikire kuligava nyamoge kwaJehova ndi?

Ngava ka si lironga momazuva 6-12 Kudumonkuru 2024.

SIRONGWA SELIRONGO 10

‘Twikira kukwama’ Jesus konyima zekuho

Ngava ka si lironga momazuva 13-19 Kudumonkuru 2024.

SIRONGWA SELIRONGO 11

Kuvhura o twikire kukarera Jehova nampili ono dompo mutjima

Ngava ka si lironga momazuva 20-26 Kudumonkuru 2024.

SIRONGWA SELIRONGO 12

Nyokereni po mundema nokutwikira kukara mouzera

Ngava ka si lironga momazuva 27 Kudumonkuru–​2 Pembagona 2024.

SIRONGWA SELIRONGO 13

Ngapi omu no yi diva asi Jehova kukuhafera?

Ngava ka si lironga momazuva 3-⁠9 Pembagona 2024.

Nare age kwa gusilire po vantu nonzo dawo

Ngapi omu Jehova na dongonona po nonzo komeho sizoweseso va si fute nye simpe a kare Karunga gokuhungama?